Dan Turèlls bidrag i bøger og periodica

Titlerne er listet efter årstal fra de første bidrag i 1964.

Dan Turèlls bidrag er angivet på henvisningsbjælken

Kopier af Dan Turèlls bidrag kan skaffes via Dan Turèll Samlingen 

1964 SF Bladet

SF Bladet  maj 1964 

Flemming Chr. Nielsen: Dan Turèlls debut?

For nogle måneder siden ville jeg kassere en stabel gamle kuverter med avisudklip. Det var artikler, jeg havde skrevet i så fjern en fortid som 1960erne, og jeg hældte dem ud på bordet og sad og kig­gede på dem som på fotografier af gulnede slægt­ninge i et falmet album. Hvor ung var ikke verden engang? Som artiklernes sidste hvilested havde jeg besluttet mig for en af­falds-contai­ner.

Men pludselig faldt mit blik på en artikel, der åbenbart var skrevet af en dengang ukendt Dan Turèll. Pa­piret var så tørt, porøst og mumificeret som en farao i sit grav­kammer.

HVAD ER FOLKELIGHED, stod der uden et afsluttende spørgsmålstegn i overskrif­ten, og derun­der var til min forbløffelse noteret: SVAR TIL FLEMMING CHRISTIAN NIELSEN. Aller­nederst og i minimal kursiv efterfulgt af et overflødigt punktum stod forfatternavnet angivet: Dan Turell.

Siden er der gået et halvt århundrede, og jeg havde glemt alt derom, men ifølge Dan Turèll havde jeg altså i SF-bladet den 16. april 1964 ”frem­sat nogle betragtnin­ger over emnet folkelighed eller venstreintelli­gens,” og Turèll mente, at hvor ”usam­menhængende og svage mine argu­menter end var, fortjente de dog et svar.”

I én af kuverterne fandt jeg tilmed de af tiden mørnede ”betragtninger,” som Dan Tu­rèll henviste til, og tø­vende gengives de her. I al deres naive storsnudethed stod de i SF-bla­det som intet mindre end Ugens Kronik.

Og ikke nok med det. Også mit svar til Dan Turèll lå i en kuvert sammen med hans gensvar. Men hvem Dan Turèll kunne være har jeg på det tidspunkt ikke anet. Næppe andre end hans familie og hans kammerater kendte dengang navnet.

*

Når jeg nu med et halvt århundredes forsinkelse gør opmærksom på den ungdomme­lige diskussion, er den enkle forklaring, at Dan Turèlls reaktion på min kronik ser ud til at være hans debut som forfatter. Ind­lægget var trykt i SF-bladet den 7. maj 1964. I marts samme år var han fyldt 18, og tilsyneladende har ingen bibliograf indtil nu væ­ret opmærk­som på hans indlæg.

I sin grundige Dan Turèll-bibliografi fra 1985 oplyser Carina Anderberg, at hans de­but var en artikel om bluessangerinden Bessie Smith i tidsskriftet Jazz Revy nr. 3, 1965.

Og i sin bog om Dan Turèll (Jeg tror nok jeg kan tåle mere kærlighed end de fle­ste, 2001) supple­rer Asger Schnack p. 17 med den tilføjelse, at Turèlls ”første artikel (og der­med egentlige debut!) stod at læse på forsiden af Gentofte-Bladet, 18. år­gang, nr. 29, den 23. juli 1964.” Artiklen hed Politi­assistent Hol­bøll til Århus / Skal tale for 14.000 børn (Hol­bøll var dengang kendt for sin TV-serie med færdselslære for børn).

Med sit indlæg i SF-bladet kan Dan Turells debut altså indtil videre ryk­kes et par må­neder tilbage i tid. Det ser ikke ud til, at han tidligere har optrådt i SF-bladet, der var ud­kommet siden Socialistisk Folkepartis stiftelse i 1959, men selvfølge­lig kan han of­fentligt have skrevet et eller andet også før den 7. maj 1964. I så fald er det endnu ikke opspo­ret.

 

 

1964-69 : Jazzrevy

78.906305
Jazzrevy : organ for Dansk Jazzmusiker Forening. – 8. årgang (1961), nr 5-16. årgang (1969), nr 4. – Kbh.

Fortsættelse af: Musikrevue (1954)
Fortsættes som: Musikrevue (1970)

Fotokopier af Dan Turèlls bidrag:

1964, nr. 3: Side 26-29: Har vi jazz kritiker krise?

1965, nr. 3-4: Nr. 3, Side 9-12: The Bessie Smith Story

1965, nr. 3-4: Nr. 4: Side 16-19: Spredt fægtning. Side 19: Bessie Smith (digt). Side 52-53: 35 år imellem: Pioneers of Jazz V-IX. Side 53-54: Coltranes kærligheds erklæring. Side 54: John Coltrane (digt)

1966, nr. 1-4: Nr.1: Side 21-23: Notater omkring Fats Waller. Side 24: Kommentarer. Side 36-37: Lidt pladesnak (Stuff Smith, Herb Ellis, Joe Turner, Gary McFarland)

1966, nr. 1-4: Nr.2: Side 8-12: Earl Hines i “Corner”. Side 13: Objektiv – subjektiv? Side 28-31: Lidt pladesnak (Sidney Bechet, Chu Berry, Coleman Hawkins, Earl Hines)

1966, nr. 1-4: Nr.3: Side 33-36: Lidt pladesnak (Cannonball Adderley, Ernie Andrews, Duke Ellington, Don Redman). Side 47-50: Wingy i Vingården

1966, nr. 1-4: Nr.4: Side 10-11: Norman Granz præsenterer Jazz at the Philharmonic. Side 16-19: Copenhagen Jazz Festival. Side 25-28: One newer knows. Anmeldelse af Kirkeby: Ain’t Misbehavin. The Stry of Fats Waller. Side 30 + 40: Noter. Side 50: Lidt pladesnak (Earl Hines, Ornette Coleman, Dizzy Gillespie, Fatz Waller)

1967, nr.1-4: Nr.1: Side 18-24: Ellington, Fitzgerald, Pierce. Side: 25-31: Lidt pladesnak (John Coltrane, Duke Ellington, Bjarne Rostvold). Side 33-36: Slumstrup igen. Anmeldelse af Finn Slumstrup: Jazz.

1967, nr.1-4: Nr.2: Side18-22: Clifford Brown. Side 28-31: Fra Fyrrerne. Anmeldelse af Ira Gitler: Jazz Masters of the Forties

1967, nr.1-4: Nr.3: Side 17: Om slips etc. Side 23-24: John Coltrane. Side 30-34: Lidt pladesnak (Albert Ayler, Sidney Bechet, Benny Carter, Archie Sheep, Yusef Lateef. Side 34: Det forjættede land. Anmeldelse af Nat Hentoff: Jazz Country

1967, nr.1-4: Nr.4: Side 25: O.C. (digt). Side 28-30: Anmeldelse af Steen Nielsen: Jazz. Side 31-36: Lidt pladesnak (Louis Armstrong i fyrrerne, Duke Ellington, Newport Parker Tribute All Stars, Sonny Rollins. Side 38-39: Erik Moseholm: Ingen slipsetvang (kommentar til D.T.’s artikel i nr.3)

1968, nr.1-4: Nr.1: Side 9-12: Albert Ayler notater. Side 13: Lidet pladesnak rettelser. Side 26-31: Nye bøger fra USA. Anmeldelse af A.B.Spellmann: Four lives in the Bebop Business. Side 34-36: Erik Moseholm: Den pædagogiske pladeserie (kommentar til D.T. artikel i Kristeligt Dagblad)

1968, nr.1-4: Nr.2: Side 18-19: For 117. gang. Dan Turèll afslutter Moseholm-debatten. Side 20-22: Lidt pladesnak (Albert Ayler, Oliver Nelson, Sonny Rollins, Archie Sheep)

1968, nr.1-4: Nr.3: Side 2: Beat. Side 37-41: Lidt pladesnak (Ornette Coleman à jour). Side 42-44: Anmeldelse af  Bary McRae: The Jazz Cataclysm

1968, nr.1-4: Nr.4: Side 36-39: Rule Britannia. Side 41-43: Lidt pladesnak (Jelly Roll Morton, Archie Shepp, John Tchicai)

1969, nr.1-4: Nr.1: Side 37 + 43: Pladeanmeldelser (Albert Ayler, Pharoah Sanders)

1969, nr.1-4: Nr.2: Side 8-19: Dan Turèlls oversættelse af interview med Albert og Donald Ayler. Side 36 + 42: Pladeanmeldelser (Johnny Dodds, Archie Shepp). Side 44-46: Anmeldelse  af LeRoi Jones: Black Music

1969, nr.1-4: Nr.3: Side 8-10: Den konstante avantgarde.Side 44 + 46: Pladeanmeldelser (Eddie Harris, Herbie Mann)

1969, nr.1-4: Nr.4: Side 41: Nyt fra Saydisc. Side 54 + 61+ 62 + 63 + 64: Pladeanmeldelser ( The Fugs, MC5, Charlie Mingus, Max Roach, Velvet Underground)

 

1965-69: Aspekt

32.1605
Aspekt : socialistisk tidsskrift for politik og kultur. – Kbh.

Begyndt 1963, ophørt 1971

Fotokopi: 

1965, 3. årg. nr.1, side 10-11: Dan Turèll: Explorations in personality (digt)

1966, 3. årg. nr.3, side 16-19: Dan Turèll: Fra salgssamfundets overdrev (artikel)

1966, 3. årg. nr.4, side 11: Dan Turèll: Collage (digt)

1966, 3. årg. nr.4, side 16-19: Dan Turèll: Notater omkring kulturpolitik ’66 (artikel)

1966, 3. årg. nr 5, side 14-15: Dan Turèll: Løjtnant von Buddinge anno 66 (artikel)

1966, 3. årg. nr.6, side 12-14: Dan Turèll: Træk af den amerikanske racekamp. I: Den historiske baggrund (artikel)

1966, 3. årg. nr.6, side 18-19: Dan Turèll: Aspekt anmelder Johan Fjord Jensen: Homo manipulatus (artikel)

1966, 4. årg. nr.1, side 5-7: Dan Turèll: Træk af den amerikanske racekamp. II: Tiden før, under og efter 2.Verdenskrig (artikel)

1966, 4. årg. nr.1, side 10: Dan Turèll: Strofer (digt)

1966, 4. årg. nr.2, side 5-8: Dan Turèll: Træk af den amerikanske klassekamp. III: Om James Baldwins: Næste gang (artikel)

1967, 4. årg. nr.3, side 13-15: Dan Turèll: Træk af den amerikanske klassekamp. IV: Ku Klux Klans struktur og målsætning (artikel)

1967, 4. årg. nr.4, side 15-19: Dan Turèll: Træk af den amerikanske racekamp. V: Ku Klux Klans arbejde og image (artikel)

1967, 4.årg. nr 5, side 15-17: Dan Turèll: Aspekt anmelder Hans Magnus Enzenberger: Politik og forbrydelse (artikel)

1967, 4.årg. nr 5, side 18-20: Dan Turèll: Træk af den amerikanske klassekamp. VI: Mr. Charlie og mr. Baldwin (artikel)

1968, 5. årg. nr.3, side 15-18: Dan Turèll: NAACP (National association for the advancement of colored people) (artikel)

1968, 6. årg. nr.2: Specialnummer om og af Ho Chi Minh.  Side 4-6: Dan Turèll: Ho Chi minh (artikel). Side 7-24: Dan Turèlls oversættelser af skrifter af Ho Chi Minh

1969, 6. årg. nr.6: Side 5-10: Dan Turèll: The black Muslims (artikel)

1969, 6. årg. nr.6: Side 11-15: Dan Turèlls oversættelse af Huey P. Newtons artikel om Ungdomsoprøret

1969, 7. årg. nr.1: Specialnummer om Black Panter Party: Side 12: Dan Turèlls oversættelse af 2 digte af Iris Wyse: Forenede sorte samt Til Huey Newton

1965: Højskolebladet (Gustav Wied og Søren Kierkegaard. Indicier for et "Valfrändskap")

05.6
Højskolebladet : tidsskrift for politik, litteratur, kunst, skole, kirke. – [?]-. – Farum : Højskolebladet, [1876-]. – Ill. ; 27 cm

Fotokopi af 1965, nr. 42  –  22.oktober

Heri side 716-718: Dan Turèll i Højskolebladet nr. 42, 22. okt.1965

1965: Kunst (Grafikeren Palle Nielsen)

70.5
Kunst. – 1. årgang (1953), nr 1-17. årgang (1971), nr 9. – Kbh. : Nordisk Litteratur Forlag

12.årg, Nr. 1, juni 1965:Fotokopi af side 80-84: Dan Turèll: Grafikeren Palle Nielsen

 

 

 

1965: En sæson i Helvede ( Senecio)

En sæson i helvede : en debutant-antologi redigeret af Søren Christensen og Claus Egerod. Illustreret af Ulf Gudmundsen og Flemming Quist Møller. Erichsen, 1965. – 152 sider : ill.

Indhold: Noveller af Flemming Quist Møller, Børge Hansen, Fridjon Stefansson, Vagner Boe Christensen, Søren Schou, Niels Jagd Ottosen, Viola Wandall-Holm, Erik Nielsen, Arthur krasilnikoff, Hans Hansen, Kirsten Holst, Vagner Boe Christensen, Gudrun S Tuckert, Tore Bahnson, Lis Thorbjørnsen. Digte af: Holger Iisager, Bjarne Stoltenberg, Flemming le Fevre, Kaj Schmidt, Torben Emil Hansen, J.R. Hansen, Steen Kålø Andersen, Klaus Høeck, Dan Turell, Niels From, Erna Sørensen, Henning Mortensen, Harry Eskildsen, Tore Bahnson, Ole Carsten green.

Side 94-95: Dan Turèll: Senecio

1966: Nuancer (Elegi. Dag - Gennem pælene over mørket fremad. Komposition)

 

80.5
Nuancer : tidsskrift for nye impulser i og til kunsten. – 1. årgang, nr. 1 (1966/67)-2. årgang, nr. 4 (1967/68) ; Nr. 1 (1978)-nr. 4 (1980) = 1. årgang-3. årgang. – Dronningmølle : Nuancer, [1966]-1980. – Ill.

Nr.4 1966, heri Dan Turèll: Elegi. Dag (senere udgivet i Vibrationer). Fotokopi.
Nr. 5/6 1966, heri Dan Turèll: Gennem pælene over mørket fremad. Komposition (senere udgivet i Vibrationer).

 

 

 

1966: Ord & bild (Drejescene)

05.7
Ord & bild : nordisk kulturtidskrift. – 1. årgången (1892), nr 1-. – Stockholm

1966, nr. 2: Fotokopi af side 168:

1966: Paletten (Den sociale satir hos Storm Petersen)

70.5
Paletten / Göteborgs Kunstnärklubb, Skånes Konstförening. – Göteborg

Begyndt 1940

27. årgang, 1966, nr.1:

Udklip af side 24-25: Dan Turèll (i artiklen fejltrykt: Dan Truell): Den sociale satir hos Storm Petersen

(artiklen er senere optrykt i “En nat ved højttaleren…”)

1968-71: Hvedekorn

80.5
Hvedekorn. – [Nr. 1, 26. årgang (1952)]-. – [Kbh.] : Borgen, [1952-]. – Ill.
Fortsættelse af: Vild Hvede.

1968, nr. 4, side 160-164: Dan Turèll: Notater.


1969, nr. 1, side 6: Dan Turèll: Der er ingen handling. (fotokopi)


1970, nr. 1, side 12-13: Dan Turèll: Verden er skarpe åbne rystende paranteser der råber efter indhold.


1971, nr. 3, side 144-146: Dan Turèll: Sidste billeder ikke fremkaldt.
1971, nr. 3, side 146-149: Dan Turèll: Cuts of journal ’70.

 

1969: Kunstnernes Efterårsudstilling (Blodet spændes i sætningen. Et bord er et opladt felt)

70.96
Kunstnernes efterårsudstilling.
Udstillingskatalog.

1969: Heri Dan Turell: Blodet spændes i sætningen. Et bord er et opladt felt.

1970: Der gror aldrig mos på en rullesten : rock-præk

78.906

Der gror aldrig mos på en rullesten : rock-præk. Redigeret af Laus Bengtsson. Borgen, 1970. 

Bidrag af: Palle Aarslev, Laus Bengtsson, Jan Borges, Chr. Braad Thomsen, Peder Bundgaard, Carsten Grolin, Helle Hellmann, Ole John, Erik Kramshøj, Jørgen Kristiansen, Steffen Larsen, Vagn Lundbye, Hans-Jørgen Nielsen, Erik Thygesen, Dan Turèll og Erik Wiedemann.

Side 41-42: Dan Turèll: Rock i USA – USA i Rock.
Side 173-174: Dan Turèll: Lyden fra San Francisco.
Side 217-219: Dan Turèll: Det elektroniske trip.

1970-71: Exil

19.0105

Exil : tidsskrift for tekstteori. – [?]-8. årg. nr. 3/4 (okt. 1976). – \Kbh.\ : Vinten, [\1965\-1976].

4.årgang 1970, nr.3

Fotokopi af side 1-15: Dan Turèll: Tekster

5.årgang 1971, nr.2

Fotokopi af side 59-73: Dan Turèll: Feed-back: Last words 1970 (om William S. Burroughs: The last words of Dutch Schultz og The Job. Interviews with William S. Burroughs by Daniel Odier)

5.årgang 1971, nr.4

Fotokopi af side 66-67: Dan Turèll: Klinisk nærhed i stivnet distance……..

1970: NB! : ugens nyhedsmagasin

 

05.6
NB! : ugens nyhedsmagasin. Fogtdal, 1970.

Anmeldelser af rockmusik.

Nr.6: s.60: Zappas varme rotter (Frank Zappa)
Nr.8: s.44: USA – for og imod (Jefferson Airplane + Steppenwolf)
Nr.9: s.64: Det elektroniske flip (Pink Floyd)
Nr.11: s.30: San Francisco-lyden (Grateful Dead)
Nr.13: s.68: Dansk debut (Ache). Amerikansk come-back (MC5)
Nr.16: s.60 Beat fra vennerne ( Al Kooper + Alice Cooper + The Mothers of Invention)
Nr.17: s.60 Kun nydelige melodier (Simon & Garfunkel)
Nr.19: s.67: Venlig og smuk (Crosby, Stills, Nash & Young + Love)
Nr.20: s.39: Fysisk rock (Delaney & Bonnie + The Flock)
Nr.21: s.29-36: Beat status maj 1970
Nr.22: s.60: Beatles og Beatler (The Beatles + Ringo Starr + Paul McCartney)
Nr.24: s.59: Sigøjnere og fisk (Jimi Hendrix + Country Joe & The Fish)
Nr.25: s.52: Langt fremme (Pan + John Tchicai & Cadentia Nova Danica)
Nr.26: s.52: Rock med liv (The Who + Steppenwolf + Ginger Baker’s Air Force)
Nr.27: s.48: Dylan på prærien (Bob Dylan)
Nr.28: s.32: Et musikalsk mirakel (Woodstock)
Nr.31: s.45: Beat fra det hinsidige (Procol Harum + The Fugs + Buddy Miles)
Nr.32: s.51: En amerikansk drøm (Blood Sweat & Tears + Grateful Dead)
Nr.34: s.18: Ting sker, tid går (The Beatles)
Nr.36: s.39: Doors på scenen i fineste stil (The Doors)
Nr.37: s.52: God gammel Stones-lyd (The Rolling Stones + Hot Tuna + It’s a Beautiful Day + Santana)
Nr.40: s.36: Mangesidig musik-maskine (The Soft Machine)
Nr.45: s.50: Ny strøm på gamle navne (Pink Floyd + Jimi Hendrix Experience/Otis Redding + Steve Miller Band + The Band + Edgar Broughton Band + Donovan)
Nr.46: s.61: Ny gammel Dylan (Bob Dylan). Blide bid (John Cale). Zappas gentagelser (The Mothers of Invention). Blå solskygger (Blue Sun)
Nr.48: s.53: Elektrisk Miles (Miles Davis). Santanas genkomst (Santana). Hvad vil Kooper? (Al Kooper). Beat-supermarked (Rock Buster)
Nr.49: s.44: Dansk beat på vej frem

1970: ROK

78.90605

ROK. Tidsskrift. Dragør, 1970, april-1970,september

I redaktionen nr. 1-3 bl.a. Birger Jørgensen, Peder Bundgaard, Erik Kramshøj, Jan Sneum og Dan Turèll.

I nr.4 og 5 er redaktionen ændret og Dan Turèll optræder i redaktionsgruppen som “Undergravende Virksomhed” i nr.4 og som “Surrealistic Pillow” i nr.5

Fotokopi af

Nr.1, 1970: Side 8-9: Dan Turèll: Ginsberg (om Allan Ginsberg)

Nr.2, 1970: Side 4: Dan Turèll: Korte anmeldelser af koncerter: Taste i Falconer Centret, Pink Floyd i Tivolis koncersal og Fleetwood Mac i KB-Hallen

Nr 2, 1970: Side 12-13: Dan Turèll: Noter om Timothy Leary

Nr.3, 1970: Side 29: Dan Turèll: Anmeldelse af plade: Albert Ayler: Music is the healing force of the Universe

Nr.4, 1970: Side 3: Jerry Rubin: Anvisninger for fremtidens Yippieland (ovesat af Dan Turèll)

Nr.4, 1970: Side 12-14: Dan Turèll: Stophsiderne (om stoffer: KAT, Huxley på mescalin, Nato,spionage og LSD samt Instruktion i tilfælde af speed-overdosis)

Nr.5, 1970 Her er Dan Turèll kun “Surrealistic Pillow” (Jefferson Airplane udgav i 1967 LP’en Surrealistic Pillow)

1971: Den nye danske poesikatalog (Øjne)

Den nye danske poesikatalog / redigeret af Poul Borum. – Oslo : Pax, 1971. – 122 sider. – (Paxlyrikk) 

Omslagstitel: Den nye danske poesikatalogen

Fra forord: Denne antologi vil, med Den nye norske poesikatalogen som mønster, præsentere danske lyrikere debuteret fra 1960 til 1970

Side  76-79: Dan Turèll: Øjne (fra Manuskrifter I, 1970)

 

1971: Og : en tekstantologi (Linierne tar form. Fordi den sætning. En anden mulighed ja. Ord er elektriske væsener. En horisont der afspejler. El hombre invisible. Om en bevægelse. Et landskab af linier. Du er en flimrende film. Albert Ayler rejser sig. Hvad skal der dog blive af halvfjerdserne. Spontaneous Message for Charlie Manson, Murderer)

 

Og : en tekstantologi. Ved Per Højholt og Steffen Hejlskov Larsen. Schønberg, 1971.

Bidrag af: Henrik Bjelke, Poul Borum, Inger Christensen, Peter J. Erichsen, Rolf Gjedsted, Leif Hjernøe, Sandra Holm, Peer Hultberg, Per Højholt, Per Kirkeby, Peter Laugesen, Jørgen Leth, Vagn Lundbye, Johannes L. Madsen, Svend Åge Madsen, Hans-Jørgen Nielsen, Henrik Nordbrandt, Charlotte Strandgaard, Kirsten Thorup, Dan Turèll, Anders Westenholz.

Side 302-320: Dan Turèll: Linierne tar form. Fordi den sætning. En anden mulighed ja. Ord er elektriske væsener. En horisont der afspejler. El hombre invisible. Om en bevægelse. Et landskab af linier. Du er en flimrende film. Albert Ayler rejser sig. Hvad skal der dog blive af halvfjerdserne. Spontaneous Message for Charlie Manson, Murderer.

1971: Selvsyn (Uddrag fra "Områder af skiftende tæthed og tomhed)

05.6
Selvsyn. Aktuel litteratur og kulturdebat. 1960/61 – 1974/75.

Nr. 4 april 1971: Side 21-25: Dan Turèll: Uddrag fra “Områder af skiftende tæthed og tomhed (Rhodos, 1970).

1972: Døds-layoutet bd.1-2

Døds-layoutet : en tekst ved Jannick Storm og Dan Turèll. Arkiv for Ny Litteratur, 1972-73. Oversat fra engelsk og amerikansk af Jannick Storm og Dan Turèll.

Tekster af: Kenneth Patchen ; Alexander Trocchi ; William S. Burroughs ; Eduardo Paolozzi ; Brian W. Aldiss ; J.G. Ballard ; Fritz Leiber ; John T. Sladek ; Ann Quin & Robert Sward ; Michael Butterworth ; Graham Charnock ; Thomas M. Disch ; Christopher Evans. [Bind] 1.

 

Tekster af: Pamela Zoline, Michael Butterworth, Norman Spinrad, Eduardo Paolozzi, John T. Sladek, Ann Pei, J.G. Ballard, Michael Benedikt, Charles Platt, Brian W. Aldiss, Ann Quin, Jeff Nuttall, Martin Bax. [Bind] 2.

1973: Jørgen Gustava Brandt: Detdigte

 

Brandt, Jørgen Gustava

Detdigte. – Jorinde & Joringel, 1973. – 24 sider

Udvalgt af Dan Turèll.

1973: Henrik Have: Udmålingen

Have, Henrik (f. 1946)
Udmålingen. – Arkiv for Ny Litteratur : Arena, 1973. – 76 sider : ill.

Originaludgave: 1973

Indlagt ark: Dan Turèll: Forhånds manifest1973: En samling: ny litteratur

En samling : ny litteratur / ved Henrik Noer. – Attika, 1973. – 392 sider : ill.


