DAN TURÈLL SELSKABETS HISTORIE Mindefond, slips og medalje

DET HELE STARTEDE MED GRANDE GOODBYE GALLA 
 

Efter Dan Turélls død i 1993 gik en række af Dan Turélls nærmeste vener og familie sammen om at arrangere en gallakoncert for at mindes Dan Turéll og hædre hans liv og forfatterskab. Gallakoncerten blev kaldt Grande Goodbye Galla og fandt sted den 20. januar 1994 i Tivolis Koncertsal.

Udover at hylde den afdøde kunstner havde gallakoncerten yderligere et formål: at indsamle midler til at oprette en mindefond, som blandt sine formål skulle have uddelingen af en årlig ærespris til et multimediemenneske, der arbejder i Dan Turèlls ånd.

Omkring 125.000 kr blev det kontante resultat af det næsten udsolgte  Dan Turèll Grande Goodbye Galla.


Følgende uddrag er fra programmet til den store aften og beskriver tankerne bag oprettelsen af Dan Turèlls Mindefond:

“Den 15. oktober i fjor døde Dan Turèll 47 år gammel. I sit alt for korte liv nåede han at skrive op imod 100 bøger. Derudover skrev han hundredvis af avis- og tidsskriftsartikler, optrådte jævnligt i radio og TV, samt gav tusindvis af foredrag og shows landet over. Hans betydning for sin tid, for dansk litteratur og for det danske sprog er måske først for alvor begyndt at gå op for os nu, hvor vi har mistet ham. Dan har efterladt et stort tomrum. I aften vil vi prøve at udfylde blot et lille hjørne af det.

I aften hylder vi og tager afsked med mennesket og forfatteren Dan Turèll. Det lange farvel bliver sagt med manér. Men arrangementet har også et videre formål: at indsamle midler til oprettelsen af en mindefond, der bl.a. ved uddeling af en Dan Turèll-pris, skal hædre mindet om en kunstner, som har betydet så meget. Derfor siger vi tak til alle, der er kommet for at sige farvel sammen med os i aften og dermed yder et uundværligt bidrag til sagen.

Som arrangører har vi mange at takke for, at denne gallakoncert har kunnet lade sig gøre. Først og fremmest tak til den lange række af kunstnere, uden hvis indsats og engagement koncerten havde været en umulighed. Tak til Niels-Jørgen Kaiser og Tivoli for generøst at åbne koncertsalens døre for os, og tak til dagbladet Det Fri Akuelt for sponsorering af plakater. Og tak til alle de andre – talløse – personer og institutioner, som entusiastisk, frivilligt og gratis har stillet deres arbejdskraft, ressourcer, råd og vejledning til rådighed.

Og selvfølgelig, tak til dig, Dan, uden hvem vi ikke ville være, hvor vi er og hvem vi er, i aften og til hver en tid.

– forever…..

Arrangørerne:
Peder Bundgaard, Jens Christiansen, Peter Hiort, Peter Ingemann, Jacob Ludvigsen,  Bjarne Nielsen, Peter Olufsen,  Anne Turèll, Chili Turèll og 
Christian Wohlert”

Dan Turèll Grande Goodbye Galla Uddrag af programmet

Fra Gallaens gæstebog

STIFTELSEN AF DAN TURÈLLS MINDEFOND 


Dan Turèlls Mindefond blev oprettet i 1994 af en styregruppe bestående af: Peder Bundgaard, Jens Christiansen, Jacob Ludvigsen, Christian Wohlert og Chili Turèll. Gruppen blev senere suppleret med  Kenn André Stilling, Peter Olufsen, Lotus Turèll og Camille Blomst. 
Mindefondens formål var dels at støtte forfattere,  multimedie-personligheder og andre, der handler i Dan Turélls ånd – og dels at fremme kendskabet til og udbredelsen af yngre dansk fortællekunst.

Fondens aktiviteter skulle rent konkret omfatte prisuddelinger samt oplysende virksomhed om og opsyn med forvaltningen og fortolkningen af Dan Turèlls litterære arv og eftermæle.

Fra starten var det meningen, at Mindefonden også skulle oprette et egentligt Selskab og et Arkiv med samtlige udgaver af Dan Turèlls værker samt et billed- og avisudklip arkiv.
Dette blev virkeliggjort  i 2003 – ikke af Mindefonden – men af personalet på Vangede Bibliotek, hvor Dan Turèll Samlingen blev indviet 15. oktober.  

Her kan I se Mindefondens  tanker om et Dan Turèll Arkiv
Dan Turèlls Mindefond Arkiv og Selskab af 1994

Den første Dan Turèll Pris blev uddelt i 1994 til filminstruktøren Ole Bornedal – et multimediemenneske, der handler i Dans ånd ifølge Mindefondens styregruppe.. Indtil 2011 bestod trofæet af et af Dan Turèlls brugte færdigbundne slips og  6.000 skattefri kroner.

