Dan Turèlls 61 års fødselsdag 2007

Den første Dan Turèll Pris overrækkelse på Vangede Bibliotek --samt navngivning af Dan Turèlls Plads

Oplevet af Jørgen Ram Pedersen og Bettina Randahl Jensen fra Vangede bibliotek

Vejret var ret omskifteligt, men det var ligegyldigt, for det var d. 19. marts, og dagen hvor Dan Turèll endelig skulle have sin plads i Vangede. Der var lagt op til den helt store fest – Turèll-prisen skulle for første gang uddeles i Turèll-samlingen på biblioteket og “Dan Turèlls Plads” skulle indvies.

Dagen startede med den første Dan Turèll Pris overrækkelse i Dan Turèll Samlingen på Vangede Bibliotek. Prisen gik til Farshad Kholgi.

200 mennesker lagde vejen forbi og der var presseopbud fra både tv-stationer og den trykte presse.

SE OGSÅ:
Dan Turèll Prisen 2007

 

Næste punkt på festdagen var borgmester Hans Tofts navngivning af Dan Turèlls Plads

Her er hans tale:  

Det er mig en stor glæde, at Vangede i dag – fuldt fortjent – får sin helt egen Dan Turèll Plads. Midt i det område, som han livet igennem følte sig stærkt knyttet til. Vangede var rammen om de gode barndoms og ungdomsår, som betød så meget for ham, og som var med til at forme hans voksenliv og hele hans kunstneriske produktion. 

I dag ville Dan Turèll være fyldt 61 år.

Tilbage i efteråret 1993 døde han – alt, alt for tidligt – i en alder af kun 47 år. Men Dan Tùrell var et menneske, langt ud over det sædvanlige, og i sit liv nåede han at sætte så mange spor, at navnet Dan Tùrell for altid vil leve videre i vores bevidsthed.

Hans kunstneriske udtryk spændte vidt. Allerede som 17 årig skrev han artikler til lokalavisen “Gentofte Bladet”. Han var en del af ungdomsoprøret i 1968. Ikke af oprørets politiske del, for som han sagde, så havde han allerede overstået den periode af sit liv. Det ungdomsoprøret gav Dan Tùrell var de nye livsformer, det førte med sig, samt de mere frie rammer, der blev sat for, hvad kunst måtte være. Det brugte han til at finde sin helt særegne form. En poesi, der minder om prosa, og et ordvalg, der ligger tæt på hverdagssproget.

Sit folkelige gennembrud fik Dan Turéll i 1975 med “Vangede Billeder”. Og det er ikke mindst her, i hans mest berømte bog, men også i mange andre af hans digte og skriverier, der henfører til Vangede, vi oplever, hvor meget Vangede egentlig betød for ham. 

Dan skriver i Vangede Billeder:

At selv om begge forældre var fra Nørrebro
og selv om Dan blev døbt på Vesterbro
– Hvis nogen spurgte om, hvor vi kom fra
ville alle sammen sige: Vangede – uden at tøve et øjeblik.
“Vangede er det sted vi kommer fra”

Sammen med sin mor og far og sine fire søskende boede Dan på Mosegårdsvej 43 A. Han var ni år gammel, da familien i 1955 flyttede til Vangede, og boede der indtil han små ti år senere flyttede hjemmefra. 

Dan Turèll havde sit hjerte to steder. Han brændte for sin barndoms Vangede. Og han elskede det Vesterbro, han senere skulle lære så godt at kende, og hvor han under det folkekære navn “Onkel Danny”, blev et kendt ansigt. 

Det er ikke mange digtere forundt at få en plads eller gade opkaldt efter sig.
Og endnu færre er de digtere, der får hele to pladser opkaldt efter sig.

Dan Turèll få i dag sin anden plads.

Vesterbro fik for et år siden sin “Onkel Dannys Plads”.

Og hvad kan være mere naturligt end, at Vangede i dag – med Dan Turèlls Plads” – får sat et varigt minde for områdets store forfatter Dan Turéll. 

Det er mig derfor en stor ære i dag at navngive denne plads DAN TURÈLLS PLADS. 

Tillykke Vangede.

Og så vil jeg gerne byde alle velkommen til reception i Turéll Samlingen på Vangede Bibliotek.  

...og så var der afterparty!