Digte og prosastykker af: Helene S. Andersen, Rolf Bagger, Rasmus Bjørgmose, Kristen Bjørnkjær, Bert Blom, Vagner Boe Christensen, Egon Clausen, Torben W. Flindt, Per Gammelg aard, Rolf Gjedsted, Ulf Gudmundsen, Ulrik Gräs, Torben Juul Hansen, Henrik Have, Leif Hjernøe, Iben Holk, Sten K aalø, Lisbet Knudsen, Finn Krageskov, Niels V. Kølle, Peter Laugesen, Hans Christian Fogtmann Lauridsen, Jørn Larsen, Knud Vandmose Larsen, Marianne Larsen, Poul Larsen, Henning Lund, Niels Lund, Vagn Lundbye, Johannes Lund Madsen, Viggo Madsen, Lene Malmstrøm, Henning Mortensen, Peter Mouritzen, Hans-Jørgen4Nielsen, Lean Nielsen, Henrik Nordbrandt, Filip Petersen, Peter Poulsen, Gorm Rasmussen, Asger Schnack, Otto Sigvaldi, Niels Simonsen, Jannick Storm, Charlotte Strandgaard, Jens Smærup Sørensen, Knud Sørensen, Jack Thimm, Dan Turèll og Bent Værge

Side 370-84: Bidrag af Dan Turèll (El Hombre Invisible; Spontaneous Message for Charlie Manson, Murderer; Af: Manuskrifter om hvad som helst; Af: I den syntetiske billedbank; Further Instructions, At være beat; Snitsår i universet: Pak tiden ud; Nægt vampyrerne dit blod; Tear down walls, Muther fuckers; Space Canto IV)

1974: 78 danske digtere

78 danske digtere : en folkebog med nye, håndskrevne tekster/ redigeret af Knud Holten – Dan Turèll. – Forlaget Sommersko, 1974. – 159 sider : ill.

Dan Turèll’s bidrag er et billedkollage-digt.

 

1974-75: Corsaren : den satiriske ugeavis

 

05.6
Corsaren : den satiriske ugeavis. Kbh. 1974 – 1985.

1974/75:
Nr. 15/16: Side 9-10: Dan Turèll: Fra 90’ernes tid.
Nr. 19: Side 7-9: Dan Turèll: Den årlige lægeundersøgelse hos skolelægen på Bakkegårdsskolen i Vangede.
Nr. 21: Side 10-11: Dan Turèll: Jørgens studentereksamen.
Nr. 22/23: Side 21-22: Dan Turèll: Historien om Sven Ulrik og Karl Ejnar.
Nr. 28: Side 5-6: Dan Turèll: Min mosters anus.
Nr. 29/30: Side 21-23: Dan Turèll: Min gamle tysklærer.
Nr. 31: Side 13-14: Dan Turèll: Brians gode råd.
Nr. 32/33: Side 21-24: Dan Turèll: På Brøndums Kursus.
Nr. 34/35: Side 21-22: Dan Turèll: Den gang jeg mødte hende.
Nr. 36/37: Side 7-9: Dan Turèll: Dengang jeg blev gift. Dengang jeg blev skilt.
Nr. 38/39: Side 21-24: Dan Turèll: Jeg var ansat i Daells Varehus under ølstrejken.
Nr. 40/41: Side 25-26: Dan Turèll: Satori i Vangede.
Nr. 40/41: Side 26-27: Dagmar Olssèn: Den gang åh mand i kælderen (parodi).
Nr. 42/43: Side 11-12: Dan Turèll: Dét efterår med de våde nætter.
Nr.44/45: Side 23-26: Dan Turèll: Af et kollektivs historie.
Nr. 46/47: Side 21-26: Dan Turèll: Revolutionær weekend.
Nr. 48: Side 13-14 +19: Dan Turèll: Hans Jensen til minde (Hans Jensen til Bjerregaard).
Nr. 50: Side 25-27: Dan Turèll: Fredelig week-end, sommer ’73.
Nr. 51: Side 23-25: Dan Turèll: Da vi klunsede på natholdet.
Særnummer/oktober 1975: Side 25-28: Dan Turèll: Min ven Otus.

 

1974: Huspostil for hundehadere (You Ain't Nothing but a Hound Dog"  - Hunden i rockmusikken)

Huspostil for hundehadere : en antologi / ved Jannick Storm. – Lindhardt og Ringhof, 1974. – 92 sider

Indhold: Epistola CXX / af Ludvig Holberg. Af: Din stund på jorden / af Vilhelm Moberg. Af: Lykkelige Kristoffer / af Martin A. Hansen. Af: Operaelskeren / af Klaus Rifbjerg. Af: Klokken / af Iris Murdoch. “You ain’t nothing but a hound dog” / af Dan Turèll. Af: Skytten p aa Aunsbjerg / af St. St. Blicher. Af: At være eller ikke være / af H.C. Andersen. Af: Rubicon / af Agnar Mykle. I selskab med en sindssyg- / af Jens Kistrup. – Attraphunden (dagbladsreferat). Af: Lonni og Karl / af Klaus Rifbjerg. Af: Fahrenheit 451 / af Ray Bradbury. Cohen-hundeudelukkelsesloven / af Steven Schrader. Afhandling om hunden samt om støj og lyde / af Kurt Tucholsky. – Digte af: Viggo Barfoed og Johan Herman Wessel

Side 39-44: Dan Turèll: “You Ain’t Nothing but a Hound Dog”  – Hunden i rockmusikken.

1974: Lyrik 74 : Gyldendals magasin (Ansigter fra en arbejdsplads. Min første menstruation)

Lyrik 74 : Gyldendals magasin / redigeret af Erik Vagn Jensen. – Gyldendal, 1974. – 168 sider. – (Gyldendals tranebøger).

Side 156-163: Dan Turèll: Ansigter fra en arbejdsplads. Min første menstruation.

1975: Anthologie de la poésie danoise contemporaine

86.91

Anthologie de la poésie danoise contemporaine / établie par Jørgen Gustava Brandt, Uffe Harder og Klaus Rifbjerg ; introduction de Torben Brostrøm. – Paris : Gallimard ; Kbh. : Gyldendal, 1975. – 285 sider. – (Du monde entier) 

Antologi

Oversat fra dansk

Side 272-274: Dan Turèll: Chacun a ses lumières a soi… –  Manescrit. Oversat af Francois-Noël Simoneau

1975: Artister

Artister/Ved Iben Holk *. – Borgen, 1975. – 236 sider. – (Borgens billigbogs bibliotek ; 27).

Med digte af: Benny Andersen. Kristen Bjørnkjær. Poul Borum. Jørgen Gustava Brandt. Rolf Gjedsted. Uffe Harder. Henrik Have. Iben Holk. Per Højholt. Per Kirkeby. Marianne Larsen. Peter Laugesen. Jørgen Leth. Ivan Malinovski. Henrik Nordbrandt. Klaus Rifbjerg. Jens August Schade. Asger Schnack. Jørgen Sonne. Laus Strandby Nielsen. Kirsten Thorup. Dan Turèll. Niels Vørsel. Keld Zeruneith.

Side 198-210: Dan Turèll: Karma Cowboy Blues #2. Af Karma Cowboy’s Sundown Songs. Af Karma Cowboy’s Western Union Telegrammer. Af Karma Cowboy’s Greatest Hits: Walk on the Wild Side. Af Karma Cowboy’s Candycorn Songs: Porno City Song, Late Night Rider.

1975-78: Fælleden

05.6

Fælleden. – Nr. 1/75-nr. 6, 3. årgang (78) . – Kbh. : Gyldendal, 1975-1978. – Ill.

1975, nr.3: Side 42-45: Dan Turèll: Livets karrusel.
1977, nr.1: Side 35-38: Dan Turèll: Vesterbro by night: Livet i Istedgade. Her i vores hus. Gennem byen sidste gang.
1978, nr.4: Side 46-48: Dan Turèll: I et dobbeltspejl: Lou Reed på Hotel Plaza (med foto af Dan Turèll sammen med Lou Reed).
1978, nr.6: Side 42-43: Dan Turèll: Besværgelse til påkaldelse af ånden i krystalglasset alias Alkymistens recitation for menneskelig guddommeliggørelse.

 

 

1975: Gyldendals Magasin 18 (Willadsen)

Gyldendals Magasin 18. – Gyldendal, 1975. – 127 sider. – (Gyldendals tranebøger).

Indhold: Ferenc Sánta: Gud på kærren. Bo Reinholdt Jensen: Verandaen. Ole Hyltoft Petersen: En oprørsmand. Reidar Jönsson: Det virkelige liv. Dan Turéll: Willadsen. Preben Major Sørensen: Brev til en nabo. Guillermo Cabrera Infante: Ni vignetter. Hans Djursaa: Smeden, der sidder i Lauras køkken. Leonardo Sciascia: Selskabsleg. Tonny Rizak: Parisernætter.

Side 54-71: Dan Turèll: Willadsen (oplysning i bogen: “Dan Turèll debuterer her som novelleforfatter”).

1975: Lyrik 75: Gyldendals magasin (Midnat på Malta. Dén sommer arbejdede jeg som vinduespudser)

Lyrik 75 : Gyldendals magasin / rediget af Erik Vagn Jensen. – Gyldendal, 1975. – 176 sider


Digte af: Murat Alpar. Birthe Arnbak. Hanne Bengtsson. Thorkild Bjørnvig. Poul Borum. Jørgen Gustava Brandt. Lasse Bratbjerg. Orla Bundg aard Povlsen. Flemming Christensen. Nadia Christensen. Bent Dupont. Søren Egerod. Herry Eskildsen. Per Gammelg aard. Rolf Gjedsted. Ulf Gudmundsen. Uffe Harder. Sandra Holm. Peer Holme Nielsen. Knud Holten. Christian Jensen. Hans Christian Fogtmann Lauridsen. Jørgen Leth. Lene Malmstrøm. Peter Mouritzen. Lars Peter Munkøe. Henrik Nordbrandt. Henrik G. Poulsen. Bent William Rasmussen. Carl Scharnberg. Asger Schnack. Jørgen Sonne. Jannick Storm. Dan Turèll. Ann Mari Urwald. Dorrit Willumsen. Johannes Wulff

Side 156-58: Dan Turèll: Midnat på Malta

Side 158-62: Dan Turèll: Dén sommer arbejdede jeg som vinduespudser …

“En bog fra Dan Turèlls Bibliotek”

1975: Min generation (Billeder fra byen/ Talkin' bout my genera-a-ation)

Min generation. Redaktion: Asger Schnack og Dan Turèll. Swing, 1975.

Tekster af: Dan Turèll. Rolf Gjedsted. Niels Simonsen. Marianne Larsen. Asger Schnack. Peter Laugesen. Kirsten Thorup.

Side 7-14: Dan Turèll: Billeder fra byen/ Talkin’ bout my genera-a-ation.

 

1975: MM : månedsblad for rock & jazz

78.90605

MM : månedsblad for rock & jazz. – Nr. 2, april 1970-[?]. – Kbh. : Forlaget MM, [1970-1989]. – Ill. (nogle i farver).
Fortsættelse af Jazz mm.

1975, nr. 2: s.7: Lou Reed. Candy sir… (Candy says…) oversat af Dan Turèll. Ud på natten (After Hours) oversat af Dan Turèll.1975, 1975, nr. 2, side 12-13: Dan Turèll: Whole lotta shakin’ goin’ on. Jerry Lee Lewis – en laban fra Louisiana.
1975, nr. 3, side 37: Dan Turèll: Champion Jack Dupree i Sønderborg (“Da Jack Dupree kom til Sønderborg…”).
1975, nr.5: s.45: Jens Jørn Gjedsted: Anmeldelse af Dan Turèll: Rockens rødder.
1975, nr.6: s.19-21 plus s.59: Dan Turèll: Dan Turèll en nat ved højttaleren med sprogets mikrofon.
1975, nr.6: s.29 Dan Turell om “Årets bedste? – eller Ti de ka li'”

1975-99: Victor B. Andersen's maskinfabrik

05.6

Victor B. Andersen’s maskinfabrik. Victor B. Andersen’s maskinfabrik, 1975-. Skiftende udgivere.

Nr.1, 1975: Side 93: Dan Turèll: Min mor og Kong Frederik.
Nr.1, 1975: Side 94-96: Dan Turèll: Chuck Berry – en rock’n’roll arbejdsmand.
Nr.1, 1975: Side 125-128: Dan Turèll: Blues for slagterens Carlo, Gentofte 1960 (med foto af Dan Turèll sammen med Gustav Winckler).
Nr.2, 1975: Side 25-34: Poul Borum: Fra Poul Borum: Til mine venner digterne. Heri side 26: Telefondigt til Dan Turèll.
Nr.2, 1975: Side 85: Bob Dylan: Blowing in the Wind. Oversat af Dan Turèll.
Nr.2, 1975: Side 105-109: Jørgen Leth og Dan Turèll: To concepts for film: Sidste spil. En verden af vinduer.
Nr.3, 1975: Side 27-29: Jacob Ludvigsen: Fortroligt. Med citater af Dan Turèll.
Nr.3, 1975: Side 91-96: Dan Turèll: Frankenstein Forever (med filmfotos).
Nr.4, 1976: Side 107-109: To bydigte af Allan Ginsberg. Oversat af Dan Turèll.
Nr.4, 1976: Side 150-151: Dan Turèll: Af drømmenes bog.
Nr.5, 1976: Side 135-137: Dan Turèll: Friends and Neighbours: Et par vendinger om vennerne.
Nr.24, 1999: Forside: Foto af Dan Turèll
Nr.24, 1999: Side 310-11: Dan Turèll: Alle disse kvinder.

1975: Lawrence Weiner: Relative to Hanging
Lawrence Weiner:
Relative to hanging = Svarende til hængning = Svarende til hengning = Vardandi hengingu = Svarende till hängning = Syyllistynyt hirtämiseen.
Translatoros : Dan Turell, Marianne Rand-Hendriksen, Bjørn Høgbjerg, Oscar von Schmalensee, Johannes Kemppi. After Hand, 1975. 21 sider, illustreret.
 
 
1976: Jørgen Leth: Det er ligesom noget i en drøm

79.66

Leth, Jørgen
Det er ligesom noget i en drøm : udvalgte historier om cykelsport, 1970-75 / [af] Jørgen Leth ; med hjælp af Ebbe Traberg ; supervision: Dan Turèll. – 2. oplag. – [Kbh.] : Swing, 1976. – 86 sider : ill. ; 20 cm

Tidligere: 1. udgave 1976

Side 5-7: Dan Turèll: Intro

1976-83: Levende billeder : Danmarks største filmmagasin

77.605
Levende billeder : Danmarks største filmmagasin. 
Kbh., Foreningen Levende Billeder, 1975-1997. – Ill.

Tidligere med undertitel: film, musik, video, bøger, kunst
Varianttitel: LB
Skiftende udgiverbetegnelser
Heri indgået: Film… (Kbh. : 1969)

 

1976
Nr. 3: Side 10-13: Dan Turèll: My Favorite Monsters (optrykt I Menneskemytemaskinen)

Nr. 5: Side 44-45: Dan Turèll: En mixed media mars-mand (om David Bowie og filmen “The man who fall to Eath”) (optrykt I Menneskemytemaskinen)

Nr. 8: Dan Turèll: There’s no Business like business (om underholdning – som kommentar til artikel af Jørgen Knudsen, LB 1976,7) (optrykt I Menneskemytemaskinen)

Nr. 9: Dan Turèll: Godt jeg ikke er Gøg og Gokke (digt) (optrykt I 3-D digte)


1978
Nr. 3: Dan Turèll: Blues for Boris (et digt til filmens Frankenstein, gyser-skuespilleren Bori Karloff)1980
Nr. 3: Dan Turèll: Bogart Billeder/ Hverdagens ventesteder

1982
Nr. 3: Dan Turèll: Lou Reed: The blue Mask

1983
Nr. 2: Allan Ginsberg: Pladdernakke (Dan Turèlls oversættelse af “Birdbrain”)

1976: Lyrik (Bevidstheden gentager sig selv hele tiden. Natten kryber langsomt hen imod mig. Og præsten i Vangede. En gammel Disney-serie. Wittgenstein sad på hegn. Poe gik rundt i U.S.A.)

Lyrik. Udvalg og efterskrift ved Torben Brostrøm. Gyldendal, 1976. 

Digte af: Allan Bock, Tove Ditlevsen, Piet Hein, Ole Wivel, Halfdan Rasmussen, Jørgen Nash, Morten Nielsen, Ole Sarvig, Iljitsch Johannsen, Orla Bundgård Povlsen, Birthe Arnbak, Erik Knudsen, Grethe Risbjerg Thomsen, Ove Abildgaard, Thorkild Bjørnvig, Frank Jæger, Per Højholt, Robert Corydon, Jørgen Sonne, Uffe Harder, Cecil Bødker, Klaus Rifbjerg, Erik Stinus, Benny Andersen, Knud Holst, Poul Borum, Inger Christensen, Jørgen Leth, Vagn Steen, Kristen Bjørnkjær, Johannes Lund Madsen, Per Kirkeby, Henning Mortensen, Henrik Nordbrandt, Peter Poulsen, Dan Turèll, Peter Laugesen, Kirsten Thorup. Rolf Gjedsted, Sten Kaalø, Lean Nielsen, Marianne Larsen.

Side 201-208: Bevidstheden gentager sig selv hele tiden. Natten kryber langsomt hen imod mig. Og præsten i Vangede. En gammel Disney-serie. Wittgenstein sad på hegn. Poe gik rundt i U.S.A.

 

1976: Noveller (Willadsen)

Noveller / udvalg og efterskrift ved Thomas Bredsdorff. – [Kbh.] : Gyldendal, 1976. – 555 sider ; 20 cm. – (\Gyldendals bibliotek\. Ny dansk litteratur)


Indhold: Finn Gerdes: En Dreng og en Ring. Aksel Heltoft: Grænsen. Tove Ditlevsen: Dommeren. Pinches Welner: I Galilæi Bjerge. Johs. Wulff: To prinser. Leif E. Christensen: Strejfer. Frank Jæger: Enhjørningen. Poul Vad: Kustoden. Henning Ipsen: Husene i Amsterdam. Hans Lyngby Jepsen: I kærlighed. Poul Ørum: Duerne. Albert Dam: Horren. Villy Sørensen: Duo. Klaus Rifbjerg: Skyernes skygge rammer mig. Sven Holm: Min opera-verden. Peter Seeberg: Øjeblikke. Peter Ronild: I morgen kommer paddehatteskyen. Ulla Ryum: De kære dyr. Cecil Bødker: Efraims øreflip. Svend Åge Madsen: Smukke ting omkring dig. Benny Andersen: Bukserne. Henrik Stangerup: Fyrre grader i Algier. Anders Bodelsen: Høj og lav. Christian Kampmann: Sin egen herre. Holger Hansen: Kolde læber. Ulrik Gräs: Byen brænder. Erik Stinus: En fugl må flyve med de vinger den har. Grete Povlsen: Ligge på landet
Knud Holst: Solstik. Bent William Rasmussen: Da vi passede på en tysk soldat under krigen. Ebbe Kløvedal Reich: Grupper om eftermiddagen. Vagn Lundbye: Kvægpesten på slottet Laval og marquisens datter, Constance, fylder atten år. Dorrit Willumsen: Modellen Coppelia. Charlotte Strandgaard: Utilstrækkelighed. Sten K aalø: Lille-Finn og Elisabeth. Jannick Storm: Tilegnet Tove. Jens Smærup Sørensen: Situationerne, forløbet, naturens tydelige orden. Dan Turèll: Willadsen. Jytte Borberg: Forlystelsesparken. Henrik Bjelke: Elektrisk æg. Henning Mortensen: Udflugt. Kirsten Thorup: Søndage med Lydia. Inge Eriksen: Da Maj-Britt så rødt / af Inge Eriksen og Jytte Rex. Grete Stenbæk Jensen: Tilegnet Alma. John Nehm: Pakhus. Erik Frank Hansen: Sammenhold.

Side 458-472: Dan Turèll: Willadsen(først trykt: Gyldendals magasin nr.1 1970)

1977: Byen : et længdesnit gennem nyeste tid : aspekthæfte (Af en asfaltrottes bekendelser Eller: Ode til storbyen)

Byen : et længdesnit gennem nyeste tid : aspekthæfte / [udgivet af] Hans Hagedorn Thomsen. – 1. udgave, 1. oplag. – [Kbh.] : Gjellerup, 1977. – 119 sider. – (p.t. serien).

Bidrag af: Ludvig Holberg, William Blake, William Wordsworth, H.C. Andersen, Arthur Rimbaud, Walt Whitman, Anton Nielsen, Johannes V. Jensen, Carl Sandburg, Emil Bønnelycke, Tom Kristensen, Jacob Paludan, Poul Henningsen, Rudolf Nielsen, Robert Storm Petersen, Steen Eiler Rasmussen, Arne Sørensen, Mogens Klitgaard, Jens Sigsgaard, Martin A. Holten, Thøger Olesen og Dan Turèll.

Side 88-89: Dan Turèll: Af en asfaltrottes bekendelser Eller: Ode til storbyen.

1977: Contemporary Danish Poetry (From: Karma Cowboy Theme Song. From: Song for Blake. (fra Karma Cowboy) Canto XXXVII. Canto XLVI. (fra Another Draft of Space Cantons)

86.91

Contemporary Danish poetry : an anthology / edited by Line Jensen … [et al.] ; introduction by Torben Brostrøm. – Copenhagen : Gyldendal ; Boston : Twayne, cop. 1977. – 343 sider ; 21 cm. – (The library of Scandinavian literature ; volume 31)

Digte af: Sophus Claussen ; Johannes V. Jensen ; Otto Gelsted ; Tom Kristensen ; William Heinesen ; Paul la Cour ; Nis Petersen ; Jens August Schade ; Hulda Lütken ; Johannes Wulff ; Gustaf Munch-Petersen ; Tove Meyer ; Tove Ditlevsen ; Piet Hein ; Halfdan Rasmussen ; Morten Nielsen ; Ole Sarvig ; Jørgen Nash ; Bundgård Povlsen ; Ole Wivel ; Erik Knudsen ; Lise Sørensen ; Ivan Malinovski ; Ove Abildg aard ; Thorkild Bjørnvig ; Frank Jæger ; Jørgen Gustava Brandt ; Per Højholt ; Robert Corydon ; Jørgen Sonne ; Uffe Harder ; Cecil Bødker ; Klaus Rifbjerg ; Jørgen Leth ; Benny Andersen ; Poul Borum ; Inger Christensen ; Vagn Steen ; Hans-Jørgen Nielsen ; Per Kirkeby ; Henrik Nordbrandt ; Dan Turéll ; Peter Laugesen ; Rolf Gjedsted ; Sten Kaalø ; Lean Nielsen ; Marianne Larsen
Oversat fra dansk

Side 296-301: Dan Turèll: From: Karma Cowboy Theme Song. From: Song for Blake. (fra Karma Cowboy) Canto XXXVII. Canto XLVI. (fra Another Draft of Space Cantons).

1977: Dylan, Bob: Mit liv i et stjålent øjeblik

Dylan, Bob

Mit liv i et stjålent øjeblik / [af] Bob Dylan ; ved Dan Turèll. – [Kbh.] : Swing, 1977. – 39 sider : ill.

Originaltitler: My life in a stolen moment ; Joan Baez in concert, part 2 ; Last thoughts on Woody Guthrie.
På dansk ved Dan Turèll.
Indhold: Mit liv i et stjålent øjeblik ; Til Joan Baez ; Sidste tanker om Woody Guthrie.

Side 5: Dan Turèll: Note.

1977: Lyrik 77: Gyldendals magasin (London Suite: Monstret Fingerstein /Selvportræt. Om byer (Men ikke bare). Bag hvert eneste vindue. Servitrice sang. Min yndlingsdag. Begravelses-blues)

Lyrik 77 : Gyldendals magasin / redigeret af Anne Marie Bjerg og Erik C. Lindgren. – [Kbh.] : Gyldendal, 1977. – 299 sider ; 19 cm

Digte af: Sven Holm, Eske K. Mathiesen, Vagn Steen, Dan Turèll, Erik Stinus, Viggo Jørgensen, Thorkild Bjørnvig, Uffe Harder, Hans Christian Fogtmann Lauridsen, Henrik Nordbrandt, Nanna Jeiner, Vita Andersen, Lean Nielsen, Ole Sarvig, Páll Axelsson, Peter Poulsen, Peter Dürrfeld, Knud Sørensen, Jørgen Børglum Larsen, Sten K aalø, Murat Alpar, Johannes Wulff, Hans-Jørgen Nielsen, Tommy Flugt, Marianne Larsen, Niels Lund, Maria Marcus, Klaus Høeck, Jørgen Bruun Hansen, Carl Scharnberg, Per Gammelgaard, Ove Abildg aard,KLise Sørensen, Nanna Jeiner, Lena Bertram, Kristen Bjørnkjær, Anette Tranæs, Jannick Storm, Claus Senderovitz, Bodil Weyde, Birgit Filskov, Bodil Johansen, Birgitte Livbjerg, Asger Schnack, Rolf Gjedsted, Peter Mouritzen, Preben Major Sørensen, Jørgen Sonne, Ingeborg Buhl, Klaus Rifbjerg

Side 244-250: Dan Turèll: London Suite: Monstret Fingerstein /Selvportræt. Om byer (Men ikke bare). Bag hvert eneste vindue. Servitrice sang. Min yndlingsdag. Begravelses-blues

1977: Næste generation : en tema-antologi (Jeg har været til en masse koncerter. Det efterår med de våde nætter. Hjemme hos os)

Næste generation : en tema-antologi / redigeret af Asger Snack ; [af] Murat Alpar … [et al]. – [Borgen], cop. 1977. – 1977. – 205 sider. – (Borgens bibliotek ; 1).

Side 50-55 Dan Turèll: Jeg har været til en masse koncerter.
Side 101-103: Det efterår med de våde nætter.
Side 134-141:Hjemme hos os.

