DAN TURÈLLS TILKNYTNING TIL VANGEDE

DAN  TURÈLL ER IKKE FØDT I VANGEDE, MEN BOEDE DER  I DET MESTE AF SIN BARNDOM OG UNGDOM 

Dan Turèll blev født 19.marts 1946 på Frederiksberg. Hans familie flyttede senere ind i på 1.salen i en lille faldefærdig villa på Hagens Allé 40 i Dyssegårdskvarteret. Dan sagde sine første ord som 1-årig og kunne tale rent som 2-årig. I de to skumle loftsværelser på Hagens Allé lærte han at læse og skrive. Her boede han sammen med familien – afbrudt af et kort ophold i Ivigtut på Grønland – indtil foråret 1955.

Dan startede i 1.klasse på Dyssegårds Skole i august 1953. Skolen kunne dog ikke umiddelbart bidrage med noget, han ikke vidste i forvejen, og klasselæreren foreslog, at Dan rykkede direkte op i 3.klasse. Hvilket mor Inge dog ikke gik med til: Dan skulle ikke gøres mere speciel, end han allerede var.

I foråret 1955 flyttede den efterhånden store familie: far, gravid mor samt tre børn ud over Dan – til et rigtigt rækkehus i Vangede, nærmere betegnet Mosegårdsvej 43 A.

Dan begyndte som 9-årig i 3.klasse på Bakkegårdsskolen.
”For mig var skoletiden ét langt Helvede. Jeg siger ikke, at det nødvendigvis behøver at være sådan for alle, for flere af mine klassekammerater var det tilsyneladende helt anderledes – men sådan var det for mig, da og dér, da jeg gik i skole i Vangede fra ca. 1955 til ca. 1963.” (Onkel Danny fortæller i timevis).

Det er barndomsårene i Vangede, der ligger til grund for Dans folkelige gennembrud ”Vangede Billeder”, der udkom i 1975. ”Karma Cowboy” fra 1974 indeholder erindringer fra Vangede i digtform, og i ”Onkel Danny fortæller” og de følgende bind i serien fortæller Dan også historier om barndommen.
Dan ville gøre alt for at være med i kammeraternes lege og fodboldkampe, men hans interesser gik også i andre retninger. Han var mest til de stille sysler: han var en flittig gæst på biblioteket og læste alle de store klassikere foruden Jan-bøger, Anders And og Supermand.

Cover: Peder Bundgaard
Dan Turèll Klassefoto 1957-58 5. klasse

Som 10-årig gjorde Ingemanns ”Lysets Engel går med Glans” så stort indtryk på Dan, at han besvimede under morgensangen i Bakkegårdsskolens aula. Dan opdagede jazzen i ung alder: i begyndelsen Louis Armstrong og andre New Orleans-navne, senere Thelonious Monk.

Ved skoleafslutningen i 3. mellem fik Dan, der havde forsømt skolen mere og mere og var kritisk over for lærerne, når han var i skole, udleveret et brev med besked om, at han ikke skulle møde op efter sommerferien. Dan gik selv ned på naboskolen, blev indmeldt og startede efter sommerferien på Munkegårdsskolen. Her fik Dan sin realeksamen året efter i 1963.

I 1964 flyttede Dan hjemmefra på en Long John – til et klubværelse på Ordrupvej 112B 5. sal i samme bygning som Ordrup Hotel. I 1965 flyttede Dan sammen med kæresten Kirsten Brand til Bagsværdvej 65 i Lyngby, de blev gift og drog videre til Vangede Bygade 82 for endelig at flytte til storbyen i 1969, hvor de blev en del af kollektivet på Forhåbningsholms Allé med bl.a. Jacob Ludvigsen.

Dan Turèlls barndomshjem Mosegårdsvej 43A

Dan boede her 1955 - 1964. Dans mor Inge boede her til sin død i 2009. Vi besøgte hende i 2006

Ole Erdmann om Dan Turèll

Skolekammerats erindringer om Dan 1955-1960

Barndomsvennen Allan Mathiesens historier om Dan 1955-1960

Barndomsvennen Torgny Madsens historier om Dan 1955-1971