 

Fotografen Gorm Valentin blev sat til at tage de officielle fotos af de første Dan Turèll Pris modtagere. Disse fotos er nu ophængt på Dan Turèlls stamværtshus Frederik VI på Frederiksberg.

DET STORE DIAMANTSHOW
DAN TURÈLL MINDEKONCERT 2006

Allerede i 2004 fødtes tankerne i Mindefondens styregruppe om at markere Dan Turèlls 60 års fødselsdag d.19. marts 2006. Christian Wohlert foreslog, at man  overtalte Kasper Holten til at arrangere en grande galla i Operahuset. 

 


Det blev dog Dronningesalen på Det Kongelige Bibliotek, der d. 18. marts 2006, hvor 450 begejstrede tilskuere oplevede optræden af bl.a. Peter Laugesen, Per Vers, Jens Blendstrup, T.S Høeg samt musikalske indslag af Chili Turèll og Jan Kaspersen, Halfdan E og Peter Ingemann & Stig Møller.

 

DAN TURELL PRISEN I ÅRENE INDEN MEDALJEN

I  2007 bestod Styregruppen i Mindefonden af  Chili Turèll, Lotus Turèll, forfatteren Camille Blomst, forlagsredaktør Jens Christiansen, maskinfabrikant m.m.m. Kenn Andrè Stilling, håndtegner Peder Bundgaard, pladeproducent Peter Olufsen samt senior editor Jacob Ludvigsen.

Samme år blev Prisen for første gang uddelt i Dan Turèll Samlingen på Vangede Bibliotek. Hidtil var den i en årrække blevet uddelt på på Dan Turèlls stamværtshus Frederik VI, Frederiksberg Allé 42 A.

Der blev ikke uddelt Dan Turèll Pris i 2008 og 2009. På en generalforsamling i Dan Turèll Prisens styregruppe blev prisen reetableret.  Peter Strøm, afdelingsleder på Vangede Bibliotek og leder af Dan Turèll Samlingen indtrådte i styregruppen, der nu omdøbes til bestyrelse.

Ved Prisens relancering 19. marts 2010 gives prisen til Morten Søkilde. Bestyrelsen udgøres nu af Chili Turèll, Peder Bundgaard,  Jens Christiansen,  Kenn Andre Stilling,  Peter Strøm samt Jacob Ludvigsen.

 

CADEAU TIL DAN TURÈLL PRISEN 

I 2010 uddelte tidsskriftet Reception på Kunsthal Charlottenborg for første gang Cadeauen – Danmarks og måske verdens første pris til en litteraturpris.

De nominerede til årets Cadeau var Kritikerprisen, Danske Banks Litteraturpris, Montanas Litteraturpris og Dan Turèll Prisen.

Cadeauen er ifølge initiativtagerne “et skulderklap til mændene og damerne bag scenen, en hyldest til litteraturens beskedne embedsmænd, og for én gangs skyld sætter vi denne forsømte gruppe i rampelyset – vi skal jo også huske at klappe af dem, der står i køkkenet, ikke sandt?”

Forfatter Peter Adolphsen stod for prisoverrækkelsen, og han måtte i auktion to gange, for prisen blev delt mellem Dan Turèll Prisen og Danske Banks Litteraturpris. Prisen, der består af en figur fra Den Kongelige Porcelænsfabrik, blev for Turèll Prisens vedkommende modtaget af Chili Turèll og Peter Strøm fra prisens bestyrelse.

Dan Turèll Medaljen 2010: Cadeauen - Chili Turèll

Begrundelsen for nomineringen af Dan Turèll Prisen:
At kende træerne på frugterne er et kernesundt princip når man bedømmer litteraturpriser. Til syvende og sidst er det jo modtagerens hæder og ære det drejer sig om. Men med Dan Turèll Prisen bringer udøvelsen af dette princip én i botaniske vanskeligheder, for ikke bare kan man plukke æbler og rødmede pærer fra litteraturprisens gren, der gror tillige en mekanisk fugl, og popcorn.

Dan Turèll Prisen disponerer over indtjeningen fra Dan Turèll Grande Goodbye Galla showet i Tivolis Koncertsal. Foruden et håndtryk og et mindre pengebeløb bliver prisvinderen sendt afsted med et slips om halsen fra den ikoniske digters egen garderobe. Efter to års tavshed blev prisen igen uddelt i 2010. Mellemtiden blev udnyttet til at flytte ceremonien fra Dan Turèlls disede stamværtshus på Frederiksberg til  det kommunalt oplyste Vangede Bibliotek hvor Dan Turèlls manuskripter, bøger og andre artefakter fra hans produktion nu er samlet. 