 

1977: Vinduet (Biografi & testamente)

80.5
Vinduet. Gyldendals tidsskrift for litteratur. 31. årgang, nr. 3, 1977.

Side 37-45: Nordisk selvportræt 
Side 37-40: Dan Turèll: Biografi & testamente. Videre henvisninger til at læse, høre og se.
Side 41-45: Kjell Erik Vindtorm: ‘Dersom jeg trenger en bok, så skriver jeg den’ (D.T.): Introduksjon og kort møte med forfatteren o.s.v. Dan Turèll + Live/København mai 77 (Breathless colours overdrive) side one and two one Dan Turèll  two K.E.Vindtorn

1978: Ny dansk prosa : fra Tove Ditlevsen til Dan Turèll, Suzanne Brøgger og Dea Trier Mørch (En tur ned ad bygaden)

Ny dansk prosa : fra Tove Ditlevsen til Dan Turèll, Suzanne Brøgger og Dea Tria Mørk [i. e. Mørch] / redige[re]t af Hans Lyngby Jepsen. – [Ny revideret udgave]. – Kbh. : Stig Vendelkær, 1978. – 377 sider.

Side 327-336: Dan Turèll: En tur ned ad bygaden.

 

1978: Onkel Danny Times

99.4

Turèll, Dan
Onkel Danny Times. Redaktion: Dan Turéll & Asger Schnack. Borgen, 1978.

Reklameavis med forbrugeroplysninger fra forlaget og spalteplads om emnet Dan Turéll; med omtale af hans enkelte udgivelser 1975-1977.

Heri bl.a. Jacob Ludvigsen: Det er Dan – det er dejligt. Dan Turèll: Dagens digt. Christiania dommedags blues. Onkel Danny top ti.

 

1978: Reception (Satori på syre: Mit sidste LSD-trip)

Reception. – Ringkøbing : Edition After Hand, [1978]. – [132] sider : ill.

Collageagtig sammenstilling af ord og billeder.

Bidrag af: Peter Laugesen, Mogens Otto Nielsen, Henrik Have, Jochen Gerz, Marianne Larsen, William Louis Sørensen, Henrik Francis Thomsen, Station Nord, Unovis, Lis Langgård, Per Højholt, Albert Mertz, Erik Gram:Hanssen, Lawrence Weiner, Anne Behrndt, Sven Dalsgaard, Dan Turèll.

Dan Turèlls bidrag: Satori på syre: Mit sidste LSD-trip.

1978: Rhinehart, Luke: Terningemanden

Rhinehart, Luke

Terningemanden. Kbh., Blytmann, 1978. – 388 sider. På dansk ved Mogens Boisen.

Dan Turèll har skrevet bagsideteksten.

 

1978: Rock årbogen 1978-79

78.9064

Rock årbogen. Politiken, 1978-1979.

Side 20-31: Dan Turèll: Dylan 1978: Whole lot of Bullshit.

1978: Strandboulevarden

05.6

Strandboulevarden / udgives af: Kunstforeningen for Uggerby og omegn. – 1 (maj 1978)-7 (december 1979) = 1. årgang-2. årgang. – Hirtshals : Hungerby Kunstforening, [1978-1979]. – Ill.

Årgang 1978 udgivet: Hirtshals : Kunstforeningen for Uggerby og omegn.

Nr.1: Fotokopi af side 8-10: Dan Turèll: Af virkelighedens vokskabinet: Dr. Petiot Rag

Nr 6: Dan Turèll er ansvarlig for dette nummer. Indeholder bl.a.: Klip fra Dagbogs-digte. Vangede og virkeligheden: Gensyn med Vangede Billeder. Postpigens blues. Lille makker. To digte til radioen. Vor sang skat. 8 åbninger af Georges Simenon.

 

1978: Virkelige eventyr (Den usynlige mand - om William S. Burroughs. Make mine Marvel)

81.09

Virkelige eventyr / redaktion: Ole Lindboe & Svend Kreiner Møller. – Kbh. : Spar Knægt, 1978. – 168 sider.

På omslaget: En bog om science-fiction.

Side 85-90: Dan Turèll: Den usynlige mand – om William S. Burroughs.
Side 131-136: Dan Turèll: Make mine Marvel.

1978: Vor tids eventyr: Katastrofe-området : udvalgte science fiction rapporter 1963-1977

 

81.3
Vor tids eventyr: Katastrofe-området : udvalgte science fiction rapporter 1963-1977 / [udgivet af] Jannick Storm ; med hjælp af Miriam Hill ; supervision: Dan Turèll ; [fotos: Jannick Storm]. – [Kbh.] : Swing, 1978. – 77 sider : ill.

1979: Børnenes billeder: Sophienholm (De første år)

 

70.1
Børnenes billeder : Sophienholm. [katalog/redaktion: Stig Brøgger]. Lyngby-Taarbæk Kommune, [1979].

Side 64-77: Dan Turèll: De første år.

1979: Chancen : tidsskrift for litteratur (Mentalt manifest/Schizofren symfoni)

80.5
Chancen : tidsskrift for litteratur. Gyldendal, 1979-1980.

1979, nr.2: Dan Turèll og Johan Fjord Jensen: Produktion – Reception. Om Dan Turèll: Mentalt manifest/Schizofren symfoni.


 

 

1979: Raymond Chandler (Chandler's blues)

 99.4

Chandler, Raymond
Raymond Chandler / illustrationer af Judith Schytte. – Kbh. : Pinkerton, 1979. – 20 sider : ill.. – (Pinkerton ; 1)

Side 3-9: Dan Turéll: Chandler’s blues.

1979: Jørgen Leth: Filmmaskinen : udvalgte historier om film, 1965-78 (Sidste spil)

77.601

Leth, Jørgen
Filmmaskinen : udvalgte historier om film, 1965-78. [af] Jørgen Leth. Supervision: Dan Turèll. Swing, 1979.

Side 32-34: Jørgen Leth sammen med Dan Turèll: Sidste spil.
Side 49: Foto af fire danske digtere i “Livet i Danmark”, bl.a. Dan Turèll.

1979: Steen Møller Rasmussen: On the rocks (Lou Reed)

78.9064

Møller Rasmussen, Steen
On the rocks / [fotografier af] Steen Møller Rasmussen ; [tekster af Jens Jørn Gjedsted … et al.]. – [Kbh.] : Zebart, 1979. – [47] sider : ill.

Artikler om bl.a. Mick Jagger, Frank Zappa, Carlos Santana, David Bowie, Ray Davies, Bob Dylan, Jimi Hendrix.

Heri Dan Turèll: Lou Reed.

1979: Rock årbogen 1979-80 (Feed-back på 70'erne)

78.9064

Rock årbogen. Politiken, 1979-1980.

Side 13-20: Dan Turèll: Feed-back på 70’erne

1979: Ung dansk poesi : 22 digtere fra halvfjerdserne (Det bevæger sig endnu en gang. Undgik således. Billeder som hurtigt skiftende. Manjana hilser Manjana. Det er januar igen. Den vilde drøm. Af: Souvenir buket. Din krop, sovende. Mit TV-drama)

Ung dansk poesi : 22 digtere fra halvfjerdserne. Udvalgt af Poul Borum og Asger Schnack. [Borgen], cop. 1979.

Side 52-61: Det bevæger sig endnu en gang. Undgik således. Billeder som hurtigt skiftende. Manjana hilser Manjana. Det er januar igen. Den vilde drøm. Af: Souvenir buket. Din krop, sovende. Mit TV-drama.

1979: Vigtige digte! : Undervands-Tidende (Christiania dommedags blues. Digterens ansvarlighed. Status, september)

Vigtige digte! : Undervands-Tidende. Tekst- og billedredaktion: Claus Clausen. Tiderne skifter, cop. 1979.

Side 53-55: Dan Turèll: Christiania dommedags blues.
Side 94-97: Dan Turèll: Digterens ansvarlighed.
Side 242-244: Dan Turèll: Status, september.

1980: Danske fortællinger 1980 (Et par underbukser)

Danske fortællinger 1980. Vindrose, 1980.

Originaludgave 1980.

Side 2009-219: Dan Turèll: Et par underbukser.

1980: Pulsar : tidsskrift for science fiction-kritik

80

Pulsar : tidsskrift for science fiction-kritik. – Nr. 1 (1977)-nr. 7/8 (juni 1980). – Valby : Tohubohu Press, [1977-1980].

Nr.7/8 1980, side 5-21: Bøger & bølger – en samtale med Dan Turèll og Jannick Storm (Skriftlig gengivelse af et møde afholdt på Science Fiction Cirklens Efterårsfestival 1979). Fotokopi.

 

1981: Billeder fra 50'erne : 12 samtidshistorier af danske forfattere (Min debut som spiller)

Billeder fra 50’erne : 12 samtidshistorier af danske forfattere. Redigeret af Mogens Wolstrup. Delta, 1981.

Tidligere: 1. udgave 1980.

Side 89-93: Dan Turèll: Min debut som spiller.

1981 Grønningen (Kunstnerne og kassen)
70.96
Grønningen 1981. Bidrag: Grønningen kunstnersammenslutningUdgiver Grønningen. 92 sider, illustreret, 28 cm
 
Side 19-20: Dan Turèll: Kunstnerne og kassen
 

 
1981: Hampebladet: Om hamp, hash og rygere (Min yndlingspusher)

66.8805

Hampebladet : om hamp, hash og rygere. – Nr. 1 (marts 1980) – nr 8 (sommer 81). – [Kbh.] : Støt Fri Hash, [1979-1981]. – Ill.

Nr. 8, sommer 81, side 29: Dan Turèll: Min yndlingspusher.

1981: I ugens løb : tekster om skole, fritid og familie (Muzakkens mareridt. Af en butikstyvs bekendelser)

89.69

I ugens løb : tekster om skole, fritid og familie : med arbejdsopgaver til danskundervisning / [udgivet af] Lotte Ejby, Peter Dürrfeld. – 1. udgave, 1. oplag. – [Kbh.] : Gjellerup, 1981. – 136 sider : ill. + lydbånd

Fotokopi af side 34-89: Fritid. Heri: Side 79-80: Dan Turèll: Muzakkens mareridt (Dan Turèll i byen, 31.3.1978). Side 81-83:
Dan Turèll: Af en butikstyvs bekendelser (=Af en shop-lifter erindringer) (29.7.1976).

Kassettelydbånd: Spor 2: Bl.a. causeri af Dan Turell der giver en personlig vurdering af butikstyverier

1981:  Kritik

80.5

Kritik. Gyldendal, [1967-]. 1981 nr. 57.

Side 49-52: Dan Turèll: Gøg og Gokke: Provinsen og storbyen (Kommentar til artikel i nr. 56: Moral og moralisme, gadespejl og sognebånd).
Side 52-54: Dan Turèll: Til storbyens pris: Af en asfalt-rottes bekendelser.
Side 54-56: Dan Turèll: Digt, 1981 (Fra Storby-hjemmet): Alhambravej 1, 1826 Kbhvn V: En provins.

1981: Lyrik 81 (Flash-back over femten år. Kønsrolledigt. Los Angeles (City?) Blues)

Lyrik 81 / redigeret af Anne Marie Bjerg og Erik C. Lindgren. – [Kbh.] : Gyldendal, 1981. – 270 sider ; 20 cm


Digte af: Lean Nielsen, Frank Holm, Bodil Cold-Ravnkilde, Klavs Bondebjerg, Dan Turèll, Tove Ditlevsen, Sven Holm, Jesper Jensen, Dan Schiødt, Hanne Marie Jensen, Klaus Rifbjerg, Frank Holm, Laus Strandby Nielsen, Sunna Korn, Annette Mesing Jensen, Pia Tafdrup, Henrik Engmann Jensen, Karsten Jørgensen, Stine Bull, Hanne Marie Svendsen, Martin Winding Budtz, Jørgen Sonne, Christian Kronman, Viggo Jørgensen, Eva Wivel, Ragnhild Agger, Grete Povlsen, Nanna Jeiner, Maria Damsholt, Helle Kastberg Bjerreg aard, Ole Sarvig, Bente Clod, Jørgen Gustava Brandt, Ivan Malinowski, Knud Sørensen, Peter Poulsen, Niels Lund, Michael Jørgensen, Eske K. Mathiesen, Niels Hav, Hans Christian Fogtmann Lauridsen, Harry Th. Jacobsen, Hans Christian Nielsen, Erik A. Clausen, Mari-Jane Skovgaard, Charlotte Strandgaard, Per Schultz, Anne Marie Løn, Niels Brunse, Sara Mathai Stinus, Per Aage Brandt, Uffe Harder, Nina Malinovski, Ulrik T. Skafte, Ole Vincent Larsen
Allan Karlsen, Jørgen Leth, Erik Stinus, Henrik Have, Viggo Madsen, Henrik Nordbrandt, Peter Laugesen, Asger Schnack, Svend Johansen, Per Kirkeby, Klaus Høeck, Jens Fink-Jensen, Marianne Larsen, Thorkild Bjørnvig, Kristen Bjørnkjær

Side 19-20: Dan Turèll: Flash-back over femten år

Side 67-68: Dan Turèll: Kønsrolledigt

Side 199-200: Dan Turèll: Los Angeles (City?) Blues

“En bog fra Dan Turèlls Bibliotek”

1981: Flemming Quist Møller: Natbog fra provinsen (Introduktion af en rejsekammerat)

72

Quist Møller, Flemming
Natbog fra provinsen / [af] Flemming Quist Møller. – Værløse : Grafodan, 1981. – 30 sider : alle ill.

Rejsende musikers skitser fra skiftende provinshoteller.

Side 5-6: Dan Turèll: Forord: Introduktion af en rejsekammerat.

1981: Roskilde Festival (Roskilde Festival blues)

78.9064

Roskilde Festival. Information, 1981. Redigeret af Johannes Feil.

Side 5-7: Dan Turèll: Roskilde Festival blues.

Gorm Valentin: Foto af Dan Turèll s. 128

1981: Jens Rugsted/Stig Kreutzfeldt: Sangbog nr. 1 (Sad i parken. Kom igen)

78.794

Rugsted, Jens
Sangbog nr. 1 / [af] Rugsted, Kreutzfeldt. – [Kbh.] : Kon-tur : i samarbejde med Rugsted/Kreutzfeldt : [eksp. Imudico], [1981]. – 23 sider : ill.

For 1 stemme med becifring.

Af Dan Turèll: Sad i parken.  Kom igen.

1981: Jens Rugsted/Stig Kreutzfeldt: Sangbog nr. 2 (Da du var min helt alene. Sjoot sjoot. Kom så jeg kan se dig. Tilfældigvis forbi)

78.794

Rugsted, Jens
Sangbog nr. 2 / [af] Rugsted, Kreutzfeldt. – [Kbh.] : Kon-tur : i samarbejde med Rugsted/Kreutzfeldt : [eksp. Imudico], [1981]. – 27 sider : ill.

For 1 stemme med becifring.

Af Dan Turèll: Da du var min helt alene. Sjoot sjoot. Kom så jeg kan se dig. Tilfældigvis forbi.

1981: Barry Wilmont : Ulysses' spejl

 

72
Wilmont, Barry
Ulysses’ spejl / Barry ; med digte af Henrik Nordbrandt og Dan Turèll. – Kbh. : Henrik Kampmann Galleri : Nordiske landes Bogforlag : Barry Wilmont, 1981. – 17 litografier, i original kartonmappe : farve, 65×47 cm.

Litografier og digte tager udgangspunkt i rejser: Wilmonts fra Egypten, Nordbrandts fra Tyrkiet og Dan Turèlls fra Los Angeles og San Francisco.

Heri: Dan Turèll: Farvel til San Francisco. Langs Vestkysten, Californien (trykt i håndskrift). Los Angeles (City?) blues.
(De tre digte er optrykt i: Onkel Danny fortæller på talløse opfordringer).

1982: Billeder fra 60'erne : 10 samtidshistorier af danske forfattere (Min skoletid)

Billeder fra 60’erne : 10 samtidshistorier af danske forfattere Redigeret af Mogens Wolstrup. Delta, 1982.

Tidligere: 1. udgave 1980.

Side 11-17: Min skoletid.

1982: Danmarksbilleder (Af: Manjana. OP I RØVEN siger jeg - Manjana Theme Song. Jeg var ansat i Daells Varehus under ølstrejken)

Danmarksbilleder : en tekstmosaik 1969-74 / udgivet af Dansklærerforeningen ; ved Mogens Brørup. – 4. oplag. – [Kbh.] : Gyldendal, 1982. – 216 sider : ill. ; 20 cm

Beregnet til danskundervisningen i gymnasiet og HF samt på seminarier og højskoler
Tidligere: 1. udgave 1974
Indhold: Leif Hjernøe: Af: Søndag. Sven Holm: Af: Syg og munter. Marianne Larsen: En fra gaden ; Søndagsfamilie. Vagn Lundbye: Af: 2. oktober 1972. Henning Mortensen: Pronomina ; Udflugt. Flemmming Sølberg: Af: Det praktiske liv. Jens Smærup Sørensen: Tre afsnit med fire unge. Kirsten Thorup: David og Karla. I. Dorrit Willumsen: Min far binder sit kalvekrøs ; Værelse med køkken. Lise Østerg aard: Det frustrerende samfund. Franz From: Om vort behov for historier. Henning Salling Olesen: Det er ikke løgn – alt sammen. Bodil Nielsen: Min søn på 18. Tønnes Mikkelsen: Protest mod at spille spillet. Digte af Kristen Bjørnkær, Inger Christensen, Lisbet Knudsen, Lean Nielsen, Jens Smærup Sørensen, Knud Sørensen og Dan Turèll

Litteraturhenvisninger

Side 118-120: Dan Turèll: Af: Manjana

Side 121-124: Dan Turèll: OP I RØVEN siger jeg – Manjana Theme Song

Side 125-131: Dan Turèll: Jeg var ansat i Daells Varehus under ølstrejken

Side 197: Spørgsmål til teksterne

1982: Danske gys : kriminalnoveller (Lille makker)

Danske gys : kriminalnoveller. Redigeret af Harald Mogensen. Centrum, 1982.  Illustreret af Eiler Krag.

Side 23-37: Dan Turèll: Lille makker.

1982: Jens Rugsted/Stig Kreutzfeldt: Rugsted/Kreutzfeldt, 3 (Den sorte kat. Midtvejs blues)

78.794

Rugsted, Jens
Rugsted/Kreutzfeldt, 3 / [musik og tekst: Jens Rugsted, Stig Kreutzfeldt] ; redaktion: Niels Halm & Finn Olafsson ; fotos-side: Jørgen Angel … Heine Pedersen. – [S. l.] : Kon-Tur : i samarbejde med Rugsted/Kreutzfeldt ; [Græsted] : [distribution: Olafssongs], [1982]. – 27 sider : ill.

Sangene fra LP’en For 1 stemme med becifring.

Indhold: Dag for dag ; Går gennem tiden ; Ventetid ; Ikke flere tomme ord ; Mørket falder på ; Én at tale med ; Hvor er de henne ; Spredt for vinden ; Den sorte kat ; Midtvejs blues ; Get down ; When my love for you is gone .

Af Dan Turèll: Den sorte kat. Midtvejs blues.

1982 Samvirke (Min datters verden)

Samvirke nr 10, 1982

Side 13-15: Dan Turèll: Min datters verden

1982: Sans din omverden (Cpt.Trips i byen. Total eufori)

56.3

Sans din omverden / [redaktion: Jens Olesen]. – Kbh. : Zoologisk Museum, 1982. – 63 sider : ill.

Artikler og digte om sanseapparatet og dets betydning for kontakten til omverdenen.
Udgivet i forbindelse med særudstillingen SANS på Zoologisk Museum I København.

Side 8-11: Dan Turèll: Cpt.Trips i byen. Total eufori.

1982: Satser på dansk:  otte rytmiske sange (Da du var min helt alene)

78.7941

Satser på dansk [musikalie] : otte rytmiske sange / arrangeret for blandet kor med becifring af Jens Johansen. – 1. udgave, 1. oplag. – Århus : Publimus, 1982. – \Partitur\, 45 sider ; 30 cm

Med rytmeforslag (klaver, bas, trommesæt) til de enkelte sange Indhold: Romeo. Da du var min helt alene. Midsommervisen. Fordi, fordi. Fred på jord. Om verdens venlighed. Bellevue. Epoxy.

Side 6-8: Da du var min helt alene. Musik: Jens Rugsted. Tekst: Dan Turèll/Stig Kreutzfeldt.

1983: 19 noveller (Satori på syre : mit sidste LSD-trip)

19 noveller / redigeret af Asger Schnack. – [Kbh.] : [Gyldendal], 1983. – 185 sider ; 19 cm. – (Gyldendals tranebøger)

Indhold: Inger Christensen: Historien om det gamle kranium. Per Højholt: Lynmuseet. Henrik Bjelke: Graham Allright. Ib Michael: Vejen rundt om svømmebassinet. Dan Turèll: Satori på syre : mit sidste LSD-trip. Arthur Krasilnikoff: Et vintereventyr. Urik Gräs: De fandt aldrig Henning. Vita Andersen: Ud på landet. Jens Smærup Sørensen: Som de sidste øjeblikkes hallucinationer. Gynther Hansen: Helene. Vibeke Grønfeldt: Afdeling 44. Kirsten Thorup: Søndage med Lydia. Peter Poulsen: Som musik om natten. Suzanne Brøgger: Soho. Sten Kaalø: Dame til frokost. Knud Sørensen: Det prikker under fødderne. Henning Mortensen: Celle. Marianne Larsen: Meditation. Lean Nielsen: Ned ad trappen ud på gaden.

Side 43-53: Dan Turèll: Satori på syre : mit sidste LSD-trip.

1983: Dansk i dag (Candy Andy)

04.61

Dansk i dag : danske tekster. Redigeret af Hans Lyngby Jepsen – Kbh. : Stig Vendelkær, 1983. – 188 sider ; 22 cm

Indhold: Sven Holm: Brev til Gud. Robert Corydon: Fru Olsen slås for sin lille butik. Peter Seeberg: På indkøb. Thøger Birkeland: Den ny. Herdis Møllehave: Det kan lykkes. Gitte Just: Kvinder skal være smukke. Edel Hildebrandt: Jeg – en fri kvinde. Ole V. Hansen: Anine og Valdemar. Peter Horn: Banko-spillets dronning. Siri Bing: Vi skal ikke altid elske vore børn. Jørgen Leth: Den genfødte supersprinter. Birte Rohde: Guldet er dyrt betalt for Nadia. Sten Henriksen: En mandfolkesport for 20.000rkvinder. Malin Lindgren: Brev til en ung mand. Harly Foged: Hvorfor skriger de?. Lasse Elleg aard: Nynnerock og lyden af lædermøbler. Jacques Berg: Den livsforsikrede trubadur. Karen Borgnakke: Den (endnu) uafsluttede historie om John Travoltas liv i showbiz. Bent Knudsen: Jeg gjorde det eneste rigtige. Rie Osted: Fængsel. Hans-Jørgen Nielsen: Efter den fjerde whisky trak han pistolen. Dan Turèll: Candy Andy. Niels Berg: Skæbnen gav hende alt – næsten da. Inge Eriksen: Stederne. Hanne-Vibeke Holst: Fars pige. Rudy Stigø: Halvt barn og halvt voksen. Anna Jahannesen: Vi gifter os hjemme på terrassen. Suzanne Brøgger: Suget (af: Creme fraiche). Johannes Møllehave: Tilfældighed og skæbne

Side 127-133: Dan Turèll: Candy Andy (Om Andy Warhol) – Politikens kronik 7.10.1978

1983:  I vilden sky (300 meter over København)

79.88

I vilden sky. *. – [Kbh] : Nordiske Landes Bogforlag, cop. 1983. – 148 sider : ill. ; 23 cm.

Udgivet i anledning af Kongelig Dansk Aeroklubs 75 års-fødselsdag.

Bidrag af: Per Weishaupt, Ole Schierbeck, Morian Hansen, Klaus Rifbjerg, Sten Kaalø, Lis Norup, Jan Stage, Poul-Jørgen Budtz, Lars Petersen, Dan Turèll.

Side 98-100: Dan Turèll: 300 meter over København.

1983: Med glæde : en antologi (Et liv med kriminalromaner)

04.61

Med glæde : en antologi / redigeret af Godfred Hartmann. – [Kbh.] : Nordiske Landes Bogforlag, [1983]. – 195 sider.

Side 51-63: Dan Turèll: Et liv med kriminalromaner.

1983-89: Pinkerton : tidsskrift for spændings- og kriminallitteratur

81.09

Pinkerton : tidsskrift for spændings- og kriminallitteratur. –  1-64 (april 1997). – Aalborg : Pinkerton, 1979-1997. – Ill.

Nr. 10 (1983):

Side 1-4: Else Faber: De Gyldne Håndjern. Tale til Dan Turèll ved prisoverrækkelsen.

Side 5-8: Dan Turèll: Tale til Poe-klubben. Takketale ved overrækkelsen af De Gyldne Håndjern 22.3.1983.

Side 9-12: Per Calum: Åh at være detektiv [omkring Dan Turèlls detektivromaner].
Nr. 22 (1987):
Side 20-27: Dan Turèll: Sherlock og hans skaber (fakta-korrigeret version af Politikens kronik mandag d.14.september 1987).

Nr. 28 (1989):Side 19-15: Dan Turèll: En tekniker på stjerne C (novelle).

Alle tre numre med exlibris: “En bog fra Dan Turèlls Bibliotek”

1983: Den røde kalender (1984 & fremtiden)

03.9

Den røde kalender. Politisk Revy, 1983.

1984: (efter 2.december:): Dan Turèll: 1984 & fremtiden.

 

1983: Shell kommentar (Den uudtømmelige energikilde)

66.5605

Shell kommentar. – [Nr. 1 (april 1975)]-nr. 36 (september 1986). – [Kbh.] : A/S Dansk Shell, 1975-[1986]. – Ill., delvis i farver.

Nr. 31 (december 1983), s. 16-17. Dan Turèll: Den uudtømmelige energikilde.

1983: Udstillingen Thy '83 (Rolig aften på Alhambravej)

70.96

Udstillingen Thy ’83 / katalog: Aage B. Westergaard. – Udstillingen THY, 1983. – 16 sider : ill. 
Udstillingskatalog

Heri: Dan Turèll: Rolig aften på Alhambravej.

