DAN TURÈLLS PLADS NAVNGIVES 2007

Dan Turèlls Plads navngives. Fotograf Brian Bergmann
Dan Turèlls Plads i Vangede blev navngivet af Gentofte Kommunes borgmester Hans Toft og Chili Turèll d.19.marts. 2007 – dén dag Dan Turèll ville være blevet 61 år. 
Det var en våd og blæsende martsdag, men alligevel var fremmødet – til stor overraskelse for kommunens kulturchef, der i sidste øjeblik måtte fremskaffe mikrofon og lydanlæg –  rigtigt flot: 200 mennesker lagde vejen forbi, og der var presseopbud fra både tv-stationer og den trykte presse.
 
En initiativgruppe havde allerede i 2002 barslet med et forslag til en skulptur på en fremtidig Dan Turèlls Plads i Vangede. Samtidig blev der også arbejdet for en plads, der hyldede Dan Turèll på Vesterbro i København. 
Redaktør Allan Andersen, Vangede Avis skrev i 2004: 
Dan Turèlls plads skal ligge i Vangede. Der har i flere år været arbejdet på at få etableret en “Dan Turèll plads” i Vangede, og vi er mange, der mener, at det er det mest passende sted at hylde Dans forfatter-  skab. For selv om Dan boede sit voksne liv på Vesterbro, så var hans hjerte stadig i Vangede, og grunden til at han kunne finde sig tilpas på Vesterbro, har nok været hans baggrund fra Vangede. For livet i Vangede i Dans ungdomsår har været meget lig det samfund, der var på Vesterbro. Med tanke på “Turèll-samlingen” på Vangede Bibliotek og den kommende skulptur, er det oplagt, at pladsen skal være i Vangede. 
Gentoftes borgmester Hans Toft har løbende været underrettet om planerne for en skulptur og ønsket om en plads for Dan Turèll i Vangede. Han har derfor for flere år siden gennem det stor- københavnske samarbejde sikret, at en Dan Turèll Plads kun kan ligge i Gentofte Kommune, og dét i Vangede. 
Så nu mangler vi at finde ud af, hvor i Vangede pladsen og skulpturen skal placeres, men måske må vi afvente forskønnelsesplanerne for bygaden, sådan at pladsen og skulpturen kan komme til at indgå som en smuk helhed i  bybilledet.    
Kommunen har givet løfte om, at man vil afgive en plads til formålet, men at man ikke vil love hvor, før der er lagt en plan for forskønnelse af bygaden. Da det er planen, at kommunens arkitekter i nær fremtid kommer med forslag til forskønnelse af alle kommunens bystrøg, virker det fornuftigt at udsætte beslutningen om placeringen af skulpturen, så vi kan få den passet ind i det nye gademiljø.
Men kommunens opbakning må betyde, at arbejdsgruppen bag idéen med skulpturen kan komme videre med at skaffe de nødvendige midler. 
Vi ser frem til en smuk og indbydende bygade med plads til skulpturel hyldest til Vangedes digter Dan Turèll.

Da Gentofte Kommune således “havde patent” på navnet Dan Turèlls Plads fik Vesterbro sin “Onkel Dannys Plads” på Dan Turèlls 60- års fødselsdag 19. marts 2006

Onkel Dannys Plads  ligger i  den Brune kødby ved Halmtorvet. 

 

 

 

Indvielse af Onkel Dannys Plads 2006

Men hvor i Vangede skulle Dan Turèlls Plads placeres? 
De handlende i Vangede Bygade var ikke glade for, at Bygaden var blevet lukket i den nordre ende. De ønskede den åbnet for biltrafik igen – og det ville en placering her af Dan Turèlls Plads med skulptur kunne forhindre.
Der blev afholdt et stormfuldt møde i den lokale handelsforening , hvor  det bl.a. blev fremhævet, at
‘Dan Turèll giver omtale,
Dan Turèll er med til at gøre Vangede til en kendt by, Dan Turèll kan give kunder til forretningerne, Det vil være over alle måde pinligt, hvis Vangede By ikke tager denne gave til sig!’
Mødet resulterede i en accept af placeringen af Dan Turèlls Plads.
Den 5.212. 2006 anbefalede Teknisk Udvalg i Gentofte Kommune Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at der blev oprettet en plads til ære for Dan Turèll. Den skal  ligge i den nordlige ende af Vangede Bygade, Stolpegårdsvej og Vangevej. 
 
 
Borgmester Hans Tofts tale ved navngivningen af Dan Turèlls Plads:

 

‘Det er mig en stor glæde, at Vangede i dag – fuldt fortjent – får sin helt egen Dan Turèll Plads. Midt i det område, som han livet igennem følte sig stærkt knyttet til. Vangede var rammen om de gode barndoms og ungdomsår, som betød så meget for ham, og som var med til at forme hans voksenliv og hele hans kunstneriske produktion. 

I dag ville Dan Turèll være fyldt 61 år.

Tilbage i efteråret 1993 døde han – alt, alt for tidligt – i en alder af kun 47 år. Men Dan Turèll var et menneske, langt ud over det sædvanlige, og i sit liv nåede han at sætte så mange spor, at navnet Dan Tùrell for altid vil leve videre i vores bevidsthed.

Hans kunstneriske udtryk spændte vidt. Allerede som 17 årig skrev han artikler til lokalavisen “Gentofte Bladet”. Han var en del af ungdomsoprøret i 1968. Ikke af oprørets politiske del, for som han sagde, så havde han allerede overstået den periode af sit liv. Det ungdomsoprøret gav Dan Tùrell var de nye livsformer, det førte med sig, samt de mere frie rammer, der blev sat for, hvad kunst måtte være. Det brugte han til at finde sin helt særegne form. En poesi, der minder om prosa, og et ordvalg, der ligger tæt på hverdagssproget.

Sit folkelige gennembrud fik Dan Turéll i 1975 med “Vangede Billeder”. Og det er ikke mindst her, i hans mest berømte bog, men også i mange andre af hans digte og skriverier, der henfører til Vangede, vi oplever, hvor meget Vangede egentlig betød for ham. 

Dan skriver i Vangede Billeder:

At selv om begge forældre var fra Nørrebro, og selv om Dan blev døbt på Vesterbro – Hvis nogen spurgte om, hvor vi kom fra, ville alle sammen sige: Vangede – uden at tøve et øjeblik.
“Vangede er det sted vi kommer fra”

Sammen med sin mor og far og sine fire søskende boede Dan på Mosegårdsvej 43 A. Han var ni år gammel, da familien i 1955 flyttede til Vangede, og boede der indtil han små ti år senere flyttede hjemmefra. 

Dan Turèll havde sit hjerte to steder. Han brændte for sin barndoms Vangede. Og han elskede det Vesterbro, han senere skulle lære så godt at kende, og hvor han under det folkekære navn “Onkel Danny”, blev et kendt ansigt. 

Det er ikke mange digtere forundt at få en plads eller gade opkaldt efter sig.
Og endnu færre er de digtere, der får hele to pladser opkaldt efter sig.

Dan Turèll få i dag sin anden plads.

Vesterbro fik for et år siden sin “Onkel Dannys Plads”.

Og hvad kan være mere naturligt end, at Vangede i dag – med Dan Turèlls Plads” – får sat et varigt minde for områdets store forfatter Dan Turéll. 

Det er mig derfor en stor ære i dag at navngive denne plads DAN TURÈLLS PLADS. 

Tillykke Vangede.

Alfabet TURÈLL Alfabet TURÈLL

Alt om Kenn André Stilllings skulptur på Dan Turèlls Plads