Tilbagetrækningen til forstæderne har dog ikke indskrænket udsynet hos priskomitéen eller gjort dem til ofre for den søvndyssende pænhed, der jo er udbredt når man kommer i en vis afstand fra København. Tværtimod. Prismodtageren i 2010 er sprællevende og ret original.
Morten Søkilde, den seneste prismodtager, har et forfatterskab, der ikke lyder som noget andet i dansk litteratur. Lyder. Ja. Netop stemmeføringen og modulationen er helt central. Han kan fremskrive en forårsdag med stemte vokaler, og modsat de kiksede tvangsægteskaber mellem en umusikalsk digter og et brummende jazzhorn forener tonerne og rytmerne i Søkildes vers sig elegant med meningen i et lykkeligt samliv.

Spændvidden blandt de tidligere prisvindere er imponerende. I 2007 vandt Farshad Kholghi – og årsagen blev ikke angivet som følsom prosa. Året tidligere var det dog en talentfuld digter, Ursula Andkjær Olsen, som stod på podiet, og før hende vandt den tekstlige altmuligmand Jens Blendstrup, entiteten Christiania Jazzclub og journalisten Mikael Bertelsen. På papiret lever de alle sammen op til prisens charter: at den skal tilfalde “forfattere, multimediemennesker og andre, som efter styregruppens opfattelse arbejder i Dan Turèlls ånd” – noget der i øvrigt ikke falder den fast sammentømrede styregruppe vanskeligt at afgøre, fordi den langt hen af vejen er denne ånds arvtager. Selv om styregruppen ganske vist har en sammensætning, også aldersmæssigt, der ville stride mod god skik hvis den stod i spidsen for en dansk erhvervsvirksomhed, tror vi på, at det netop er kontinuiteten, som udstyrer Dan Turéll-prisen med personlighed, egensind og solid dømmekraft.

Barry Lereng Wilmont med den specielle sølvmedaljen der blev fremstillet i anledning af Dan Turèlls 70 års fødselsdag 19. marts 2016

DAN TURÈLL MEDALJEN

Fra 2012 ændrer Dan Turèll Prisen navn til Dan Turèll Medaljen. Medaljøren og billedkunstneren Barry Lereng  Wilmont har udført en medalje med digterens profil og på bagsiden hans IBM-maskine, bogreol og grib.

Folder om Barry Wilmonts DanTurèll medalje

Den første medalje blev givet  til forfatteren og dramatikeren Astrid Saalbach ved et arrangement på Nationalmuseet.

Et eksemplar af Dan Turèll Medaljen indgår i  Nationalmuseets samling, og et eksemplar er en del af  British Museums faste Medaljesamling.

Barry Wilmonts arbejde som medaljør – og specielt med Dan Turèll Medfaljen – er fint beskrevet i Jens Skovlys to artikler i Numismatisk Rapport, som vi har fået lov til at gengive her

Numismatisk Rapport 149_Marts_2021

Numismatisk Rapport 155_Sept_2022_

DAN TURÈLL SELSKABET

Efter uddelingen af den første Dan Turèll Medalje  i 2012 valgte en stor del af Mindefondens  bestyrelse at takke af efter lang tids fortjentfuld tjeneste.   
Det drejede sig om Chili Turèll, Jens Christiansen, Peder Bundgaard og Kenn André Stilling. 

De to  tilbageværende bestyrelsesmedlemmer, Peter Strøm og Jacob Ludvigsen besluttede  at rekonstruere Mindefonden og stifte Dan Turèll Selskabet. Man fik tilsagn fra forfatteren og  filminstruktøren Lars Movin og forfatteren Amalie Laulund Trudsøe  om at  indtræde i bestyrelsen.

Selskabets formål er at udbrede og vedligeholde Dan Turélls litterære arv samt uddele Dan Turéll Medaljen til en kunstner, der i tryk og tale korresponderer med Turélls liv og værk. Prisen overrækkes hvert år på hans fødselsdag den 19. marts. 

Amalie Laulund Trudsøe var med til at udvælge medaljemodtagere 2013 og 2014. Jacob Ludvigsen døde kort efter uddelingen af Medaljen 2017. Herefter blev bestyrelsen suppleret med forfatteren og forlæggeren Asger Schnack. Han blev efter medaljeuddelingen i 2019  afløst af musikjournalisten Jan Poulsen.

Dan Turèll Selskabet vil  med hjemsted på Dan Turèll Samlingen i Vangede kunne uddele Barry Lereng Wilmonts portrætmedalje i de næste mange år til gavn for Dans eftermæle og til glæde for såvel modtagere som de mange tusinde beundrere af hans liv og virke.

Torben Ulrich har modtaget sin Dan Turèll Medalje i 2018. Flankeret af Selskabets daværende bestyrelse Asger Schnack, Lars Movin og Peter Strøm

Bestyrelsesmedlemmer præsenterer årenes medaljemodtagere