 

1983:  Gorm Valentin: And all that jazz : Copenhagen Jazz Festival.

 

78.9063
Valentin, Gorm
And all that jazz : Copenhagen Jazz Festival. [foto] af Gorm Valentin. Tekst af Dan Turèll. Borgen, cop. 1983.

 

1984: Donde: 1934 - 15. maj 1984 (En håndværkets skabelse fylder halvtreds)

69.47

Donde : 1934 – 15. maj – 1984. – Eget forlag, 1984. – 8 sider : ill. + 1 offsettryk.

Jubilæumsskrift fra firmaet: Donde, Aut. gas-, vand- og sanitetsmester, Sankt Hans Gade 2, 2200 København N
1 offsettryk: Signeret og nummereret tryk af Bent Karl Jacobsen, født 1934 (nummer 381/500)

Heri: Dan Turèll: En håndværkets skabelse fylder halvtreds (hyldestdigt).

1984: Hugormen

Hugormen. Borgen, 1984.

Tekster af bl.a. Dan Turèll.

1984: Natur/retur : en bog om Per Højholts forfatterskab (Mit navn for stumhed)

99.4

Højholt, Per
Natur/retur : en bog om Per Højholts forfatterskab / redaktion: Iben Holk. – [Viby J.] : Centrum ; [Kbh.] : [eksp. DBK], 1984. – 308 sider ; 22 cm

Side 54-62: Dan Turèll: Mit navn for stumhed.

1984: Nu er det jul igen (Det kimer nu)

Nu er det jul igen. [Kbh.] : Grafisk, cop. 1984. – 128 sider : ill.

Bidrag af Inge Fischer Sørensen, Knud Rasmussen, C.A. Tyregod, Johannes Kristensen, Bent Haller, Dan Turèll, Sten Eiler Rasmussen, O’Henry.

Side 97-99: Dan Turèll: Det kimer nu.

r.

1984: Shu-bi-dua - melodierne, teksterne, historien (Ti år med Shu-bi-dua)

78.794

Shu-Bi-Dua
Shu-bi-dua – melodierne, teksterne, historien. Melodier og tekster Shu-bi-dua. Gyldendal, 1984. For 1 stemme med becifring.

Side 121-128: Dan Turèll: Ti år med Shu-bi-dua . En festtale i (stor)familien.

 

1984: Lillian Simonsen: Dåseskjul : en udstilling om tøj som kommunikation & kunst (Mode og meninger i min tid)

 

68.8
Simonsen, Lillian

Dåseskjul : en udstilling om tøj som kommunikation & kunst. [text: … Lillian Simonsen]. Husets Udstillinger, 1984.

Side 20-23: Dan Turèll: Mode og meninger i min tid.

 

 

1984: Skriftlige opgaver : en vejledning (Om at skrive)

02.07

Skriftlige opgaver : en vejledning / Mona Madsen og Peer Moth. – 2. reviderede udgave. – [Kbh.] : Danmarks Biblioteksskole, 1984. – 66 sider, 1 bilag (2 sider).

Side 34-37: Dan Turèll: Om at skrive (Politikens kronik 31.juli 1983)

1984: Vinyllyrik : 227 tekster fra dansk rock- og folkemusik 1967-82 (Tjallesangen)


78.7941
Vinyllyrik : 227 tekster fra dansk rock- og folkemusik 1967-82 / med indledning og efterskrift af Anette Giertsen. – 2. oplag. – [Varde] : Dansklærerforeningen/Skov ; [Kbh.] : Medley Records, 1984. – 255 sider.

Side 140-41: Dan Turèll: Tjallesangen

1985: Bankbogen (Bank-blues)

33.22

Bankbogen. – [Kbh.] : Den Københavnske Bank, 1985. – [32] sider : ill.

Indhold: Klaus Thorvald Rifbjerg: Thorvald. Benny Andersen: Den musikalske gnier. Suzanne Brøgger: Digteren og banken. Dan Turèll: Bank-blues. Henrik Stangerup: Tik tik tik tik tik tik tik.

Side 19-23: Dan Turèll: Bank-blues.

 

1985: Corsarens bedste i ti år

 

05.6
Corsarens bedste i ti år / [udgivet] af Asger Berg. – Kbh. : Det danske Språg- og Litteradurselskab : Corsaren : [eksp. Corsaren], 1985 {i. e. 1984}. – 160 sider : ill.

Et udvalg fra den satiriske ugeavis Corsarens første 10 år (1974-84).

Bidrag af Dan Turèll bl.a. side 36: Manden der ville brænde sig. Side 54-55: Jeg var ansat i Daells Varehus under Ølstrejken.

.

1985: Den frie rejse : en hel verden i lommeformat (Rejse, leve, overleve)

Den frie rejse : en hel verden i lommeformat

40.8
Den frie rejse : en hel verden i lommeformat : DIS 1985. – Kbh. : DIS Rejser, 1985. – 95 sider : ill.

Side 0-1: Dan Turèll: Rejse, leve, overleve.

1985: Dashiell Hammett: En sag for Continental

Hammett, Dashiell

En sag for Continental. [af] Dashiell Hammett. Borgen, cop. 1985. Oversat fra amerikansk.

Kriminalnoveller med den unavngivne privatdetektiv fra bureauet “Continental”.

Udvalgt af Dan Turèll.

1985: Højtlæsning for en flue og andre jobs (Job Jingle)

Højtlæsning for en flue og andre jobs / redigeret af Per Højholt og Peter Seeberg. – [Viborg] : Arena, 1985. – 184 sider ; 21 cm

“Denne bog er tilegnet ARENA Forfatternes Forlag’s stiftere og ukuelige lederpar gennem en menneskealder Karl-Erik og Gretchen Hermann som en hilsen og hyldest til dem ved deres 70-årsdage august 1984 fra alle bogens forfattere”
Indhold: Elsa Gress: KE. Karsten Høyer: Digter. Svend Aage Clausen: Farvel Emil. Jens Smærup Sørensen: Den tilblevne kvinde. Maria Giacobbe: En hypotese om Hefaistos. Michael Buchwald: Grafitti hinsides arbejdet. Bent Vinn Nielsen: Verdens mindste kunst. Uffe Harder: Solarolie. Jørgen Ulrich: Værdien af ord. Peer Hultberg: Job. Peter Seeberg: Støvsugeragent. Leif Hjernøe: Til livsglædens blå engel. Ole Henrik Laub: Skovarbejde. Gynther Hansen: En mand og hans job. Jannick Storm: De tomme handsker. Knud Holst: Sved. Elisabeth Siegel: Et skabelsesjob. Niels Egebak: Af en parasits bekendelser. Henrik Have: Janus og fuglene. Rolf Bagger: Farvel til uret, goddag til året. Henrik Bjelke: Jobs leveret. Henning Mortensen: Livlighed. Poul Vad: En kladde. Per Højholt: Højtlæsning for en flue. Digte af Dan Turèll, Jørgen Christian Hansen, Jørgen Gustava Brandt

Side 9-10: Dan Turèll: Job Jingle

1985: Litteratur - en almanak (Ny norsk notabilitet - anmeldelse af Gunnar Staalesen: I mørke er alle ulve grå)

81.6505

Litteratur : en almanak. – 80-87. – [Kbh.] : Tiderne skifter : Dansklærerforeningen ; [eksp. Fællesekspeditionen], [1980]-1987. – Ill. ; 30 cm

Litteratur/85 side 46: Dan Turèll: Ny norsk notabilitet – anmeldelse af Gunnar Staalesen: I mørke er alle ulve grå

1985: Noveller fra 70'erne (På anvist arbejde)

Noveller fra 70’erne : et udvalg / ved Ole Ravn. – 4. oplag. – [Kbh.] : Gyldendal, 1985. – 239 sider ; 22 cm


Tidligere: 1. udgave. 1980
Martha Christensen: Dragen. Lillian (af Kvinder på fabrik). Tina (af Kvinder i hjemmet).Sten K aalø: Kære Ole. Ditte Cederstrand: Stjernen. John Nehm: Hansen og maskinsnedkeriet. Arne Herløv Petersen: Dåser. Grete Stenbæk Jensen: Fra et sted hvor glæden er rationeret. Suzanne Brøgger: Blomsten. Michael Buchwald: Hundebørnene. Peter Mouritzen: Stemmer fra rørene. Henrik Bjelke: Stævnemøde med en prinsesse. Jens Smærup Sørensen: Som de sidste øjeblikkes hallucinationer. Dan Turéll: På anvist arbejde. Ulrik Gräs: Læreår. Lean Nielsen: De får os til at æde os selv. Henning Mortensen: Lykke. Jytte Borberg: Laura. Bente Clod: Mellem halvfem og halvseks. Per Larsen: Børnene leger, Madsen. Dea Trier Mørch: Kastaniealleen. Vita Andersen: Iagttagelser. Gynther Hansen: Jeg vil have det godt, fandemig. Inge Eriksen: Fyraften

Litteraturvejledning: side 224-225

Side 95-101: Dan Turèll: På anvist arbejde (fra Onkel Danny fortæller videre). Side 196: Forslag til arbejdsopgaver

 

1985: Ovalen (Ulidelig og dejlig)

70.96

Ovalen.  – [Frederiksberg] : Ovalen. 
Årspublikation Katalog for Den Frie, Oslo Plads 26.april-13.maj 1985

1985: Side 3-4: Dan Turèll: Ulidelig og dejlig.

1985: Gustav Wied billeder : en billedbog med Gustav Wieds egne fotooptagelser

 

99.4
Wied, Gustav
Gustav Wied billeder : en billedbog med Gustav Wieds egne fotooptagelser / redigeret af Dan Turèll og Jørgen Fisker ; indledning af Frank Birkebæk ; forord af Ernst Verwohlt. – [Frederiksberg] : Nordiske Landes Bogforlag, 1985. – [61] sider : ill., 22 cm. – (Gustav Wied Selskabets skrifter ; ny samling nr. 1).

1986: Peder Bundgaard: City Limits

 

72
Bundgaard, Peder
City Limits / [fotografier af] Peder Bundgaard. – [Valby] : Plagiat, 1986. – [47] sider : alle ill.

Side 5: Dan Turèll: Intro (om storbyen)

 

1986: Digterne og sproget (Lille præken om digterens ansvarlighed)

89.01

Digterne og sproget. – [Kbh.] : C.A. Reitzel, 1986. – 117 sider ; 22 cm. – (Modersmål-Selskabets årbog ; 1986)

21 lyrikeres og prosaisters bidrag i forskellig form om digteres sprog før det bliver tekst, om sproget som form og om sproget som formidler af oplevelser og nye erfaringer

Side 41-44: Dan Turèll: Lille præken om digterens ansvarlighed

1986: Fredsfonden (Mens vi venter)

Fredsfonden

15.7
Fredsfonden / [illustrationer: Goya … et al.]. – [Kbh.] : [Fredsfondens Vennekreds], 1986. – 36 sider : ill.

Bidrag af Kirsten Thorup, Birthe Andersen, Tine Bryld, Marianne Larsen, Knud Vilby, Jan Øberg, Dan Turèll, Klaus Rifbjerg, Bo Green Jensen.

Side 4-5: Dan Turèll: Mens vi venter.

 

1986: Hundehistorier (You Ain't Nothin' but a Hound Dog)

 

Hundehistorier [Clausen bøger], cop. 1986.

Side 88-92: You Ain’t Nothin’ but a Hound Dog.

1986: Poetene kommer til Festspillene i Bergen 1986 : en antologi (Teenager in love. Alternative mareridt)

 

85.9
Poetene kommer til Festspillene i Bergen 1986 : en antologi / ved Willy Dahl. – Bergen : Eide, 1986. – 77 sider : ill.

Tekster af: Harald Sverdrup, Magli Elsster, Stein Mehren, Arild Nyquist, Jan Erik Vold, Dan Turèll, Eldrid Lunden, Stig Holmås, Tua Forsström, Håvard Rem, Ellen Einan, Stig Larsson, Terje Dragseth, Karin Moe, og Eva Jensen Tekster på norsk, svensk og dansk.

Side 34-39: Kærlighedsdikte: Dan Turèll: Teenager in love (“Åh, jeg hader at være forelsket”). Alternative mareridt (“Somme tider når jeg kan mærke du hader mig mest…”).

1986: Poetica: tidsskrift for poesi og kritikk (Dagbogs-digte)

Poetica : 

80.5
Poetica : tidsskrift for poesi og kritikk. – Nr. 1 (1984) -nr. 12 (1988) = [1. årg.] – 4. årg.. – [Oslo] : Olav Angell, 1984-1988.

Nr. 8 (1986), side 27-31: Dan Turèll: Dagbogs-digte.

1986: Lou Reed (Prolog: True blue Lou)

99.4
Reed, Lou
Lou Reed. Redigeret af Lars Schwander og Lars Erik Strandberg. Amadeus, 1986.

Biografi om den amerikanske rockmusiker Lou Reed (f. 1942).

Side 7: Dan Turèll: Prolog: True blue Lou.

1986: Otto Rung: Peter Kops Historier

 

Rung, Otto
Peter Kops Historier. [af] Otto Rung. Ved Dan Turèll. Pinkerton, 1986. På omslaget fejlagtigt: Peter Kopps Historier.

Noveller om den hæderlige mestertyv, Peter Kop, og hans meriter i 1920-30’ernes København.

Side 7-11: Forord.

1986: To sider af samme sag (Den gale videnskabsmand)

 

To sider af samme sag. – [Kbh.] : Teknisk Forlag, [1986]. – 23 sider : ill.

Side 2-3:Dan Turèll: Den gale videnskabsmand.

 

1986: Ud i det fri : om fritid og friluftspolitik (Skrift om skift)

30.12

Ud i det fri : om fritid og friluftspolitik / [redaktion: Arne Bondo-Andersen … et al.]. – Kbh. : Miljøministeriet, 1986. – 62 sider : ill. ; 25 cm. – (Miljøskrift ; nr. 2 (juni 1986))

Side 27-30: Dan Turèll: Skrift om skift.

1986: Gustav Wied i spejlet : Gustav Wied som sét af andre forfattere

99.4

Wied, Gustav
Gustav Wied i spejlet : Gustav Wied som sét af andre forfattere Redigeret af Dan Turèll og Jørgen Fisker. [Fisker], 1986. På titelsiden: Nordiske Landes Bogforlag.

1987: At bo : 12 kendte danskere om fordelene ved at bo (Bolig-glimt fra et (nogenlunde) normalt liv, 1964-1987)

33.95

At bo : 12 kendte danskere om fordelene ved at bo. [redaktion: Jørgen Lind]. BRF, 1987. BRF: Byggeriets Realkreditfond.

Bidrag af: Ib Boye, Holger Juul Hansen, Hjalmar Havelund, Connie Hedegaard, Birthe Kjær, Ole Kortzau, Johannes Møllehave, Lise Nørgaard, Erik Pouplier, Dan Turéll, Erik Wedersøe, Jane Åmund.

Side 90-99: Dan Turèll: Bolig-glimt fra et (nogenlunde) normalt liv, 1964-1987.

1987: Holger Damgaard: Oppe og nede i København 1908-45

46.3

Damgaard, Holger
Oppe og nede i København 1908-45. Set af Holger Damgaard. Skildret af Ebbe Kløvedal Reich og Dan Turèll. Gyldendal, 1987.

Side 49-76: Dan Turèll: Fattigdom og filantropi.
Side 77-92: Dan Turèll: Fra baggårdenes verden.
Side 117-144: Dan Turèll: Når folket morer sig.

1987: Lutter latter : et udvalg af Dan Turèlls yndlingshumor

Lutter latter : et udvalg af Dan Turèlls yndlingshumor. [udvalgt af] Dan Turèll. Fisker, [1987].

 

1987: Mogensen: til lykke på dagen (Blå munk. En misnats-improvisation over jazz-pianisten Thelonious Monk's Blue Monk)

99.4
Mogensen, Harald
Mogensen : til lykke på dagen / [illustrationer … af: Ib Andersen … et al.]. – [S.l.] : [s.n.] ; [Kbh.] : [eksp. Nyboder Boghandel], 1987. – 71 sider : ill. ; 23 cm 

Redigeret af Kirsten A. Mogensen 

Bidrag af: Niels Barfoed, Erik Nørgaard, John Chr. Jørgensen, Lauge Dahlgaard, Bjarne Nielsen, Hanne Marie Svendsen, Victor Andreasen, Ulla Trenter, Paul Hammerich, Jens Kistrup, Henrik Stangerup, Franz From, Julian Symons, Åke Runnquist, Erik Olaf- Hansen, Annelise Schønnemann, Anders Bodelsen, Dan Turèll

Udgivet i anledning af Harald Mogensens 75 årsdag 22.10.1987

Fotokopi af side 68-71: Dan Turèll: Blå munk. En misnats-improvisation over jazz-pianisten Thelonious Monk’s Blue Monk

(illustreret med noder af Dan Turèll)

1987: Myrens fortællinger (Hjemløs kærlighed)

 

Myrens fortællinger / redigeret af Ingrid Wraa og Niels Dalager. – Middelfart : Myren, 1987-. ill.
[Bind] 1 : 6 fortællinger på et ukompliceret dansk. – cop. 1987. – 57 sider.

Side 20-23:  Dan Turèll: Hjemløs kærlighed.

Plus kassettebånd med gengivelse af teksterne indlæst af Ingrid Wraa, Niels Dalager, Ove Sprogøe

 

1987: Poetica : tidsskrift for poesi og kritikk (Dagbogs-digte)

80.5
Poetica : tidsskrift for poesi og kritikk. – Nr. 1 (1984) -nr. 12 (1988) = [1. årg.] – 4. årg.. – [Oslo] : Olav Angell, 1984-1988.

Nr. 9/10 (1987), side 63-66: Dan Turèll: Dagbogs-digte.

 

1987: Alvin Schwartz: Hårrejsende historier i mulm og mørke : folkloristiske historier fra Amerika

39.12

Schwartz, Alvin
Hårrejsende historier i mulm og mørke : folkloristiske historier fra Amerika / samlet af Alvin Schwartz ; med tegninger af Stephen Gammell ; på dansk ved Chili og Dan Turèll. – [Kbh.] : Gyldendal, 1987. – 90 sider : ill.
Originaltitel: Scary stories to tell in the dark.

Indhold: Den store tå ; Den øde vej ; “Hvad vil du her?” ; Jeg er Dødens kolde hånd – lægger om din hals et bånd” ; Der boede en mand i Bocave ; Den radmagre kælling ; Skikkelsen ; Kold som sten ; Den hvide ulv ; Spøgelseshuset ; Gæsterne ; Sangen om rustvognen ; Pigen der stod på et gravsted ; En ny hest ; Krokodiller ; Plads til én til ; Wendigoen ; Død mands hjerne ; “Skal jeg hjælpe Dem med kurven?” ; Kloen ; Den hvide balkjole af satin ; Lange lygter ; Barnepigen.

 

1987: Bjarne Nielsen:  Jules Maigret : en bibliografi (Åh jeg ville ønske jeg var Maigret)

 

99.4
Simenon, Georges

Nielsen, Bjarne (f. 1945)
Jules Maigret : en bibliografi / af Bjarne Nielsen ; [illustration … af Peder Bundgaard]. – [Kbh:] : Antikvariat Pinkerton, 1987. – 16 sider : ill. ; 21 cm.

Kronologisk opstillet bibliografi over kriminalforfatteren Georges Simenon’s (1903-1987) Maigret-bøger.

Side 3: Dan Turèll: Åh jeg ville ønske jeg var Maigret. Fra Dagdrøms-detektiv.

1988: Charles Bukowski:  Stiverter

Charles Bukowski

Stiverter. . Udvalgt af Dan Turèll. Borgen, 1988.

Tidligere: Side 1-193 af 1. udgave uden seriebetegnelse med titel: Stiverter, sjoferter, svinagtigheder og hverdagshistorier om almindeligt afsind. 1980. 292 sider.

1988: Fremtidens store visioner : Ecco jubilæumsbog 1988 (Den ufødte fremtid - digt til min søn)

74.6

Fremtidens store visioner : Ecco jubilæumsbog 1988 / [redaktion: Henrik Noer – digtere/forfattere, Palle Fogtmann Lauridsen – billedkunstnere] ; [idé og inspiration: Karl Toosbuy ; oversættelse lyrik: engelsk: Jannick Storm, tysk: Paul Janic]. – Bredebro : Eccolet Sko, [1988]. – 96 sider : ill. (nogle i farver).

Side 54-55: Dan Turèll: Den ufødte fremtid – digt til min søn. Med oversættelse til engelsk og tysk: The Unborn Future, Die ungeborene Zukunft

1988: Reneé Gjerløw: Roadie, roadie

 

78.06
Gjerløw, Reneé
Roadie, roadie / Reneé Gjerløw. – [Kbh.] : Samleren, 1988. – 77 sider : ill.

Om rockmusikkens flytte- og arbejdsmænd og deres hårde arbejde med hele det praktiske arrangement omkring rockkoncerter og koncertturneer.

Bagside-tekst af Dan Turèll.

1988: Husker du vor skoletid? : nordiske forfatteres skoleerindringer (Vangede billeder (uddrag). Barnets første skoledag)

 

37.96
Husker du vor skoletid? : nordiske forfatteres skoleerindringer / redigeret af Bo Elbrønd-Bek og Hans Vejleskov. – Kbh. : Hans Reitzel, 1988. – 187 sider : ill.

Bidrag på dansk, norsk og svensk.

Side 151-162: Dan Turèll: Vangede billeder (uddrag). Barnets første skoledag.

 

1988: Rocky Mountains : festskrift til Per Højholdts 60 års dag 22.7.1988 (Hommage à Højholt)

04.9

Rocky Mountains : festskrift til Per Højholdts 60 års dag 22.7.1988. *. – [Kbh.] : Schønberg, 1988. – 203 sider : ill.

Side 47: Dan Turèll: Hommage à Højholt.

1988: Skriftlig Dansk 1988 : studentereksamen august-september 1988 (Stauning til minde)

 

37.11
Skriftlig Dansk 1988 : studentereksamen august-september 1988 : mandag den 15. august 1988 kl. 9.00-15.00. – Kbh. : Direktoratet for Gymnasieskolerne og HF, 1988. – 23 sider : ill.

Opgavehæftet med emnerne til dansk stil.

Side 7-8: Dan Turèll: Stauning til minde.

1988: Skæg & spot (Det samme på en anden måde (august 4, 1978)

Skæg & spot : humor i Danmark / [udgivet af] Paul Hammerich. – [Kbh.] : Fisker, [1988]. – 254 sider : ill. ; 22 cm 

Udvalg af tekster, digte, gruk, aviskommentarer m.m. fra 52 af dansk litteraturs humørspredere og drillepinde

Side 27-30: Dan Turèll: Det samme på en anden måde (august 4, 1978)

1988: Ved vejen - en roman filmatiseres (En fremmed fugl)

99.4

Sydow, Max von
Ved Vejen : en roman filmatiseres / [redigeret af] Ulrich Breuning, Claus Hesselbjerg ; [fotos: Rolf Konow]. – 1. udg., 1. opl.. – [Kbh.] : Gyldendal, 1988. – 69 sider : ill. ; 23 cm

Hertil findes videobånd
Indledes med Dan Turèlls beskrivelse af Herman Bang, hvorefter Klaus Rifbjerg som manuskriptforfatter og Max von Sydow som instruktør fortæller om deres arbejde. Endvidere gives eksempler på dele af romanen overført til filmmanus samt forskellige arbejdsforslag

Side 9: Dan Turèll:   En fremmed fugl om Ved Vejen

1988: Gustav Wied og hans eftertid (Døden og Dommen. En nekrolog-suite)

99.4

Wied, Gustav

Gustav Wied og hans eftertid : “ud over Død, Opstandelse og Grundlov!” / redigeret af Dan Turèll og Jørgen Fisker. – [Roskilde] : [Gustav Wied Selskabet], [1988]. – 87 sider : ill.. – (Gustav Wied Selskabets skrifter ; ny samling nr. 4)

Side 9-40: Døden og Dommen. En nekrolog-suite ved Dan Turèll

 

1989: Brugeres syn på skolen (Skolen for livet - læreren frem for lektien)

37.363

Brugeres syn på skolen. – [Kbh.] : Undervisningsministeriet : [eksp. DBK], 1989-1990. – 6 bind, 21 cm Egelund, Niels ; Larsen, Bøje, f. 1943 ; Undervisningsministeriet.

Bind 4 : Forfattere om skolen : en skønlitterær vurdering af folkeskolen / Bøje Larsen og Niels Egelund (red.). – 1. udgave, 1. oplag. – 1989. – 105 sider : ill.

Bidrag af: Curt Lindstrøm, Jette Drewsen, Charlotte Strandgaard, Bjarne Reuter, Gerd Rindel, Dan Turèll, Johannes Møllehave, Iris Garnov, Bent Haller, Bo Green Jensen, Marianne Larsen, Kristen Bjørnkjær, Lola Baidel.

Side 57-61: Dan Turèll: Skolen for livet – læreren frem for lektien.

1989: B. S. Ingemann : Lysets engel: Udvalgte digte (redaktør + forord)

 

Ingemann, B. S.
Lysets engel : udvalgte digte. Ved Dan Turèll.  Gyldendal, 1989.

Udvalg af B.S. Ingemanns salmer, morgen- og aftensange, portrætdigte, skitser m.m.

Side 13-25: Dan Turèll: Forord.

1989: Dunn Karm: Digte fra Malta (redaktør + oversætter +introduktion)

Karm, Dun

Digte fra Malta. Oversat, udvalgt og introduceret af Dan Turèll. Fisker, [1989].

Digte som lyrisk og romantisk besynger Middelhavsøen Malta, skrevet af manden som så at sige grundlagde den maltesiske digtekunst.

Side 9-17: Dan Turèll: Introduktion.

1989: Min skolevej (Udviklingens veje)
1989: Verden er i virkeligheden: danske 80'er noveller (Don Dobbeltliv)

Verden er i virkeligheden : danske 80’er noveller / redigeret af Bo Green Jensen. – [Kbh.] : Dansklærerforeningen, 1989. – 161 sider : ill. ; 20 cm


Indhold:

Over skulderen (Juliane Preisler: Slip!. Jørgen Christian Hansen: Loftet. Benny Andersen: Drengen med tyggegummiet) ;

Skabelsesmyter (Vagn Lundbye: Englen og den grædende abe. Bodil Steensen-Leth: Kvinden med det gyldne ansigt. Jytte Borberg: Frøer. Sven Holm: Knivfødsel. Per Højholt: Skabningens suk) ;

Hvem er vi nu (Henning Mortensen: Tåge på en klar dag. Astrid Saalbach: Den hvide hund. Niels Hav: Tyrken. Michael Buchwald: Ruin i terrain vague) ;

Entusiastiske historier (Arthur Krasilnikoff: Et vintereventyr : en uskyldig historie fra 1955. Dan Turèll: Don Dobbeltliv. Jens-Martin Eriksen: Fra de underjordiske bolsjekogerier. Peter Rønnov-Jessen: Jeg vil vente ved telefonen);

Jeg ved ikke hvad der skal komme (Svend Åge Madsen: Forord. Solvej Balle: Søen er syet omhyggeligt fast til jorden. Lars Bukdahl: Alle de kinesiske politibetjente)

Side104-113: Dan Turèll: Don Dobbeltliv (1985)

1990: Advokatfirmaet Phiis, Phup & Phidus : Marx Brothers i æteren (redaktør + introduktion)

Advokatfirmaet Phiis, Phup & Phidus : Marx Brothers i æteren Redigeret (under talløse personlige, økonomiske og ideologiske kriser) af Dan Turèll. Centrum, 1990. Rygtitel: Marx Brothers Phiis, Phup & Phidus.

13 episoder af en amerikansk radioserie fra begyndelsen af 1930’erne, hvor Marx Brothers (Groucho og Chico, men ikke Harpo) foldede sig ud i overdådig nonsenshumor og absurd komik.

Originaludgave: 1988 (baseret på radioudsendelser fra 1932).

Side 5-9: Dan Turèll: Phiis, Phup & Phidus. Introduktion.

1990: Raymond Chandler: Udvalgte breve (redaktør + forord)

99.4

Chandler, Raymond
Udvalgte breve. Raymond Chandler. Udgivet af Dan Turèll. På dansk ved Bjarne Nielsen. [Gyldendal], 1990.

Udvalg af breve skrevet 1939-1957 af den amerikanske kriminalforfatter Raymond Chandler (1888-1959).

Side 5-8: Dan Turèll: Forord.

Chandlers breve til bl.a.Erle Stanley Gardner, forlæggeren Hamish Hamilton, veninden Jessica Tyndale og Alfred Hitchcock.

 

1990: Jean Claverie: Lille Lou (oversætter)

Claverie, Jean

Lille Lou / [tekst og tegninger] af Jean Claverie ; på dansk ved Chili og Dan Turéll. – Kbh. : Agertoft, cop. 1990. – [48] sider : alle ill. i farver, 29 cm.
Originaltitel: Little Lou

Billedbog. Fortælling om en lille, sort dreng, som i 1930’ernes USA, præget af arbejdsløshed og fattigdom, lærer at spille blues- og jazzklaver.

1990: Robert Fulghum: Jeg lærte det hele i børnehaven (redaktør og bagsidetekst)

04.863
Fulghum, Robert
Jeg lærte det hele i børnehaven. Ualmindelige tanker om almindelige ting. Redigeret af Dan Turèll.  Borgen, 1990. 128 sider.

Samling af små historier og overvejelser om livet og hverdagen.

Bagsidetekst af Dan Turèll

 

1990: Manden med det røde tørklæde og andre krimier (Pigen med de grønne øjne)

Manden med det røde tørklæde og andre krimier / redigeret af Torben Weinreich ; tegninger af Peder Bundgaard. – 4. oplag. – [Valby] : Borgen, 1990. – 140 sider : ill. ; 22 cm. – (Læse-stof)


Tidligere: 1. udgave. 1985
Indhold: Hans Hansen: Manden med det røde tørklæde. Merete Kruuse: Galt nummer. Charlotte Blay: Hundesnapperne. Dan Turèll: Pigen med de grønne øjne
Fra 12 år

Side 113-140: Dan Turèll: Pigen med de grønne øjne (nyskrevet til denne udgivelse)

1990: Nye danske kriminalnoveller (Mord på møntvaskeriet)

 

Nye danske kriminalnoveller. [redigeret af Ole Ravn]. Carit Andersen, [1990].

Side 145-152: Dan Turèll: Mord på møntvaskeriet.

1990: Ud og se (Aalborg by Night. Et blad i Odense. En krise i Kolding. En hustru i Horsens. En solist i Sønderborg. Et særsyn i Silkeborg. Billy i Brøndbyerne. En festival på Fælleden. En rival i Ringkøbing. En trompet i Thisted. Åger i Århus. Intet er så galt)

05.6

Ud og se / DSB. – [Prøvenummer 1980]-. – Kbh. : DSB, 1980-. – Ill. i farver ; 28 cm 

Fortsættelse af: Kupé. Månedlig Tidsskrift. Varianttitel: Ud & se

1990 nr.2, side 10-12: Dan Turèll: Aalborg by Night

1990 nr.3, side 26-28: Dan Turèll: Et blad i Odense

1990 nr 4, side 42-44: Dan Turèll: En krise i Kolding

1990 nr.5, side 16-18: Dan Turèll: En hustru i Horsens

1990 nr.6, side 20-22: Dan Turèll: En solist i Sønderborg

1990 nr.7, side 16-18: Dan Turèll: Et særsyn i Silkeborg

1990 nr.8, side 24-26: Dan Turèll: Billy i Brøndbyerne

1990 nr.9, side 26-28: Dan Turèll: En festival på Fælleden

1990 nr.10, side 20-22: Dan Turèll: En rival i Ringkøbing

1990 nr.11, side 12-14: Dan Turèll: En trompet i Thisted

1990 nr.12, side 30-32: Dan Turèll: Åger i Århus

1991 nr.1, side 14-16: Dan Turèll: Intet er så galt

12 noveller om det københavnske jazzband Copenhagen All Stars turne rundt i landet.

Hver novelle er illustreret med helsides farvetegning af Peder Bundgaard.

Novellerne er samlet i Dan Turèll: Undervejs med Copenhagen All Stars (Borgen, 1991)

 

consequatur.

1990: Varens tid : dansk hverdagsliv oplevet gennem et varekatalog (Jeg var ansat i Daells Varehus under ølstrejken)

39.4

Varens tid : dansk hverdagsliv oplevet gennem et varekatalog. Bjørn Hernes (red). Amanda, 1990.

Gengiver udvalgte sider fra Daells Varehus’ kataloger fra 1911-1973 suppleret med tidshistoriske essays.

Side 156-159: Dan Turèll: Jeg var ansat i Daells Varehus under ølstrejken.

1991:  Heltehistorier (Søren Kierkegaard - kristendom uden ferie)

 

99.1
Heltehistorier / redaktion: Jens Kaiser og Flemming Chr. Nielsen ; tegninger: Rasmus Sand Høyer. – 1. oplag. – [Viby J.] : Jyllands-Posten, 1991. – 155 sider : ill.

Bidrag af Ebbe Kløvedal Reich, Jens Smærup Sørensen, Dorrit Willumsen, Henrik Stangerup, Klaus Rifbjerg, Johannes Møllehave, Inger Christensen, Jess Ørnsbo, Per Højholt, Dan Turèll, Vagn Lundbye, Herman Stilling.

Side 119-130: Dan Turèll: Søren Kierkegaard – kristendom uden ferie.

1992: 50'erne : Danmark og dansk kunst (Gensyn med skyggerne - Tilbage til 50'erne)

.

70.96
50’erne : Danmark og dansk kunst. Redaktion: Allis Helleland. Aarhus. Kunstmuseum, 1992.

Side 77-82: Dan Turèll: Gensyn med skyggerne – Tilbage til 50’erne.

1992: Dansk sommer gennem 200 år (Sommertid)

 

74.6
Dansk sommer gennem 200 år / katalogtekster: Dyveke Helsted samt Benedicte Bojesen … og Nina Hobolth ; katalogredaktion: Dyveke Helsted ; i samarbejde med Sophienholms Sekretariat ; fotografer: Britt Hergård … [et al.]. – Lyngby : Sophienholm : Lyngby-Taarbæk Kommune : kan købes på Sophienholms Sekretariat, [1992]. – 128 sider : ill. (nogle i farver) 

Udgivet i forbindelse med en udstilling af dansk billedkunst fra perioden 1790-1990 med temaet den danske sommer Udgivet i anledning af udstilling på Sophienholm 23.5.-23.8.1992

Litteraturhenvisninger

Side 35-36: Dan Turèll: Sommertid (Tidligere trykt i Politiken maj 1991)

1992: Familien i skred (Digt til min far)

Familien i skred / redigeret af Elo Nielsen. – [Kbh.] : Dansklærerforeningen, 1992. – 176 sider : ill.

Indhold: Far (Dan Turéll: Digt til min far. Peer Hultberg: af Requiem. Michael Strunge: Til min far. Ethan Canin: Det år vi lærte os at kende) ; Mor (Kirsten Thorup: af Lille Jonna. Camilla Christensen: af Forandringen mor. Maj-Britt Willumsen: Hverdagens monotoni. Astrid Saalbach: Kødet. Pia Juul: Den farlige glashimmel. Vita Andersen: af Hva’ for en hånd vil du ha. Marina Cecilie Roné: Vinterfredag. Nick Cave: af Da æslet så englen) ; Børn (Marianne Larsen: de siger gamle sætninger til barnet. Peer Hultberg: af Requiem. Vita Andersen: Familie. Bo Green Jensen: Det brænder i børnenes hoveder. Claes Johansen: Den lille ny. Juliane Preisler: Ved sengetid når barnet skulle. Doris Lessing: af Det femte barn. Karen Marie Edelfeldt: engang var der pusling) ; Familien (Birthe Arnbak: Dybet. Peer Hultberg: af Requiem. Michael Buchwald: af Blokland. Marianne Larsen: Højtid ; Kun voksne. David Leavitt: Stråling. Ib Lucas: Troldmandens lærling. Jess Ørnsbo: Datalogisk natur. Synnøve Søe: af Fars. Bret Easton Ellis: af Under nul. Nina Malinovski: Flyvemaskinen. Naja Marie Aidt: Familier kender ikke til afstand. Niels Bache: Halvfemser-epilog.

Side 16-21: Dan Turèll: Digt til min far.

1992: Graham Greene: Øjenvidnet og andre historier ( redaktør + forord)

Greene, Graham

Øjenvidnet og andre historier / Graham Greene ; udvalgt og med forord af Dan Turèll ; oversat af Michael Tejn … Clara Svendsen … Niels Brunse ; oversættelserne er gennemgået af Dan Turèll. – [Kbh.] : Gyldendal, 1992. – 216 sider.

Indhold: Særlige pligter ; Den franske film ; Over broen ; En tur på landet ; Øjenvidnet ; Mr. Levers sidste chance ; Lotterisedlen ; En drøm om et fremmed land ; Mortmain ; Billigt i august ; En chokerende ulykke ; De usynlige japanske herrer ; Roden til alt ondt ; To stilfærdige mennesker ; Sandhedens øjeblik.

Side 7-8: Dan Turèll: Forord

1992: Tumor : et tidsskrift i udkanten af litteraturen (Der er et afsind. Melancholy blues)

Tumor : et tidsskrift i udkanten af litteraturen. – Nr. 1, 1989- [nr.8, 1991/92]. – Kbh. : Tumor, 1989-[1992]. – Ill.

1992, nr.8, side 6-9: Dan Turèll: Der er et afsind. Melancholy blues.

r.

1993: LIvsglæde (Hyldest til hverdagen)

04.61

Livsglæde / redigeret af Herdis og Johannes Møllehave. – [Kbh.] : Sesam, 1993. – 145 sider.

Bidrag af: Martha Christensen, Dan Turèll, Sten Kaalø, Hanne Reintoft, Johannes Møllehave, Hemming Hartmann-Petersen, Bent Melchior, Bente Hansen, Ejgil Søholm, Bjarne Reuter, Lone Kühlmann, Ebbe Rode, Herdis Møllehave, Palle Lauring, Anne Marie Løn, Knud Poulsen. Anna Sophie Seidelin, Vagn Lundbye.

Side 17-18: Dan Turèll: Hyldest til hverdagen.

1993 Uret rundt (I den violette time)

Uret rundt / redaktion: Jens Kaiser og Flemming Chr. Nielsen. – 1. oplag. – [Viby J] : Morgenavisen Jyllands-Posten, 1993. – 131 sider.

Indhold: Ib Michael: Kl. 6-8: Morgenvagt. Maria Giacobbe: Kl. 8-10: De ufærdige drømme. Johannes Møllehave: Kl. 10-12: Højmessens tid. Vagn Lundbye: Kl. 12-14: Nu står solen stille. Grete Roulund: Kl. 14-16: Døden kommer om eftermiddagen. Dan Turèll: Kl. 16-18: I den violette time. Jess Ørnsbo: Kl. 18-20: Lykkehjulet. Ebbe Kløvedal Reich: Kl. 20-22: Prime time. Mads Brenøe: Kl. 22-24: Som djævelen selv. Inger Christensen: Kl. 24-2: Lysenes rige. Svend Åge Madsen: Kl. 2-4: Mine ni tusinde vågne nætter. Klaus Rifbjerg: Kl. 4-6: De små timer.

Side 65-73: Dan Turèll: Kl. 16-18: I den violette time.

1993: Øl alle vegne: fire beskrivelser af hvordan øl også opleves (7 47)

Øl alle vegne: fire beskrivelser af hvordan øl også opleves / redaktion: Sten Kledal. – [Kbh.] : [Brygmesteren], 1993. – 47 sider : alle ill. i farver + 1 bilag.

Indhold: Jørgen Sonne: Øl alle vegne. F.P. Jac: Drømmerier på “Cafe Bob”. Dan Turèll: 7 47. Barry Wilmomt: Mr. Griffiths mongolske fryser.

Side 21-31: Dan Turèll: 7 47.

Accordion Tab Title 3
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Accordion Tab Title 3
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
 
 

Dan Turèll døde den 15. oktober 1993. De følgende bidrag er udgivet efter hans død.

1994: 64 sider (Willadsen. "Inger's varme")

64 sider

64 sider : novellemagasinet. – December 1993-nr. 5 (april 1994). – Kbh. : Guldkorn, 1993-1994. – Ill. 

Marts 1994:

Side 28: Jacob Ludvigsen: Onkel Danny fortæller. Udvalgt af Jacob Ludvigsen. (introduktion til novellemagasinets serie af historier fra Onkel Danny fortæller)

Side 29-35: Dan Turèll: Willadsen

April 1994 (nr.5):

Side 32-34: Dan Turèll: “Inger’s varme”

1994: Et lotus læbekys (At være beat)

Et lotus læbekys

Et lotus læbekys : tekster fra ungdomsoprøret – og sådan som eftertiden så det / [udgivet af] Niels Martinov. – 1. udgave, 1. oplag. – Herning : Systime, 1994. – 127 sider : ill.

Rettet mod danskundervisningen i gymnasiet og HF
Af indholdet: Ole Grünbaum: Generationen, der snublede i sikkerhedsnettet ; Du skal ud (uddrag). Villy Sørensen: Modsigelser. Sven Holm: Min elskede, en skabelonroman (romanuddrag). Ebbe Reich: Flower power. Jørgen Aurvig: Klub 27. Palle Aarslev: Beatmusik og ungdomsoprør. Carsten Grolin: På vej mod den elektriske roman. Eik Skaløe: Breve til en veninde (uddrag). Thorkild Bjørnvig: Oprør mod neonguden (uddrag). Dag Solstad: Arild Asnes (romanuddrag). Med søsterlig hilsen : er det virkelig synd for mændene?. Susanne Giese: Kollektivet som alternativ. Henrik Stangerup: Løgn over løgn (romanuddrag). Peter Louis-Jensen: En happening. Marianne Larsen: Fremmed lykke (romanuddrag). Synnøve Søe: Fars (romanuddrag). Arne Herløv Petersen: Blussende våger (romanuddrag). Ulla Dahlerup: Søstrene (romanuddrag). Niels Martinov: Solskinsdrengen (romanuddrag). Klaus Rifbjerg: De beskedne (uddrag).
René Uhl: Den alternative bevidsthed (uddrag). – Digte af: Ivan Malinovski, Sven Holm, Erik Knudsen, Arkaluk Lynge, Dan Turèll, Per Kirkeby, Rolf Gjedsted, Peter Laugesen, Jørgen Leth, Hans-Jørgen Nielsen, Inger Christensen, Eik Skaløe, Jim Morrison, Røde Mor, Jesper Jensen, Slumstormerne, Wenche Blomberg
Litteraturhenvisninger og med henvisninger til av-materialer

Side 30-31: Dan Turèll: At være beat.

1994: Dan Turèll grande goodbye galla (Lille radio-præken om digterens ansvarlighed. Kom forbi)

99.4

Turèll, Dan
Dan Turèll grande goodbye galla / Arrangør: Dan Turèlls Mindelegat (under stiftelse). – 1994. – 20 sider : ill.

Program for hyldesten, året efter hans død

Indhold: Det lange farvel / Arrangørerne. Per Højholt: Digteren og jobbet. Asger Schnack: Og skyerne græder i dag. Peter Laugesen: Global village. F.P. Jac: Onkel Danny i svæv på Gråbrødre Torv. [Galla program]. Chili Turèll: Dan. Dan Turèll: Lille radio-præken om digterens ansvarlighed. Kom forbi.

1995: Antologi 1943-1993 (Det er ikke let)

 

Antologi 1943-1993 / red. Carsten Dilling, Anne-Marie Mai ; Dansklærerforeningens redaktør: Alma Rasmussen. – [Kbh.] : Dansklærerforeningen, 1995. – 259 sider 


Samling af primært danske skønlitterære tekster inddelt i fire temaer (eksistens, konfrontation, praksis og nærvær), som karakteriserer det udgangspunkt de pågældende forfattere har


Af indholdet: Annemette Kure Andersen: I brand. ( ; Hvidtjørnen. ). Benny Andersen: Det oprørske skelet. ( ; På en måde forstår jeg godt mit skelet. ). Bo Green Jensen: Lortehoved vågner i en flænge. Bob Dylan: The times they are a-changin’. ( ; Come gather ’round people. ). Charlotte Strandgaard: Det evindelige kvindelige. Dan Turèll: Det er ikke let. ( ; Uanset hvem du er. ). David Bowie: Sound and Vision. ( ; Don’t you wonder sometimes. ). Eik Skaløe: Dunhammeraften. ( ; Mørket kommer listende. ). Einar Már Guðmundsson: Cubakrisen. ( ; Mens verden styrtede i grus. ) ; Den russiske revolution ; Forårsaften i reykjavik. ( ; Det knitrer i fjernsynet. ). Erik Knudsen: Digt. ( ; Et grønt blad og i baggrunden et lille tordenvejr. ). Erik Lindegren: XXXVIII. ( ; Jag drömmer om minnet av hindens klöv i labyrinten. ). Frank Jæger: Vinterglæde. ( ; Lille, fremmed Landsby, Vinterdag. ). Grethe Heltberg: Rødt mørke. ( ; Blodrødt mørke for mit syn. ). Grethe Risbjerg Thomsen: Maaske en martsnat. ( ; Jeg dør en lille smule. ). Halfdan Rasmussen: Ingen er helt alene. ( ; Lille menneskehjerte. ). Hans-Jørgen Nielsen: Flader. ( ; Herderherderher. ). Henrik Nordbrandt: Du skar en rose af. Inger Christensen: IX. ( ; Hvem er det der fortryller dette møde?. ). Ivan Malinowski: Status. ( ; For iskold vind. ). James Douglas Morrison: Når jeg ser tilbage. Janus Kodal: Summen af kærlighed. ( ; Jeg glemmer aldrig nogetsomhelst. ). Jørgen Sonne: I Horisonten. ( ; Dér, langt ude mod ødemarken. ). Katarina Frostenson: En bild. ( ; Den okände kommer emot mig. ). Kirsten Hammann: Der er døde kvadratmeter i mit værelse. ( ; Midt i dette virvar. ). Klaus Høeck: Heptameron. ( ; I dine øjne er der ingen skovsøer. ). Klaus Rifbjerg: Til bal. ( ; Med et vist nemme. ). Kristen Bjørnkjær: Jeg havde læst i en artikel. Lars Norén: Jag minns en sommar av kvicksilver. Lean Nielsen: Nationalmuseet. ( ; Vi kunne gå rundt. ). Lene Henningsen: En afstand er parat til at spalte hendes verden i to. Maria Giacobbe: Mord og selvmord. ( ; Med grundig præcision. ). Marianne Larsen: Lyset ligger på jorden og skinner. Martin A. Hansen: 5. maj 1945. ( ; Skrammet vandt dit land en gave. ). Merete Torp: I mørket kan. Michael Strunge: Når vi sover. Morten Nielsen: Paa Rejse. ( ; Erindringsløs og rolig og alene. ) ; Vilde Roser i Dagregn!. Morti Vizki: I Danmark. ( ; Lyden af kork mod glas. ). Nanna Jeiner: Opvågning, 2. ( ; Nattens sved hænger mellem lagner og hud. ). Nicolaj Stochholm: XI. ( ; Der findes en rytme. ). Niels Frank: Bevægelse i rum. ( ; I nat vil vi hviske. ). Ole Sarvig: Dunkelheden sænker sig ; Nathospital. ( ; Stilheden kom. ). Paul Celan: Dødsfuga. ( ; Dæmringens sorte mælk. ). Paul la Cour: Tid og Omverden. ( ; Det levende Digt var altid revolutionært. ). Per Højholt: Digtet Digtet digtet. ( ; Et skytte herfra begynder. ). Per Lange: Træerne svulmer af Sommer. Peter Laugesen: Ingen kan gå alene. Peter Poulsen: Apokalypsen. ( ; Råbe til guderne – hvorfor ikke?. ). Pia Juul: Kirkegåren var min legeplads. Pia Tafdrup: Karavane. ( ; Ismarker, sneskove. ). Poul Borum: Husker så meget. Rolf Gjedsted: Gud er en dame. ( ; Med dig/. ). Simon Grotrian: Svaner set gennem tårer. ( ; 0 0. ). Sten Kaal: Så dunkelt uudgrundeligt. Søren Ulrik Thomsen: For hver en rose vi om natten føjer til livet. T. S. Høeg: Vi blev hjemløse, det viste sig. ( ; De første år i den afgrænsede skolegård. ). Thomas Boberg: Tro og mistro. ( ; Tro ikke på noget. ). Thorkild Bjørnvig: Salig oversvømmelse. ( ; Så Jupiter og Mars stå i syd over højen. ). Tomas Tranströmer: Namnet. ( ; Jag blir sömnig under bilfärden och kör in under träden. ). Tove Meyer: Solsikker. ( ; Syv sole. ). Uffe Harder: Bellevue september. ( ; Sand. ). Vagn Lundbye: Ved frokosten. ( ; Jår journalisten. ). Vagn Steen: HØVL forvandles til HANE. Vita Andersen: Fredag. ( ; Om fredagen henter du mig på jobbet. )


I afsnittet Praksis: Side 151-152: Dan Turèll: Det er ikke let (fra Drive-In Digte, 1976)

 

1995: William Burroughs: Queer (tilegnet Dan Turèll)

 

Burroughs, William (f. 1914) 

Queer / William S. Burroughs ; med en tekst af Poul Bowles: Burroughs i Tanger ; oversat af Jokum Rohde. – Kbh. : Politisk Revy, 1995. – 142 sider. – (Rævens sorte bibliotek ; [39]) Originaltitel: Queer (amerikansk).

Halvdokumentarisk roman af en af beatgenerationens store forfattere om hans ophold i Mexico omkring 1950. Skildrer hans kærlighedsforhold til en anden ung amerikaner, livet på barerne, narkotikamisbrug og jagten på det sagnomspundne stof “yage” i Amazonlandet.

“Oversætter og forlag tilegner denne bog mindet om Dan Turèll i taknemmelighed”.

1995: Alexander Elgurén: Under luppen (Dagdrømmer-detektiv)

 

81.09
Elgurén, Alexander
Under lupen : essays om kriminallitteratur / Alexander Elgurén/Audun Engelstad (red.). – [Oslo] : Landslaget for norskundervisning (LNU) : Cappelen, 1995. – 316 sider. – (LNU’s skriftserie ; 83)

Indhold: Dan Turèll: Dagdrømmer-detektiv. W.S. Maugham: Kriminalromanens nedgang og fall. Ola A. Hegdal: Forfattarens sterkare storebror. Julian Symons: Kriminallitteratur – hva det er og hvorfor vi leser det. Maureen T. Reddy: Nye politiprosedyrer? Gudleiv Bø: Hardkokt feminisme? : Kim Småges forfatterskap. John Cawelti: Notater til en typologi for literære formler. Hans H. Skei: Kriminalnovellen. Nils Nordberg: Døden i eteren – den radiofoniske kriminalhistorien. Terry Curtis Fox: Storbyriddere. Gunnar Staalesen: Kunsten å leve med en seriefigur
Thomas Hylland Eriksen: Vitenskapsmannen og fortolkeren – To metodologiske idealer hos privatdetektiver. Tzvetan Todorov: Kriminalromanens typologi. Jostein Gripsrud: Kriminelt godt-og dårlig : om genre og vurdering av kriminallitteratur. Astrid de Vibe: Den rettferdige hevner – kriminalfiksjoner i ukepressen. Dennis Porter: Baklengs opbygging og kunsten å skape spenning. Pål Gerhard Olsen: Kriminalromanens fortellertekniske force. Audun Engelstad: Skjulte mønstre. Alexander Elgurèn: Hvorfor tiltrekker kriminallitteratur seg så mange lesere?
Litteraturhenvisninger

Side 9-12: Dan Turèll: Dagdrømmer-detektiv (digt). Oversat til norsk af Kjell Heggelund, 1994.

1995: Historier med humor (Skolen)

Historier med humor : fra Ewald til Møllehave / i udvalg ved Ejgil Søholm – 2. oplag. – [Kbh.] : Sesam, 1995. – 327 sider


Tidligere: 1. udgave. 1994
Indhold: Benny Andersen: Frakken. H.C. Andersen: Hvad man kan hitte på ; Loppen og professoren. Herman Bang: Kunstrejse på Bornholm. Karen Blixen: Den forandrede hustru. H.C. Branner: De tre musketerer. Suzanne Brøgger: Manden i båden. Bertel Budtz Müller: En skipperpandekage. Johannes Ewald: Elskov. Per Gammelg aard: Julemandens smil. Godfred Hartmann: Selskabelighed. William Heinesen: Dansen på lossejagten. Angelo Hjort: En anden overlærer. Ludvig Holberg: Hvorfor jeg ikke gifter mig. Peer Hultberg: Frk. Morgenstund. Per Højholt: Gittes monolog om Socialdemokratiet. B.S. Ingemann: Slagelse Latinskole. Benjamin Jacobsen: Slig en bedstemor som min. Johannes V. Jensen: Mortens juleaften. Frank Jæger: I Asklepios’ fodspor. Karl Larsen: Stilladsrådens Ruslandsrejse. Peter Lind: Den lille helt. Johannes Møllehave: Min karriere som busbillettør. Lise Nørgaard. Kongens død.Jacob Paludan: Fra skoledagene. Leif Panduro: Når man er 18. Peter Poulsen: Fire tusind fem hundrede i ti månedlige rater. Bjarne Reuter: I omstændigheder. Jørn Riel: Ravnen. Klaus Rifbjerg: I bøgernes verden. Otto Rung: Peter Kops sommerhus. Sophus Schandorph: Juleaften i hønsehuset. Hans Scherfig: Butleren. Soya: Den satiriske novelle. Robert Storm Petersen: Lille mand i fri luft. Finn Søeborg: Jesper. Knud Sønderby: Ventetiden. Villy Sørensen: Blot en drengestreg. Dan Turéll: Skolen. Gustav Wied: Sælhunden. Jeppe Aakjær: Da lampen tændtes

Side 305-310: Dan Turèll: Skolen

1995: Sexteen : på vej i et sexliv (Min første menstruation. Teenager in love)

Sexteen : på vej i et sexliv / Erik Ladefoged, Annette Westrup (red.). – 2. oplag. – [Kbh.] : Amanda, 1995. – 136 sider : ill. (nogle i farver)

Samling af tekster og billeder til seksualundervisning i folkeskolens ældste klasser.

Side 26: Dan Turèll: Min første menstruation.
Side 54: Dan Turèll: Teenager in love.

1996: 365 digte (At være beat. Det er i morgen. Albert Ayler rejser sig. Din krop , sovende. Det jeg elsker Allen Ginsberg for. Sandskorn. Venner, I må give mig)

365 digte / udvalgt af Asger Schnack. – [Kbh.] : Aschehoug, 1996. – XIX, 365, XI sider.

En lystvandring i det 20. århundredes danske lyrik, udvalgt af Asger Schnack.

Bidrag af Dan Turèll:Side 54: At være beat.
Side 65: Det er i morgen.
Side 97: Gå væk.
Side 122: Albert Ayler rejser sig.
Side 216: Din krop, sovende.
Side 260: Det jeg elsker Allen Ginsberg for.
Side 289: Sandskorn.
Side 360: Venner, I må give mig.

1996: Den Fynske Forårsudstilling 1996 (Hver morgen begynder mit forløb...)

70.96

Den Fynske Forårsudstilling 1996 / katalog ved: Jens Bohr og Jens Enevold. – Odense : Udstillingsbygningen for Billedkunst og Design, 1996. – [46] sider : ill.

Heri: Dan Turèll: Hver morgen begynder mit forløb…

1996: Alligevel så elsker vi byen : København i dansk digtning : en antologi (Livet i Istedgade. Rhapsodi gennem byens gader. Gennem byen sidste gang)

 

Alligevel så elsker vi byen : København i dansk digtning : en antologi / redigeret af Lars Handesten. – Kbh. : C.A. Reitzel, 1996. – 247 sider.

Side 46-57: Dan Turèll: Livet i Istedgade. Rhapsodi gennem byens gader. Gennem byen sidste gang.

1996: Døden: litterær emnebog til dansk (Manden der lo)

Døden : litterær emnebog til dansk / [udgivet af] Birger Reker Holm ; forfatterportrætterne er tegnet af Sabber. – 1. udgave, 1. oplag. – Rønne : Birgers Bøger, 1996. – 80 sider : ill.


Af indholdet: H.C. Andersen: Bedstemoder ; Historien om en moder. Henrik Pontoppidan: Ane-Mette. Gustav Wied: Det svage køn. Jytte Borberg: Operationen. Bo Green Jensen: December uden sne. Dan Turèll: Manden der lo. – Digte af: H.C. Andersen, Steen Steensen Blicher, N.F.S. Grundtvig, Christian Richardt, Morten Nielsen, Halfdan Rasmussen, Elisabeth Rygård

Side 68-73: Dan Turèll: Manden der lo (1985)  – plus portræt af forfatteren og opgaver til novellen

1996: Kom forbi : et tillæg til Jyllands-Posten (Livet i Istedgade. Virvar: Vi var)

99.4 Turèll, Dan
Kom forbi : et tillæg udgivet i anledning af en udstilling om Dan Turèll 19. marts til 23. juni 1996 i Kapellet, Assistens Kirkegård, Kapelvej 2, København N Jyllands-Posten A/S, 1996. Også udsendt som annoncetillæg til dagbladet Information.

Indhold: Flemming Pless: Kom forbi. Suzanne Brøgger: Mit første møde med Dan Turèll. Klaus Lynggaard: Til en karma cowboy. Per Højholt: Om at skrive, læse og læse Turèll ; Den klare digter. Jan Kaspersen: Om Dans forhold til musik. Peter Laugesen: Not fade away. Torben Hamann Hansen: Aber i bur. Henrik Palle: Vågn op og mærk verden. F.P. Jac: Onkel Danny i svæv på Gråbrødre Torv. Lotus Turèll: Med far i byen. Bo Green Jensen: Den tynde mand med hatten Dan Turèll 1946-1993). Bo Tao Michaëlis: En stemme i mørket er altid morderens (også når det er detektiven der taler). Peder Bundgaard: Lysets engel. Kim Skotte: Poppet, pappet lir – nervemusik. Asger Schnack: Den sidste trilogi. Dan Turèll: Livet i Istedgade ; Virvar: vi var. Bibliografi.

1996: Livslinier : kendte danskeres yndlingsdigt (Gennem byen sidste gang)

Livslinier : kendte danskeres yndlingsdigt. Redigeret af tidligere 3.E, Svendborg Gymnasium. Mads Richard Andersen … [et al.]. Aschehoug, 1996.

Et udvalg af kendte danskeres yndlingsdigte med en personlig begrundelse for valget.

Side 116: Claus Hagen Petersen: Om: Gennem byen sidste gang.
Side 117-119: Dan Turèll: Gennem byen sidste gang.

1997: Et digt om natten (Midnats-messe)

Et digt om natten. redigeret af Morten Søndergaard og Janus Kodal ; illustreret af Inge Ellegaard. Frederiksberg, Dansklærerforeningen, 1997. – 116 sider, illustreret

Til de ældste klasser i folkeskolen samt gymnasiet og HF
Af indholdet: Arthur Rimbaud: Aftenbøn (Jeg tilbringer mit liv siddende ) Benny Andersen: Søvnløs (Glip glip ) Bodil Nielsen: Lys nat (Sæden løber nedad låret ) Carsten René Nielsen: Stjerneskibet (Jeg har drevet med strømmen ) Cèsar Vallejo: XV (I hjørnet dér hvor vi har sovet sammen ) Charles Baudelaire: Aftenharmoni (Aftenluft; skælvende nu døgnet sig vender )Vægtervers (Klokken 12 ) Czeslaw Milosz: Årstiden (I min yndlingsmåned oktobers kæmpestore stilhed ) Dan Turèll: Midnats-messe (Midnat igen ) Edith Södergran: Stjernenatten (Unødig lidelse ) Emil Aarestrup: På sneen (Hen over torv og gade ) Emily Dickinson: Vilde nætter!. Eske K. Mathiesen: Ordene ligger tæt sammen. Federico Garcia Lorca: Den utro hustru (Jeg tog hende med til floden ) Fernando Pessoa: Månelyset gennem høje grene. Franz Kafka: De forbiløbende (Når man om natten går tur i en gyde ) Georg Trakl: Undervejs (Om Aftenen bar de den fremmede ind i Dødsværelset ) Giacomo Leopardi: Til månen (Å yndefulde måne, jeg erindrer ) Goethe: Ved Fuldmaane (Herskerinde, sig, hvad hviske ) Gunnar Björling: Stod træer. Gunnar Ekelöf: Seklernes sand. Gustaf Munch-Petersen: Søvnen (Jeg elsker dig ikke ) Halfdan Rasmussen: Noget om nattens mysterier (Natten er stille ) Hans Otto Jørgensen: I nat på trappestenen. Heinrich Heine: Det er stille nat (Det er stille Nat, der er ingen paa Gaden ) Henrik Nordbrandt: En hed julinat (Nu går haverne over deres bredder ) Inge Pedersen: Natten igennem. Inger Christensen: Nætterne findes, natskyggen findes. Ivan Malinovski: Myggesang (I juninatten denne drøm ) J. P. Jacobsen: Arabesk (Tog Bølgen Land? ) Jens August Schade: Skyggen danser (Jeg danser i nat med min nøgne skygge ) Jeppe Aakjær: Majnat (Naar vildgaasen larmer Valborgnat ) Jess Ørnsbo: Skumringstime (Blødende tog der ) Johannes Ewald: Natte-Tanker (I Nattens fredelige Skygge ) John Keats: Ode til en nattergal (Mit hjerte lider, mens jeg sløv og stiv ) Jørgen Gustava Brandt: Ud af intet kommer du gående. Katrine Marie Guldager: Morgenbrød (Jeg går efter morgenbrød ) Lars Bukdahl: Månen stor som nattens hjerne. Lean Nielsen: I nat (I nat ønskede jeg ) Merete Torp: I natten favn (Når tiden er sort ) Michael Strunge: Regn nat (Jeg hører regnen mod vinduet ) Morten Nielsen: Ind i en Stjerne (Natten er lys, men med drivende Skyer ) Muniam Alfaker: Nat!. Naja Marie Aidt: En nat hvor jeg vakler langs kommunehospitalets gule pragt. Nicolaj Stochholm: Jeg skriver mig ud af natten. Novalis: Hymne til Natten (Jeg rejser derhen ) Octavio Paz: Natlig vand (En nat af hesteøjne som sitrer om natten ) Ole Sarvig: Nathospital (Stilheden kom ) Otto Gelsted: Søvnløs nat (Det tikkende ur og den buldrende nat! ) Ove Abildgaard: Under Nattens Hattepuld (Jeg dykked i dine Øjne ) Pablo Neruda: XVIII (Her elsker jeg dig ) Paul Celan: Søvn og føde (Nattens ånde er dit lagen, mørket lægger sig hos dig ) Per Højholt: Månen forklaret (Haven vånder sig derude i sen sne ) Per Aage Brandt: Carpe diem, carpe noctem (Carpe carpe carpe ) Peter Laugesen: I sprogets nat går en maskine igang. Peter Poulsen: Til natten (Der findes, i dagen, rester af nat ) Pia Juul: Jeg elsker Den toppede Høne. Pia Tafdrup: Lysår og øjeblik (Kun et pistolskud fra dit fygende mørke, fremmede ) Piet Hein: Midt i verden (Gå en nat ) Robert Creeley: Regnen (Hele natten kom ) Rudolf Broby-Johansen: Odalisk skønhed (Storby i månenat ) Seamus Heaney: Natkørsel (Det almindeliges lugte ) Simon Grotrian: Michael i drømme (Himlen falder sammen ) Simon Lack: Spiralens søn (Inde i natten var en gnist ) Sophus Claussen: Nocturne (Nu vaagner de fjerne Steder ) Svend Johansen: Når de rette elskende får hinanden. Søren Ulrik Thomsen: Jeg kan ikke sove for mit sprog blir ved og ved. Thøger Larsen: Septembernat (Venlig, men usalig ) Tomas Tranströmer: Navnet (Jeg bliver søvnig under bilturen ) Tore Ørnsbo: Støvet (Da dagene ikke orkede ) Tua Forsström: Sneen fyger over. Viggo Madsen: Dine drømme har været her før (Natten står tøjret til et træ ) Vizma Bèlsevica: Vuggevise for et stort barn (Når du ikke kan sove, flagermus ) William Blake: Tigeren (Tiger! tiger! brændende ild ) Wislawa Szymborska: Virkeligheden (Virkeligheden fordufter ikke ) Yosa Buson: Månen har gemt sig

Side 76-77: Dan Turèll: Midnats-messe

1997: Bo Hakon Jørgensen: Mastetoppe: 100 danske digte - med korte analyser (At være beat)

81.69
Jørgensen, Bo Hakon (f. 1946)
Mastetoppe : 100 danske digte – med korte analyser / af Bo Hakon Jørgensen. – Odense : Odense Universitetsforlag, 1997. – 326 sider. – (Odense University studies in Scandinavian languages and literatures ; vol. 36).

Side 290-293: Dan Turèll: At være beat (digtet optrykt samt analyse).

1998: Antologi af dansk kortprosa (Slag fra en regn af laser-hallucinationer)

Antologi af dansk kortprosa / redigeret af Jeppe Brixvold & Hans Otto Jørgensen. – [Frederiksberg] : Dansklærerforeningen, 1998. – 177 sider 


Indhold: J.P. Jacobsen: Fra Skitsebogen. Gustav Wied: Spader Es. Johannes Jørgensen: Trædemøllen ; En Drøm. Knud Hjortsø: Den barmhjærtige samaritans beretning ; Allegro Maestro. Ernesto Dalgas: De sidste Dage. Johannes V. Jensen: Mit Foraar ; Komediantspillere. Albert Dam: Den firlængede gård. Storm P.: Angående hunde. Otto Gelsted: Bøn til den moderne mentalitet. Emil Bønnelycke: Raadhuspladsen. Hulda Lütken: Ingenmandsland. Harald Landt Momberg: Krak. Wilhelm Freddie: Mrs. Simpson. gustav munch-petersen: Intet. Sven Dalsgaard: Hans hjerte sidder i ploven. Jørgen Nash: Sjælens kilde. Ole Sarvig: Spor – D. Villy Sørensen: Længdespringeren. Peter Seeberg: Meddelelse til de ankommende passagerer ; Udvikling af et rum ; Udsigt i Provence. Jørgen Sonne: Stik. Ivan Malinovski: Enøjet baby ; Færdige formål. Per Højholt: Hummeren ; Byen ; Domkirken i Nørre-Snede. Klaus Rifbjerg: “C” Indhold: . Vagn Lundbye: Wrap your troubles in dreams. Peer Hultberg: Slagne veje XX. Jørgen Leth: Læsestykke 3. Ulla Ryum: Regi fra det skjulte land. Preben Major Sørensen: Grædende møder jeg. Henrik Bjelke: Mindelser fra 1914. Per Kirkeby: Novelle. Henning Mortensen: Ud på natten, når det regner -. Hans Jørgen Nielsen: Alvard all over : fra Alvard-dossier’et. Annelise Nielsen: Allerede da jeg steg af toget. Kirsten Thorup: M ; Nogle øer bevæger sig hen imod os ; Daisy/Maria. Jytte Rex: Stamtavle I ; Stamtavle V. Sandra Holm: Det er umuligt at associere i kulde. Louis Jensen: Hvalens billede ; Forberedelser til et andet efterår ; Ringning. Charlotte Strandgaard: Gerningsstedet 1. Eske K. Mathiesen: Vinterdag på Restaurant Parnas. Jens Smærup Sørensen: Uden andet ærinde hvirvler denne højkonjunkturs tanker opover og falder som dragelort. Dan Turèll: Slag fra en regn af laser-hallucinationer Indhold: . Rolf Gjedsted: Huff’s salt. Hans Otto Jørgensen: Han ville se verden i pels ; Evigheden. Jens Martin Eriksen: Det inderste rum VI. Peter Asmussen: Køkken. T.S. Høeg: Avenue. Camilla Christensen: Lovens vogtere. Juliane Preisler: II. Per Petri: Badestedet. Christina Hesselholdt: Gående inden for den samme flimrende beklædning ; Det her er syden. Morti Vizki: Æbleskud. Niels Frank: Postkort fra Rom. Morten Søndergaard: Han kan ikke lide det. Pablo Henrik Llambías: The Hivitats. Merete Pryds Helle: Hun kan ikke længere huske. Katrine Marie Guldager: Svingdør. Simon Fruelund: Vidnesbyrd. Jeppe Brixvold: Dialog om en messinglygte. Peter Adolphsen: Perleporten på Knippelsbro


Side 123-124: Dan Turèll: Slag fra en regn af laser-hallucinationer (fra: Feuilleton 7: Deres kodeskrift under dobbeltsol, 1973)

 
1998: Danmarks land : danske forfattere skildrer land og by (Det er morgen. Gennem byen sidste gang. Den dag kirsebærtræerne blomstrede. En nat i Holstebro)

 

Danmarks land : danske forfattere skildrer land og by / udvalgt af Asger Schnack. – [Kbh.] : Aschehoug, 1998. – 254 sider.

Bidrag af: Ove Abildgaard, H.C. Andersen, Jens Baggesen, Herman Bang, Bodil Bech, Thorkild Bjørnvig, Steen Steensen Blicher, Jørgen Gustava Brandt, Steffen Brandt, Ludvig Bødtcher, Inger Christensen, Sophus Claussen, Tove Ditlevsen, Johannes Ewald, Otto Gelsted, Meir Aron Goldschmidt, N.F.S. Gundtvig, Martin A. Hansen, Uffe Harder, Carsten Hauch, Henrik Have, Henrik Hertz, Klaus Høeck, Per Højholt, Oluf Høst, F.P. Jac, J.P. Jacobsen, Johannes V. Jensen, Palle Jessen, Iljitsch Johannsen, Pia Juul, Frank Jæger, Per Kirkeby, Søren Kierkegaard, Erik Knudsen, Marianne Larsen, Thøger Larsen, Peter Laugesen, Jørgen Leth, Ivan Malinovski, Aage Marcus, Eske K. Mathiesen, Hans Mølbjerg, Poul Martin Møller, Henrik Nordbrandt, Adam Oehlenschläger, Klaus Rifbjerg, Jens August Schade, Jørgen Sonne, Vagn Steen, Knud Sønderby, Morten Sønderg aard, Knud Sørensen, Dan Turèll, Morti Vizki, Ole Wivel, Jeppe Aakjær, Emil Aarestrup.

Side 46: Dan Turèll: Det er morgen.
Side 52-54: Dan Turèll: Gennem byen sidste gang.
Side 84-85: Dan Turèll: Den dag kirsebærtræerne blomstrede.
Side 201-210: Dan Turèll: En nat i Holstebro.

1999: Alle tiders bonde (Det er så dejligt ude på landet)

 

Alle tiders bonde : poesi, prosa og billedkunst om bondeliv igennem tiderne / redaktør: Annette Jensen. – 1. udgave. – Århus : Landbrugets Rådgivningscenter, Landskontoret for Uddannelse : Landbrugsforlaget, 1999. – 192 sider : ill. (nogle i farver)

Til brug ved undervisning på landbrugsskolerne
Indhold: Henrik Pontoppidan: Idyl ; Et grundskud. Jeppe Aakjær: N aar rugen skal ind ; Da lampen tændtes. Martin Andersen Nexø: Pelle Erobreren (uddrag) ; Ditte Menneskebarn (uddrag). Johannes V. Jensen: Pigen fra Hvorvarp ; Ane og koen. Johan Skjoldborg: Skiftedag ; Da husmand som ørker. Marie Bregendahl: En dødsnat (uddrag). Hans Mølbjerg: Logulvet. Martin A. Hansen: Agerhønen. Albert Dam: Jomfruen og soldaten (uddrag). Jørgen Nielsen: En dreng mellem dyr. Cecil Bødker: Vædderen. Inger Christensen: Hvis jeg står. Rolf Bagger: Nabohuset. Kristen Bjørnkær: Min landbrugsleksikale barndom (uddrag). Knud Sørensen: Taberne ; Annoncen ; Den sidste bonde ; Der dukker af disen. Hans Jørgen Nielsen: Jordarbejder. Jens Smærup Sørensen: Ligesom en drøm. Knud Erik Pedersen: Puslingelandet (uddrag). Grete Stenbæk Jensen: Thea (uddrag). Anne Marie Løn: Fodretid (uddrag). Vibeke Grønfeldt: Margaretas jord
Inge Petersen: Oktober. Marianne Larsen: Går det. Carsten Overg aard Nielsen: De blå lamper. Per Højholt: 22. Dan Turell: Det er så dejligt ude på landet. Hans Otto Jørgensen: Ko nummer 152 ; Kampestenene fra den væltede lade ; Glæden ved at samle sten. Bjarne P. Ejaas: Jorden ; Nedlagt. Martha Christensen: Høvdingebørn (uddrag). Peter Seeberg: Se spurvehøgen. Åge Weitemeyer: Jonathan: Jan Sonnerg aard: Polterabend. Solvejg Høj: Anger. Axel Sandemose: Janteloven. H.C. Andersen: Konen med æggene. Niels Højlund: Det effektive landbrug og landbokulturen. Ebbe Kløvedal Reich: Ploven og de to sværd (uddrag) ; Den bærende magt (uddrag)
Med litteraturhenvisningerSide133-136: Dan Turèll: Det er så dejligt ude på landet

1999: Digte om sproget (Hilsen til Ivan. Det er morgen..... Af: Karma Cowboy LI digte)

Digte om sproget / redigeret af Erik Skyum-Nielsen ; billeder: Kitte Fennestad. – [Kbh.] : C.A. Reitzel, [1999]. – 142 sider : ill.. – (Modersmål-Selskabets årbog ; 1999)

Side 40: Peter Laugesen: Frederiksberg (fra: Laugesen: Frederiksberg. Kragetæer, 1995)

Sidder med en bajer på en bænk i Dans kvarter,

den slags gør man ellers ikke meget her.

De fine træer, nøgne som i Tages bog,

står ned langs Alleen som et bumletog

på vej mod grønt, men Dan er væk,

og jeg er også bare her på træk.”

Side 66: Dan Turèll: Hilsen til Ivan (fra Turèll: Alhambra Blues, 1983)

Side 105: Dan Turèll: Det er morgen….. Af: Karma Cowboy LI digte (fra Turèll: Karma Cowboy, 1974)

1999: Den kriminelle novelle (Voldens teolog: Dashiell Hammett)

Den kriminelle novelle / udgivet med efterskrift af Bo Tao Michaëlis *. – [Kbh.] : Dansklærerforeningen, 1999. – 326 sider


Kommenterede kriminalnoveller med dels 12 eksempler på genrens udvikling, dels en gennemgang af genren, der spænder fra Conan A. Doyle til Svend Åge Madsen, og dels med teoretiske tekster om genren

Indhold: Mønstret (Arthur Conan Doyle: Skandale i Bøhmen ; Otto Rung: Det muntre hjul ; G.K. Chesterton: Landsbyvampyren ; Dashiell Hammett: Privatdetektiv Sam Spade ; Friedrich Glauser: Knirkende sko) ; Mønstret brydes (Jorge Luis Borges: Døden og passeren ; Svend Åge Madsen: Dommeren ; Patricia Highsmith: Havfruer på golfbanen) ; Nye mønstre (Ruth Rendell: Lizzies elsker ; Sara Paretsky: Overfladebehandling ; Gunnar Staalesen: Vintermassakren ; Paul Auster: Auggie Wrens julefortælling) ; Tekster om genren (Dan Turèll: Voldens Teolog : Dashiell Hammett ; Umberto Eco: Kriminalromanens metafysik ; Stefan Brockhoff: Kriminalromanens ti bud ; Friedrich Glauser: Åbent brev om “Kriminalromanens ti bud” ; Raymond Chandler: Mordets enkle kunst)
Med litteraturhenvisninger

Side242-250: Dan Turèll: Voldens teolog: Dashiell Hammett

1999: Kære mor : kendte danskere skriver om deres mor (Min mor)

99.1

Kære mor : kendte danskere skriver om deres mor / udvalgt af Ole Knudsen. – 1. udgave, 1. [i.e. nyt] oplag. – [Kbh.] : Aschehoug, 1999. – 245 sider.

Side 215-216: Dan Turèll: Min mor.

1999: Kærestebogen : 201 danske digte og historier om kærlighed (Første gang jeg mødte hende. Af kønnets bog. Du har så mange ansigter. Din krop, sovende)

Kærestebogen : 201 danske digte og historier om kærlighed Udvalgt af Asger Schnack. Aschehoug, 1999.

Side 339-351: Dan Turèll: Første gang jeg mødte hende. Af kønnets bog. Du har så mange ansigter. Din krop, sovende

1999: Læreren kommer (Vangede Skole - uddrag af Vangede Billeder)

Læreren kommer : danske forfattere om skoletiden : fra H.C. Andersen til Jane Aamund / udvalgt af Jakob Brønnum ; med bidrag af Bjarne Reuter … [et al.]. – 1. udgave, 1. oplag. – [Kbh.] : Haase, 1999. – 319 sider


Bidrag af: Bjarne Reuter, Martin Andersen Nexø, Jane Aamund, Kaj Munk, B.S. Ingemann, Lise Nørgaard, Dan Túrell, Karl Bjarnhof, Gustav Wied, Vita Andersen, Tove Ditlevsen, Finn Holten Hansen, Edith Rode, Jeppe Aakjær, Palle Lauring, Adam Oehlenschläger, Erik Kjersgaard, Hans Scherfig, Peter Høeg, F.P. Jac, Henrik Pontoppidan, Carl Madsen, William Heinesen, Thit Jensen, Peder Palladius, H.C. Andersen, M.A. Goldschmidt, Hans Kirk, Finn Søeborg, Ole Wivel, Anna Sophie Seidelin og Klaus Rifbjerg

Side 64-73: Vangede Skole (uddrag af Vangede Billeder)

1999: Min yndlingshistorie (Mennesker på Mosegårdsvej- uddrag af Vangede Billeder)

Min yndlingshistorie / udvalgt og præsenteret af danske forfattere. – [Kbh.] : Aschehoug, 1999. – 443 sider

Tidligere udgivet i: Læsebogen . 2 bind. 1997

Side 390-391: Hans Kjeldbjerg om Dan Turèll: Vangede billeder.
Side 392-401: Dan Turèll: Mennesker på Mosegårdsvej. Uddrag af Vangede Billeder.

Dan Turèll tekster fra 2000 til 2005

2000: Mulighedernes barn i mulighedernes skole : en pædagogisk profil - fra idé til virkelighed (Min skoletid)

37.1

Abildtrup Johansen, Bodil

Mulighedernes barn i mulighedernes skole : en pædagogisk profil – fra idé til virkelighed. 

Af Bodil Abildtrup Johansen, Anna Louise Rathe, Jørgen Rathe. 1. udgave – Kbh., Gyldendal Uddannelse, 2000. – 168 sider, illustreret

 

 

Tidligere: 1. udgave. 1996. (1. oplag: Kbh. : Gyldendal Undervisning)

Om Børneskolen Bifrost og de teoretiske begrundelser for en pædagogik, der stræber mod, at børn udvikler visionære personligheder og forstår sig selv som hovedaktører såvel i deres eget liv som i samfundslivet, samt forslag til, hvordan det kan lade sig gøre

Af indholdet: Da Natten kom, kom kulden ; Helios (Solen er på vej )Jeg ser stjernenatten ; Jeg er mig ; En sø med en båd og en måge ; Fald i staver ; Åbenhed (Barndommens land )Fantastens nat (Et skingert skrig åbner natten )Lyset skar igennem natten ; Min skoletid (Vi lærte at læse )Vitalitet (Ikke bødlen gør mig bange )Hvordan skal vi opfinde ; Månens hjerte hamrede gennem den dystre skov ; Hvad hånden former er åndens spor ; Jeres børn er ikke jeres børn ; Ensomheden kom væltende ; Det er en dejlig forårsdag ; Det er mørkt ; I afskedens sidste stund ; I den uendelige midsommernat ; Æbleblomst (Du fine hvide æbleblomst )Et lysende skær glinter i det fjerne ; Tusindvis at stjerner lyser himmelhvælvingen op ; Stjerner på himlen ; En stjerneklar nat ; Nytårsaften (Ånd med støv og støv med ånden )Vi verdenscentre (At jeg er universets midte )Foråret melder sin ankomst ; To danser til musik i en kold brise ; Det synlige og det usynlige (Den der fanger fuglen fanger ikke fuglens flugt )Fordum var der fred på gaden ; To see a world in a grain of sand
Litteratur: side 164-166

Side154: Dan Turèll: Min skoletid (digt)

2000: At skrivetænke: Essays i undervisningen (En københavner i Jylland)

04.61

At skrivetænke : essays i undervisningen / [redigeret af] Thorkild Borup Jensen ; illustrationer: Viggo Johansen … Niels Macholm … Herman Stilling. – 1. udgave. – [Frederiksberg] : Dansklærerforeningen, 2000. – 139 sider : ill. (nogle i farver)

Fra 14 år

Indhold:

Essays om glæden (Vibeke Vasbo: Glæden ved at kigge ud af vinduet. Anders Bodelsen: Glæden ved at fotografere. Maj-Britt Willumsen: Glæden ved sko. Klavs Bondebjerg: Glæden ved at tage brusebad. Ib Michael: Glæden ved at dykke. Afsluttende tekstarbejde til Essays om glæden).

Essays om at rejse (Knud Sønderby: Cyklen. Dan Turèll: En københavner i Jylland. Frank Jæger: Det svage barn. Thorkild Hansen: Bosporus. Afsluttende tekstarbejde til Essays om at rejse).

Essays om at undre sig (Johannes V. Jensen: Det gamle ur. Johannes Møllehave: Helt ærlig. Frederik Dessau: Om ingenting. Afsluttende tekstarbejde til Essays om at undre sig).

Essays om dansk kultur (Knud Sørensen: Om kaffe. Anne Knudsen: Kultur til hverdag. Afsluttende tekstarbejde til Essays om dansk kultur)Er det essays? (Tove Ditlevsen: Mellem venner. Lise Nørgaard: Møller – en firbenet Napoleon. Afsluttende tekstarbejde til Er det essays?).

Om selv at skrive essays (Om at skrive dagbog ; Om at skrive om mit sted ; Om at skrive med og mod en tekst)Med litteraturhenvisninger

Side 68-75: Dan Turèll: En københavner i Jylland (fra Just a gigolo). Med forslag til tekstarbejde.

 

– – Lærervejledning / Thorkild Borup Jensen. – 1. udgave. – [Frederiksberg] : Dansklærerforeningen, 2000. – 55 sider

Med litteraturhenvisninger

Side 29: Om Dan Turèll: En københavner i Jylland.

 

2000: Dansk (Landsmænd, naboer, venner: Den Amerikanske Drøm)

89.69

Dansk / [udgivet af] Jens Bak-Andersen. – 1. udgave. – Odense : Erhvervsskolernes Forlag, 2000. – 99 sider : ill. (nogle i farver) 

En antologi af tekster der tager udgangspunkt i struktørens dagligdag

På omslaget: Struktør/brolægger

Af indholdet: Bertolt Brecht: En læsende arbejders spørgsmål. ( ; Hvem byggede Theben med de syv porte?. ). Dan Turell: Landsmænd, naboer, venner. ( ; Den Amerikanske Drøm. ). Halfdan Rasmussen: Og det var det evige spørgsmål. Inger Christensen: Tekster om byggeri. ( ; Et samfund kan være så stenet. ). Kahlil Gibran: Profeten. ( ; Derefter trådte en murer frem og sagde: tal til os om huse. ). Klaus Rifbjerg: Det levende ord. Knud Sørensen: De unge landmænd. Morten Nielsen: Skæbne. ( ; Hurtige, lyse Stemmer. )

Side 47: Dan Turèll: Landsmænd, naboer, venner: Den Amerikanske Drøm (1983)

 

2000: Gentofte-Journalen (Min gamle tysklærer)

46.4
Gentofte

Gentofte-journalen. – 1995-. – [Hellerup] : Lokalhistorisk Forening for Gentofte Kommune : Strandberg, 1995-. – Ill. 

Årspublikation

2000: Tema: Skolehistorie

Side 68-101: Skoleerindringer fra Gentoftes skoler af Kaj Torp, Karlo Kryger, Lene Fordsmand, Else Ziegler, Dan Turell, Susanne Brøgger, Andres Bodelsen, Sonja Hauberg, Elsa Gress og Jens Kruse.

Her: side 81: Barnets første skoledag

Side 88-90: Onkel Danny fortæller: Min gamle tysklærer

2000: B.S.Ingemann: Gylden poesi (dedikeret Dan Turèll)

Ingemann, B. S.
Gylden poesi / B.S. Ingemann ; udvalgt af Asger Schnack. – 1. udgave, 1. oplag. – Kbh. : Høst, 2000. – 53 sider.

B.S. Ingemanns morgen- og aftensange, samt digte plukket ud fra vidt forskellige sammenhænge: salmer, sange, lyriske digte.

I forordet er en dedikation til Dan Turèll: “Gylden poesi tilegnes mindet om digteren Dan Turèll, der var en stor beundrer af B. S. Ingemann, og som i 1989 redigerede udvalget Lysets engle.”

2000: Kort fortalt (Af Vangede Billeder)

Kort fortalt : danske prosatekster 1948-1999 / redigeret af Ulla de Visme. – 1. udgave, 1. oplag. – Kbh. : Gad, 2000. – 159 sider

Beregnet til undervisning i dansk som andetsprog
Indhold: Soria Moria Slot. Tove Ditlevsen: En æggesnaps. Leif Panduro: Helbredelse af en finger ; Tur i natten. Peter Seeberg: Braget ; Lille-Vovse. Sven Holm: Syg og munter (uddrag). Dan Turèll: Vangede billeder (uddrag). Benny Andersen: Da Danmark blev nedlagt. Merete Kruuse: Computerfejl. Henning Mortensen: Frk. Frandsens efterår (uddrag). Niels Hav: Hunden. Knud Sørensen: Det prikker under fødderne. Irfan Gevheroglu: De farvede tråde. Naja Marie Aidt: For at være ærlig. Helle Helle: En stol for lidt. Katrine Marie Guldager: Fjorden. Hans Otto Jørgensen: Halvfemsårsdagen. Jan Sonnergaard: Fallit. Jesper Wung-Sung: Hovedet. Kim Fupz Aakeson: Den förste gång jag såg dig ; Leaving on a jet plane ; Den allersidste dans. Kirsten Thorup: Fordærv. Viggo Madsen: Da klokken var syv kom bussen

Side 54-60: Af Dan Turèll: Vangede Billeder

2000: Mellem gode mennesker (Forfader flygtninge blues)

Mellem gode mennesker : et undervisningsmateriale om kulturmøder i Danmark / Peter Hauge Jensen, Peter Morell, Ole Ravn. – 1. udgave, 1. oplag. – Århus : Systime, 2000. – 223 sider : ill.

Hertil findes supplerende materiale på forlagets Internetadresse
Bidrag af: Sten Kaalø, Rubén Palma, Paulina Nielsen, Lene Bagger, Adil Erdem, Ali Ohadi Esfahani, Mussa S. Ajmi, Morteza Seighali, Murat Alpar, Milena Rudez, Marie Skoven, Peter Seeberg, Niels Hav, Anders Bodelsen, Mehmet Özcelik, Kirsten Thorup, Jytte Borberg, Marianne Christensen, Marianne Larsen, Muniam Alfaker, Benny Andersen, Halfdan Rasmussen, Dan Turèll, Hidir Atay, Eva Maria Dabrowska, Sara Mathai Stinus, Inge Pedersen, Erik Stinus, Janina Katz, Sven Holm, John Max Pedersen, Gonzalo Vargas, Ivan Malinowski, Peter Poulsen, Janus Kodal, Benny Jacobsen, Allan Poulsen og Bente Mejlhede
Beregnet til danskundervisningen samt tværfagligt samarbejde på de gymnasiale niveauer
Indhold: Antologidel (Det første møde ; Dagligdagen i Danmark ; Kulturmødet) ; Perspektiveringsdel (Kulturmødet – sociologisk set, religionsfagligt set, psykologisk set); Pædagogisk del
Med litteraturhenvisninger og filmografi

Side 103: Dan Turèll: Forfader flygtninge blues (først offentliggjort i Politiken 9.4.1988)

2001: 1000 danske digte (My name is Dan Turèll. At være beat. Natten kryber langsomt hen imod mig. Det er mig (hvem ellers). Og præsten i Vangede. En vej fra en afstand. Charlie Parker i Istedgade. Gennem byen sidste gang. Når Gud & Gokke mødes. Venner, I må give mig en hånd)

1000 danske digte / redigeret af Thomas Bredsdorff, Anne-Marie Mai. – 2. reviderede udgave. – Kbh. : Rosinante, 2001. – 1563 sider.

Indeholder tusinde danske digte, fra middelalderens folkeviser til firsernes forfattere i det 20. århundrede
Side 1427-1442: Dan Turèll: My name is Dan Turèll. At være beat. Natten kryber langsomt hen imod mig. Det er mig (hvem ellers). Og præsten i Vangede. En vej fra en afstand. Charlie Parker i Istedgade. Gennem byen sidste gang. Når Gud & Gokke mødes. Venner, I må give mig en hånd.

2001: Til min elskede (Telegrammer til Min Elskede. Telegrammer til Min Elskede, # 2. 3 little words / lovefax . Telegram til Min Elskede)

Til min elskede : 151 danske kærlighedsdigte / udvalgt af Asger Schnack. – 2. oplag. – [Kbh.] : Aschehoug, 2001. – 215 sider 

Tidligere: 1. udgave. 2001

Af indholdet: Adam Oehlenschläger: Morgenhimmel. Ambrosius Stub: Kiærligheds Alphabet. ( ; Min eene kiære! skal end vor Samling ikke skee. ). B. S. Ingemann: Ønskerne. ( ; Gid jeg var en Morgenvind!. ). Benny Andersen: Mellem os. ( ; Mellem dine hænder og dit ansigt. ). Bo Green Jensen: Disens engel. ( ; I disen rækker træerne ind i himlen. ). Bodil Bech: Den enes Død – -. ( ; Naar man i mange Aar har været dyrket af en Mand. ) ; Paa Vinhuset. ( ; Ak vidste vidste I. ). Camilla Deleuran: Ti tulipaner tyve. ( ; Der stod et lys med ild i vægen. ). Carsten Hauch: Lægsel. ( ; Naar Svanen drømmende paa Strømmen bølger. ). Christian Bundegaard: To ure. ( ; Inde i dit øjeblik. ). Christian Winther: Fortærende Længsel. ( ; Ud over Havets Mark, den øde. ) ; Hverken Konge eller Dronning. Dan Turèll: 3 little words / lovefax. ( ; Aldriglykkelig. ) ; Telegram til Min Elskede. ( ; Jeg får aldrig nok af dig. ) ; Telegrammer til Min Elskede, # 2. ( ; Min Elskede, jeg savner dig. Jeg ‘savner dig’ sådan. ) ; Telegrammer til Min Elskede. ( ; Nej, min Elskede, der er da ikke nogen ny historie. ). Edith Rode: Farvel. ( ; Jeg husker endnu med Triumf. ). Ejler Bille: Foraar. ( ; Det er foraar. ). Emil Bønnelycke: Sommernat. ( ; Atter de tudende Toge. Den kaldende Nat. ). Emil Aarestrup: Henrykkelse. ( ; Du glade Fugl, som flyver!. ) ; Jeg havde faaet Brev fra dig, Nanette ; Solens Nedgang. ( ; Bag Vestens Bøgeskove. ) ; Sommerfugle jeg elsker at fange et eneste Misgreb ; Til Nanna. ( ; Kjære Nanna! det er simpel Pligt. ). Erik Knudsen: Det flygtige. ( ; Det flygtige elsker jeg. ). Eske K. Mathiesen: Tak for dit kys. F. P. Jac: Og så den der kussehimmel. ( ; Som ung klemte man fingrene, men tomathuden. ) ; Varme hveder. ( ; Dine varme hveder, hvor de dog spænder i forårstæft. ). Frank Jæger: Dialog Solsorte imellem. ( ; Her fra et Tag af Straa. ) ; Vandring i Vinterskov. ( ; Nordiske, lave Dage. ). Grethe Risbjerg Thomsen: Afsked. ( ; Det hændte en dag som andre dage. ) ; Angst for Foraaret. ( ; Hvert Foraar har bragt mig en ny Renhed. ) ; Episode. ( ; Det hændte, at Lykken blev altfor nær. ) ; Min kærlighed. ( ; Min kærlighed – selv du skal dø engang!. ). Gustaf Munch-Madsen: Over havet til elsket fyrstinde. ( ; Din brænding naar. ). Gustaf Munch-Petersen: Søvnen. ( ; Jeg elsker dig ikke. ). H. C. Andersen: Martsviolerne. ( ; Sig Himlen hvælver saa reen og klar. ). H. P. Holst: O lad dem flagre. ( ; O lad dem flagre, som de vil. ). Hans- Jørgen Nielsen: Undertiden rammer lyset dig. Harald Landt Momberg: Elegi. ( ; Syndens roser er røde. ) ; Længsel. ( ; Ikke denne verden. ). Henrik Hertz: Aftenen. ( ; Vi sad paa Skrænten saa blødt i Græs. ). Henrik Nordbrandt: Gestus. ( ; Jeg ville sælge mit fædreland. ) ; Jeg har købt mig fattig i roser. ( ; Jeg har købt mig fattig i roser, jeg er gået vild i blåt. ) ; Når vi forlader hinanden. ( ; Når vi forlader hinanden, forlader vi samtidig. ) ; På Israels Plads. ( ; Jeg ville ønske, du aldrig var kommet. ) ; Sejlads. ( ; Efter at have elsket ligger vi tæt sammen. ) ; Skygger. ( ; Jeg har tænkt så meget på dig. ) ; Tånegle. ( ; Allerede tåneglene er et fjernt varsel. ). Iljitsch Johannsen: Unge kvinder. ( ; De er hvide som sne og frisk mælk. ). Inger Christensen: Jeg. ( ; Fjerindhyllet forening. ). Ingrid Mejer Jensen: At være vinden. ( ; Jeg siger ord. ) ; Forårsfeber. ( ; Med forårsfeber. ). Ivan Malinowski: Når jeg om morgenen. J. P. Jacobsen: Landskab. ( ; Stille, du elskede Kvinde!. ) ; Nævner min Tanke dig. Janina Katz: En lille sang. ( ; Blege drenge. ) ; Et Landskab. ( ; Erotik – et sibirisk landskab. ) ; I vegetar-stemning. ( ; Pak mig ind i løvet. ) ; Om kærlighed. ( ; Hans øjne var gamle. ). Jens August Schade: Engleafstande. ( ; Hvert sekund. ) ; Forårsstormen suser i telefontrådede. ( ; Det suser i telefontrådenes spændte strenge. ) ; Lykke. ( ; Kys-mig er min Kæreste. ) ; Morgen ved stranden. ( ; En stor stjerne er steget op. ) ; Paa Café. ( ; En god Sang. ). Jens Baggesen: Kiærligheds Alt. ( ; Nanna! jeg har drømt, at lutter døde. ) ; Kysset. ( ; Nanna! da med Zittren kyst. ) ; Nannas Smil. ( ; Vaager jeg – er det mit jordiske Liv. ). Jens Lund Andersen: Virkelighed. ( ; Vi drømte ikke mere. ). Jeppe Aakjær: Ved Engsøen. ( ; Maa jeg tage din Haand, nu det dufter af H. ). Johannes L. Madsen: Kærlighedsstik. ( ; Blusser hendes kind. ) ; Morgen. Johannes V. Jensen: Pigen der vandrer. ( ; Hvem er du, vilde Pige. ). Johannes Weltzer: Morgen i Paris. ( ; Det er Morgen! Det er Morgen, elskede!. ). Johannes Wulff: Jordisk Kærlighed. ( ; Naar hun har elsket. ). Jørgen Gustava Brandt: På Strøget. ( ; Frem og tilbage bevæger mange mennesker sig. ) ; Væk ikke kærligheden. ( ; Jeg taaler alt. ). Jørgen Leth: Kan jeg tage dine hænder. Jørgen Nash: Elskov. ( ; Har drukket druedejligt af dit hjerte. ) ; Kriblekrable. ( ; Mine sansers spirende vårsæd. ). Jørgen Sonne: Det er dig, siger øjnene ; To. ( ; Som den purpursorte humlebi. ) ; Ung. ( ; Sprød hyacinth. ). Kai Hoffmann: I Drømme. ( ; Ganske unge Elskede!. ). Karen Stougård Hansen: Lattermild. ( ; Kys mig -. ). Kirsten Thorup: Afsked med den sidste rigtig varme dag. ( ; Mod sin vilje rødmede hun da hun opdagede at de. ). Klaus Høeck: Gartnerier, dyrkede blomster. ( ; Her er så de ni roser. ). Klaus Rifbjerg: Kontakt. ( ; Forudsætningsløs. ) ; Lyset rejser sig over bjerget ; Under Piletræet. ( ; Vi mødtes igen under piletræet. ). Knud Holten: Mimicry. ( ; På stranden møder også han en ung frysende kvinde. ). Laus Strandby Nielsen: Sommertider ser dit ansigt ud. ( ; Sommertider ser dit ansigt ud som om. ). Lean Nielsen: Din dejlige pige, store mund. ( ; Mod dig går jeg i aften. ). Lise Sørensen: Eftervirkning. ( ; Først er det bare glæden selv vi vil. ) ; Til sommer engang. ( ; Der er i mit liv en afstand, uovervundet. ). Ludvig Bødtcher: Med en Rubinring. ( ; For andres Speiderblik Rubinen lærte. ). Ludvig Holstein: Lærken. ( ; Nu ruger paa Reden. ). Maria Giacobbe: Svangerskab. ( ; Mens hun gik i den fugtige have. ). Marianne Larsen: Demokrati. ( ; I de forelskedes demokrati. ) ; Her er jeg. ( ; En favnfuld luft. ) . Merete Torp: Dine berøringer. Michael Strunge: At kalde dig delfin ; Du er næsten på mit værelse ; Fartøjet duver gennem natten ; System. ( ; Hvis du er solen. ). Morten Klint: Er det et blåt mærke du ser. ( ; Er det et blåt mærke du ser, ekkoet. ). Morten Nielsen: Du var betydningsfuld ; Forvandlingen en Sommernat. ( ; Dine Lænder er Ild. ). Morten Søndergaard: Ankomst. ( ; Selv om du har forberedt mig. ) ; De ligger i et rum. ( ; De ligger i et rum, ikke større eller mindre end dette. ). Morti Vizki: Ledende spørgsmål. ( ; Jeg vil så nødig opdage. ) ; Marchtrommerne. ( ; Marchtrommerne lyder stadig for mine ører. ). Muniam Alfaker: Jeg vil. Ole Strøm: Forårskærlighed. ( ; Nu blomstrer æbletræerne. ). Ole Wivel: Tidligt efterår. ( ; Den første kulde i luften. ). Otto Gelsted: Ekkosang. ( ; Ser jeg dig aldrig mer. ). Ove Abildgaard: Vinternat. ( ; Fuldmånen stråler. ). Palle Jessen: Analyse. ( ; At iagttage. ). Per Kirkeby: Fra tiden før Englebarnet ; Hun sov på ryggen. Per Lange: I solen. ( ; Du lyse Kvinde. ). Per Aage Brandt: Å min elskede, dine bryster. Peter Laugesen: Ved du ikke. Pia Juul: Sommerfugl ; Zigzagslangetungespids. Poul Martin Møller: Til Laura. ( ; Naar Lyset flammer rødt i dunkle Stue. ). Rolf Gjeldsted: Klokken fire morgen. ( ; Jeg har en særlig tid til dig. ). Schack Staffeldt: Til den natlige Sangerinde. ( ; Melodiske Veninde. ). Sophus Claussen: Anadyomene. ( ; Min egen Sjæls Gudinde, som alene bør lydes. ) ; Jeg er ombølget af dig … ; Tagdryp. ( ; Mellem Murenes sodede Masser, de røde og graa. ). Sophus Michaëlis: Hvad er det for en Sommer. Sten Kaal: Der ude sidder du og tisser. ( ; Jeg dækker døren til med mine kys. ) ; Står en meter fra dig. T. S. Høeg: En affære af et forhold. ( ; De var begge i gang med et eller andet, da de mødtes. ). Th. Kingo: Chrysillis. ( ; Du mindis ved den aftenstund. ). Thomas Bruun: Sats. ( ; Går i. ). Thorkild Bjørnvig: Dine Øjne. ( ; Hvor liflig den ene Stunds Solskin, hver Gang. ) ; Tre Digte. ( ; Det natteaabne Vindu gaber køligt -. ). Thøger Larsen: Morgenbadet. ( ; Paa skønne Ben du skrider mod Søen blaa. ). Tom Kristensen: Kirsebær. ( ; Vi sad på Bænkene. ). Tove Ditlevsen: Blandt alle dem. ( ; Blandt alle dem jeg elskede og altid husker på. ) ; En Kvindes Frygt. ( ; Vi elsker hinanden, og alting er godt. ) ; Juninat. ( ; Hvor sødt at vandre. ). Tove Meyer: Jeg vil takke dig nu ; Morgentaage. ( ; Morgenstilhed -. ). Uffe Harder: Mens vi tegner på mørket. ( ; Følger dit skrå blik. ) ; Uden ord og med bortvendt ansigt. Viggo Madsen: Så sprang jeg et liv over!. ( ; Vi sad i rummet. ). Viggo Stuckenberg: Sommer. ( ; Brændenælderne dufter. ). William Heinesen: Tilegnelse. ( ; Langsomt mørkner. )

Side 33-39: Dan Turèll: Telegrammer til Min Elskede (fra Drive-in digte)

Side 103-107: Dan Turèll: Telegrammer til Min Elskede, # 2 (fra 3-D digte)

Side 160: Dan Turèll: 3 little words / lovefax (fra Tja-a cha-cha)

Side 196-197: Dan Turèll: Telegram til Min Elskede (fra Storby-blues)

2002: Apparatur (Sex og alvor - optaget live i Karma Music Studio, København 1981)

80
Apparatur : tidsskrift for litteratur og kultur. – 1/01-. – Odense : Apparatur, 2001-. – Ill.

Nr. 9 side 41-44: Dan Turèll: Sex og alvor – optaget live i Karma Music Studio, København 1981.

 

2002: At være ung i et århundrede (Ungdomsoprøret i Vangede. Postbud og pionér)

89.69
At være ung i et århundrede / [samlet] af Niels Martinov ; ekstern redaktion: Jørn Jacobsen. – 1. udgave. – Århus : Systime, 2002. – 256 sider : ill.

Gennem litterære tekster og billeder skildres ungdomstiden og dens udvikling i det 20. århundrede
Beregnet til danskundervisning på HF og de gymnasiale uddannelser

Af indholdet: C. Staun: Proletardrengens læreår (romanuddrag). Harald Herdal: De unge år : (erindringer) (uddrag). Hans Scherfig: Det forsømte forår (romanuddrag). Jacob Paludan: Jørgen Stein (romanuddrag). Olfert Ricard: Ungdomsliv (uddrag). Knud Sønderby: Midt i en jazztid (romanuddrag). Tove Ditlevsen: Barndommens gade (romanuddrag). Mogens Klitgaard: Elly Petersen (romanuddrag). Kate Fleron: Er der noget sensationelt? (uddrag). Anne Marie Bjerg: Vold (romanuddrag). Morten Sabroe: Sidste tog (romanuddrag). Ole Grünbaum: Lidt ungdomsoprørshistorie (uddrag). Dan Turèll: Ungdomsoprøret i Vangede (uddrag) ; Postbud og pionér. Klaus Rifbjerg: Bilsangeren. Den lille røde bog for skoleelever (uddrag) / Bo Dan Andersen, Søren Hansen, Jesper Jensen. Jens Smærup Sørensen: Tre afsnit med fire unge. Synnøve Søe: Fars (uddrag). Tønnes Mikkelsen: Protest mod at spille spillet
Bret Easton Ellis: American psycho (romanuddrag). Bo Møhl: Den nye Narcissus (uddrag). Punker – uden uddannelse. BZ’ere spørger: er demokratiet bare jeres magt. Niels Frid Nielsen: Eva til salg i Kødbyen. Jakob Ejersbo: Sushi Sunshine. Sidsel Falsig Pedersen: Liv. Er der et liv efter ironi?. Douglas Coupland: Død ved de 30 begravet ved de 70 (romanuddrag). På egotrip. Henrik Dahl: Den kronologiske uskyld (uddrag). – Digte af Tove Ditlevsen, Oskar Hansen, Morten Nielsen, Cecil Bødker, Lean Nielsen, Erik Thygesen, Robert Arnold, Troels Trier, C.V. Jørgensen, Søren Kragh-Jacobsen, Michael Strunge, Søren Ulrik Thomsen
Med litteraturhenvisninger

Side 121-152: 1960’erne. Her side 131-135: Dan Turèll: Ungdomsoprøret i Vangede (Uddrag af Vangede Billeder) og side 136-138: Dan Turèll: Postbud og pionér (Fra Onkel Danny fortæller videre)

 

2002: Bare de synger om Århus, (Beskrivelse af indspilning af "Glad i åbningstiden" )

78.9064
Bare de synger om Århus, ikk’å : en rytmisk registrant : Uffe Normand og Århus Stiftstidende præsenterer sange fra den rytmiske musik, der handler om Århus – byen og dens mennesker / redaktion: Jens Nex, Karsten Haag og Uffe Normand ; foto: Helene Bagger … [et al.]. – [S.l.] : Rec Art Music ; [Århus] : Århus Stiftstidende, 2002. – 184 sider : ill. (nogle i farver) + 1 cd .

Sange, interwievs og kunstnerportrætter tegner et billede af den rytmiske musiks vækst og vilkår i Århus de seneste 25 år. Med gennemgående lokalhistoriske fodnoter.

Indhold (cd): Århus: Hvor blev smilet af. Gnags: Lav sol over Århus. Souvenirs: Jeg troed’ du var hos Mikael. På Slaget 12: Hjem til Århus. Jacob Haugaard: Malling. Monrad & Rislund: Politiet i Århus meddeler. B.A.N.G.E.R.S.: Århus er min. Jette Torp: By the light in your eyes. Michael Falch: Hvornår er vi der. Mindeparken. TV-2: Det er samfundets skyld. Dan Turèll: [Monolog]. Frimer Band: 541 Easy Street. Poul Krebs: Lad mig følge med. Lost Kids: Alle taler. 8000 C: Café Paradis. De Nattergale: Hitmaker 3. Thomas Helmig: De Hvide fra Fredensvang / Thomas Helmig og Bamse.

Side 125-126: Dan Turèll & Halfdan E: “..” (Beskrivelse af indspilning af “Glad i åbningstiden” hvor Dan Turèll som stemmeprøve gav en tekst om ældrepleje i Århus. Med kommentarer af Chili Turèll).

2002: Dansen gennem skoleårene (Og skolen i Vangede)

Dansen gennem skoleårene : danske forfattere om skoletiden fra den første skoledag til studentereksamen / redigeret af Jakob Brønnum ; udvalget er foretaget af Jakob Brønnum og Claus Sylvest. – 2. udgave, 1. oplag. – [Kbh.] : Haase, 2002. – 311 sider. – (Haase hardback)

Bidrag af: Bjarne Reuter, Martin Andersen Nexø, Jane Aamund, Kaj Munk, B.S. Ingemann, Christen Niemann Rosenkilde, Lise Nørgaard, Dan Turèll, Karl Bjarnhof, Gustav Wied, Vita Andersen, Tove Ditlevsen, Finn Holten Hansen, Edith Rode, Jeppe Aakjær, Palle Lauring, Adam Oehlenschläger, Erik Kjersgaard, Hans Scherfig, Peter Høeg, F.P. Jac, Henrik Pontoppidan, Carl Madsen, William Heinesen, Thit Jensen, Peder Palladius, H.C. Andersen, M.A. Goldschmidt, Hans Kirk, Finn Søeborg, Ole Wivel, Anna Sophie Seidelin og Klaus Rifbjerg
Tidligere: 1. udgave uden seriebetegnelse med titel: Læreren kommer. . 1999

Side 66-75: Dan Turèll: Og skolen i Vangede (fra Vangede Billeder)

2002: Dansk for voksne 1 (For meget, mand. Det falske "vi". Gennem byen sidste gang. Citat fra Mord i Rodby". Søndag i Vangede)

89.69
Dansk for voksne 1 / [udgivet af] Henrik Poulsen. – [Frederiksberg] : Dansklærerforeningen. – 2 bind : ill. (nogle i farver).
Studiebog / [af] Henrik Poulsen ; vignetter: Jytte West Hansen. – 1. udgave. – 2002. – 160 sider.

Side 9-29: Dan Turèll – en dansk forfatter (heri: Dan Turèll: For meget, mand. Det falske “vi”. Gennem byen sidste gang. Citat fra Mord i Rodby”. Søndag i Vangede (citat fra Vangede Billeder).
Med illustration af Dan sammen med Chili og Lotus Turèll.

2002: Digte til drengene (Snak kun med din smed. The Karma Cowboy. Arne. Humphrey Bogart morgen. Nu ikke så meget vrøvl! Hold kæft. Nøgne)

Digte til drengene. Udvalgt og redigeret af Lars Bukdahl. Gyldendal, 2002. 197 sider

På omslaget: Antologi

Af indholdet: Anders Søgaard: Nietzsche (Jeg står altid ved afgrunden ) Anonyme børn: Anneken drenneken drinneken dress ; Der var en mand. Bandet Nul: For min skyld kan I rende mig ; Slik ikke mine gummisko. Benny Andersen: Holger Danske på mål (1 uafrystelig sol )På høje tid (Det er på tide ) Bo hr. Hansen: Befippelse (Jeg drikker whiskey )Jeg er som (Jeg er som en arm )Jeg udtaler (Venskab er ikke )Pip sagde det. Carsten René Nielsen: Øjet (Da de er kommet hjem til hende ) Christian Dorph: Jeg fortæller ikke hvad der skal ske ; Jeg kom ud fra biografmørket med kræft ; Jeg var udenfor i dag ; Tag hende langsomt. Claus Carstensen: Tordenskjold gik i hundene. Dan Turèll: Hold kæft luk låget ; Humphrey Bogart morgen (En morgen endda en efterårsmorgen )Nu ikke så meget vrøvl! ; Nøgne kommer vi ind i Verden ; Og Arne han skød engang viceværten i røven ; Snak kun med din smed ; The Karma Cowboy. Diderik Skelet: Der var en mand, der opdagede. Emil Bønnelycke: Automobilet (Du er følsom som en hoppe. Du har nerver som en hind )Ungdom (Ingen skal spørge forgæves, om vi er det Unge ) Erik Knudsen: Ulv på asfalt (Gid fanden havde gaderne, regn, appelsinskræller ) Eske K. Mathiesen: Gudinden har ordet (Her gør du klogt i at tøve )På kunstmuseet (Lektor Tornskade, der ser det som sit kald )Stoffer gir den gas! (Stoffer har boret sin knallert ) F. P. Jac: Jeg er gøgleren Jac – en introduktion sgu!!! (Jeg er bumsen der hælder en kind op i forstaden )Jeg er så fuld, jeg har ostehuleøjne ; Maestro jeg er med på en stribe tyk bernaise inden showet lukker ; Så er oprykningen klar – et helt felt skiller sig ad. Frank Jæger: Almuevise (En brat og voldsom død har den i vente )Min vilde hverdag (Sommerens sole så klare )Reist til minne om postfører C. Turtveit (Og det var han Turtveit ) Fredrik Nygaard: Henry (Henry er et drengenavn ) Halfdan Rasmussen: Abrakadabra (Abrakadabra og Vasco da Gama )Himpegimpe (En lille svirrevip )Noget om livsforløb (Man fødes man skriger )Noget om sportsånd (Man siger Jensen drikker )Sofus fra sørøverskibet (Sofus fra sørøverskibet “Piraten” ) Hans-Jørgen Nielsen: Filosoffen ved billard’et (Så må det være farhers tur )Skala (Njoe njae tjoe ) Hans Kristian Bang: Hun synger (Kvinden, som står på broen over kløften og vinker ) Hans Otto Jørgensen: Berømte danskere (Berømte danskere, til eksempel Flensted Jensen )Gamle Åge. Blacksten. Eller -stein ; Herb, piloten (Herb, piloten, lettede på sine solbriller )Jeg er ugift, min straffeattest ren ; Karl Hylster (Den historie, mens jeg laver den ) Hans Scherfig: Forsyn (Unge piger som skal giftes i morgen ) Harald Landt Momberg: Whisky (Black and white ) Helle Helle: I lejligheden ved siden af ; To gader længere væk har en mand endelig fået billedet op på væggen ; To gader længere væk har faderen sat sig ved middagsmaden. Henning Mortensen: Kærlighed (Nogle vil finde Kaj uinteressant ) Henrik Have: Stop denne kolbøtte over havelågen. Henrik Nordbrandt: Hver af de ting, jeg har spildt mit liv med ; Martha, Luisa, Conchita, Gülbahar ; Min ulykke, min monstrøse pik. Hygieiner: Sort og kold er en hvidt i hed (Jeg snubler og falder i staver ) Ivan Malinowski: Flæsk, flødeskum, flomme ; Nu har du fået rygsøjle ; Sidder og skider. Janus Kodal: Bananblomsten (Truer med at falde og flække )Jeg er selv mig allesammen ; Puddelfantasi (Som onklernes konede fjamser ) Jens August Schade: Cigaretten (Jeg ryger en cigaret )Københavnerliv (Jeg har hørt, at Linie 14 )Mig (Har I set i mine øjne? )Ude i aftenen står jeg og tisser. Jens Blendstrup: Bytur og bilvask (Jeg siger dig det som det er )Digt til drengene (Hej drengene )Om den her fidus ; Så pisser vi. Jens-Martin Eriksen: Salgstale til folkedomstol (Der mangler et tusind hektoliter had i sekundet ) Jeppe Aakjær: Ole sad paa en knold og sang. Jess Ørnsbo: Credo (Jeg tror på folkestyret )Dullers elskovssang (Åh grønne pissemage )Humør (Denne dag afsætter jeg )Jul-i-himmel (En ond jul står for døren ) Johannes L. Madsen: Sproget har fuglekasser i munden idag. Johannes V. Jensen: Tilegnelse (Jeg kommer ud fra skovene )Ved frokosten (Kafeen skal være velsignet! ) John Bang Jensen: Elementært om havnen (Det er godt at havnen er fuld af vand ) Jokeren: Definitionen af en stodder (Definitionen af en Stodder ) Jørgen Leth: Det skete ved Ballerup (Fausto coppi syntes på forhånd )Fausto Coppi (Fausto coppi var et fantastisk menneske )Han vil gå (Han vil gå, han vil ikke gå )Kneppe (Det er noget der foregår på øverste etage )Tèt bèf (Det betyder oksehoved, og det er toyotas navn ) Jørgen Nash: Vor manddom (Sus og dus og pigens mus ) Kaspar Kaum Bonnén: Det liderlige rum (Jeg rækker min hånd frem )Ingen gang i gaden (Der var ikke meget sjov i gaden )Nøgen (Der var ingen grund til at mistænke hende )
Skoene (FOS havde fundet de helt rigtige sko ) Katrine Marie Guldager: Rødt (Sådan er det at blive født )Siden min farfar blev født ; Styrt (Selvfølgelig sker det at cyklen punkterer ) Kenneth Krabat: Vil mand trødde erd i sit liv, må mand oble svæmme. Kirsten Hammann: Digtere er latterlige ; Jeg går andre steder hen (I dag er mit raseri så stort )Store larmende bundt over asfalten (Det ligger og stritter ) Klaus Høeck: Det er tilladt at ; Jack Daniel’s (Indrømmes skal det )Jeg har prøvet dem alle ; Motorcykler (Hvilken af motor ) Klaus Lynggaard: Giver tristessen fingeren (Jeg giver tristessen fingeren ) Klaus Rifbjerg: Konkurrence (Mens patrioterne gik algang )Motor (Johannes V. Jensen kunne ikke ræbe )Vincent (Jeg har det ikke så godt i dag )Værtshus (Fast besluttet paa at kende livet ) Knud Holten: Bad timing, Baby (Nej! Desværre Baby … Lissom forpasset, du! ) Kristen Bjørnkjær: Rip (Hvad fik Rip til ) Lars Skinnebach: På restaurant (Som hos japanske kvinder på film ) Louis Jensen: En to hundrede og enoghalvfjerdsindstyvende gang. Martin Hall: Cirkus Nero (De fleste mennesker prøver at indgå ikke-angrebspagter ) Morti Vizki: Det gør dejligt ondt ; Drikkevise (Skål og lad os skåle på )Tgut bbot-tob. Niels Frank: Legemsøvelser (Hænderne: Den ene må ikke vide )Tre slags storhedsvanvid (På Island, fortælles det, gror tilmed bananer ) Niels Thomsen: Klapre tænder i et offentligt bad. Orla Bundgård Povlsen: Lad nu snapsen ; På landevejen vil jeg leve. Otto Gelsted: Reklameskibet (Skibet stævner ind ) Ove Abildgaard: Svamp (Hæld en flaske vin ) P. Sørensen Fugholm. P. Sørensen-Fugholm: Ved spejderbaalet (Spejder med den brede filtehat ) Palle Jessen: Biltyven (Bit bit, bok, bank )Krøbling (Hink hink honk ) Per Højholt: Bruce Springsteen (Nælden luder sort i middagsstunden )Den barberede topfisse (Goddaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaatjiih )Fire æg (Det praktiske æg er kun et barn endnu )Personen på toppen (Jeg drømmer om et digt lige så indiskutabelt )Supermule fra luften over Chase Manhattan Bank (SLURP! This bank is a woman! ) Per Kirkeby: Truslen (Luke Moncrieff bandt sin hest til stakittet ) Per Aage Brandt: Du er ganske ligesom jeg ; Hvad skal kvinden, spørger jeg ; Litteratur er en ensformig ting ; Poesi er at holde sig i nærheden. Peter Adolphsen: Pilk fra en Mlif-noitca (Gadebandelederens stålgrå øjne ) Peter Laugesen: Din barndom var rød ; Gangsterens godnatsang (Åh gud, tag og gi’ mig )Jesus er en hund ; Rasende under dynen ; Snedkeren i ligkisten ; Verden er et anfald. Peter Seeberg: Spådom (Hedvig Caspersen, der står et CH skrevet i din skæbne ) Pia Juul: Det er spild af den gode urin. Poul Henningsen: Ølhunden (Når din hals er en halv meter nedløbsrør ) Prins Henrik: Kunsten stiger Alla Turca (Som dreng skar han ingen skibe ) Rolf Gjedsted: Spillefuglene (Efter et par glas ) Simon Grotrian: Brev (Jeg findes et sted mellem kærlighedsløftet og regningen )Frimærke (Med vandmærket silende nedover baghovedet )Håbløshed (ASDF )Paradis blir større. Sophus Claussen: Heroica (Det er en dyst at standse vilde heste )Kærlighed (Tal ej om skuffet kærlighed )Visen om Himperigimpe (Der var en prins. Og der var en gang ) T. S. Høeg: Erigeret langemand op imod alt (7 år i skole mindst )Længere nede af en svensk skovvej ser jeg en. Thomas Krogsbøl: Et træben mod en frønnet bro. Thøger Jensen: I vores familie kan vi ikke lide ubåde (Min onkel Niels har et anker tatoveret på overarmen )Så går vi ud i haven med hver sin sav (Vi ved ikke hvordan man beskærer æbletræer ) Tom Kristensen: Det blomstrende slagsmål (Der sejler et grønt billard mellem borde og stole )Folkevise (Og det var Arthur med blanke laksko )Gangspilsvise (I am bound for Liverpool )Knoglevise (På en knirkende krikke med klaprende sko ) Tomas Thøfner: Hjemme lod jeg opvasken stå. Uffe Blendstrup: Rigmor i porten (I porten stod Rigmor og smiled af lyst ) Vagn Lundbye: Rhino en almindelig dag (Æde sig rund og mæt i paradisæbler )Rhinoloven (Du skal væreanderledes ) Vagn Steen: Knalv knolv. Viggo Madsen: Flodhesten havde hår på næsen, munden, hagen ; Fuldmånen sænker sin vindebro (Det er snart nat )Varianter (Apolinaris arbejder så hårdt at han må kvæles ) Aage Hermann: Græd ikke saa aflangt, du grønne ansjos

Side 172-181: Dan Turèll: “Snak kun med din smed” fra “Onkel Dannys drivende dansende dirrende dinglende daskende dryppende danske dåsedigte” (1974). “The Karma Cowboy” fra “Karma Cowboy” (1974), “og Arne” fra “Vangede billeder (1975), “Humphrey Bogart morgen” fra “3-D digte” (1977), “Nu ikke så meget vrøvl! –”, “Hold kæft” og “Nøgne” fra “Gud & Gokke” (1992)

2002: Længsel, lyst og lidenskab (Et par underbukser)

Længsel, lyst og lidenskab / [udgivet af] Ebbe Krogh, Finn Lykke Schmidt ; ekstern redaktion: Jørn Jacobsen. – 1. udgave, 1. oplag. – Århus : Systime, 2002. – 172 sider : ill. (nogle i farver)

For danskundervisningen på ungdomsuddannelserne og AVU
Indhold:
Det feudale samfund (King Lindrom) ;
Det borgerlige samfund (H.C. Andersen: Rejsekammeraten. Herman Bang: Pernille. H.C. Branner: Jeg elser dig) ;
Det moderne samfund (Leif Panduro: Lad os nu bare være mennesker. Klaus Rifbjerg: Første gang. Knud Holst: Hed august. Sven Holm: Frk. Urst i dyrehaven. Dan Turell: Et par underbukser) ;
Det postmoderne samfund (Vibeke Marx: Bryllup. Helle Helle: Der er ikke noget nyt. Simon Fruelund: Markus. Jan Sonnergaard: Sex. Mads Brenøe: En sjov sommer. Jutta Guldager: De mystiske barrikader).
Digte af: Thomas Kingo, Emil Aarestrup, Christian Winther, Johannes Jørgensen,
Med litteraturhenvisninger

Side 130-137: Dan Turèll: Et par underbukser

2002: Ugh! : et totalskriftportræt af Peter Laugesen (Peter Laugesen - poesien og personen..Sammentekst. Af Peter Laugesen, Henning Mortensen, Jens Smærup Sørensen, Dan Turèll. "Uden titel". Af Dan Turèll, Jens Smærup Sørensen, Henning Mortensen, Peter Laugesen

99.4
Laugesen, Peter
Ugh! : et totalskriftportræt af Peter Laugesen. Redigeret af Lars Bukdahl. Spring, 2002.

Bidrag af: Lars Bukdahl, Jørn Erslev Andersen, Jens Blendstrup, Poul Borum, Anne Borup, Jørgen Gustava Brandt, Christian Dorph, Henrik Have, Poul Ib Henriksen, T.S. Høeg, Per Kirkeby, Helge Krarup, Marianne Larsen, Nikolaj Mangurten Lassen, Anne-Marie Mai, Mette Moestrup, Nikolaj Rønhede, Asger Schnack, Trine Friis Sørensen og Sanne Birgitte Madsen, Jens Smærup Sørensen, Dan Turèll. – Digte af Jens Blendstrup, Klaus Høeck, F.P. Jac, Hans Erik Larsen, Peter Laugesen, Hennning Mortensen, Tomas Thøfner, Dan Turèll, Jens Smærup Sørensen.

Om digteren Peter Laugesens (f. 1942) forfatterskab.

Side 242-245: Dan Turèll: Peter Laugesen – poesien og personen.
Side 246-267: Sammentekst. Af Peter Laugesen, Henning Mortensen, Jens Smærup Sørensen, Dan Turèll. Forlaget Jorinde & Joringe, 1972. Optryk.
Side 268-283: “Uden titel”. Af Dan Turèll, Jens Smærup Sørensen,
Henning Mortensen, Peter Laugesen. Forlaget Jorinde & Joringe,u.å. Optryk.

 

2002: Sprog & blomster (Citat fra René Højris: Dan Turèll, samtale og introduktion. Citat fra I byen igen)

80.8
Sprog & blomster : en bog om tekst og billeder / redigeret af Frans Grandjean ; fotografier af Stine Heger. – 1. udgave, 1. oplag. – Kbh. : Frydenlund : Grandjean Kommunikation, 2002. – 79 sider : ill. i farver

Uddrag fra en række tekster, hvori journalister og forfattere fortæller om tekstens tilblivelse og om hvordan sproget næres og udvikler sig. Illustreret med blomsterfotos
Bidrag af: Dan Turèll, Ib Michael, Anaïs Nin, Klaus Rifbjerg, Henrik Stangerup, Paul Auster, Sophus Claussen, Tom Kristensen, Tom Wolfe, Morten Sabroe, Herman Bang, Niels Ufer, Charles Bukowski, Jan Stage, Knut Hamsun, Henry Miller, Henrik Nordbrandt, Ulrik Thomsen, Mark Twain, Johannes V. Jensen, Hunter S. Thomsen, Tom French, Lasse Ellegaard
Med litteraturhenvisninger

Side 8: Dan Turèll: Citat fra René Højris: Dan Turèll, samtale og introduktion, s.7

Side 27:Dan Turèll: Citat fra Dan Turèll: I byen igen, s.50

2002 Så gælder det rumba.. (Om at gøre nar)

Så gælder det rumba : og 46 andre tekster om og med humor.Bidragsyder

Steffen Auring, Erik Svendsen (f. 1954). illustreret i farver.157 sider.Forlag
Dansklærerforeningen

Side 11-12: Dan Turèll: Om at gøre nar (fra Livets laboratorium)

 

 
Antologi med 47 tekster med og om humor af nyere danske forfattere. Beregnet til undervisningsbrug i gymnasiet, højskoler o.l.
illustreret i farver
 
 
 
 
Indhold: Hvem fatter en latter? (Dan Turèll: Om at gøre nar. Per Højholdt: Humor – for krop og sjæl. Robert Zola Christensen: Støvsugerstikket. Anne Marie Helger: Kære publikummer og kære publikusser. Martin Krasnik: “Jeg er en muslimsk kvinde, jeg har overskæg”). Entertainere (Morten Sabroe: Mohamed Atta i Paradis ; Et monster fødes. Carsten Jensen: Den store ølkoma. Nynnes dagbog (uddrag) / Henriette Lind, Lotte Thorsen og Anette Vestergaard. Jens Blendstrup: Manden der blandt andet var en sko ; Pensionist på Vespa. Peter Seeberg: Ved parkeringspladsen ; Til døden skiller mig ad. Pia Juul: Nyt bestik ; Et vakkert barn. Per Højholt: Højtlæsning for en flue. Peter Adolphsen: Marie, Jud og gulemanden ; Luboslav Haček. Bo Hr. Hansen: Hr. Jørgen leger (uddrag). Line Knutzon: Måvens og Peder i mediernes søgelys (uddrag). Suzanne Brøgger: Kritik der Giraffe). Latterens kunst (Hvad skaber latter? Arbejdsfelter. Humorens lille leksikon). – Digte af Pia Juul, Per Højholt, Østkysthustlers, Peter Laugesen, Lars Bukdahl, Benny Andersen, Lean Nielsen. – Tegneseriestriber af Strid. – Kortprosa af Thøger Jensen
 
 
 
 
2003: Bøger \Bruun Rasmussen Kunstauktioner
2003: Bøger fra Dan Turèlls bibliotek. Antikvariat Pilegaard

00.4
Bøger fra Dan Turèlls bibliotek. – Ålborg : \Antikvariat Pilegaard\, 2003. – 26 sider

2003: Dan Turélls krimibibliotek : en komplet bibliografi over Dan Turèlls private samling af kriminallitteratur (Coda : et liv med kriminalromaner)

01.688
Dan Turélls krimibibliotek : en komplet bibliografi over Dan Turèlls private samling af kriminallitteratur. – Kbh. : Vangsgaards Antikvariat & Forlag, [2003]. – 80 sider : ill.

Side 1-6: Dan Turèll: Coda : et liv med kriminalromaner.

2003: Digtbogen (Jeg har elsket dig så længe)

81.69
Digtbogen / Susan Mose og Ole Ravn. – 1. udgave. – Kbh. : Gad, 2003. – 252 sider : ill.

Introduktion til metodisk arbejde med digtlæsning, med et udvalg af digte af unge danske forfattere skrevet efter 1990. Samt en kronologisk gennemgang i 18 afsnit af dansk lyriks historie fra middelalderen til i dag, med 2-3 digte fra hver periode
Beregnet til digtlæsning på de gymnasiale uddannelser
Med litteraturhenvisninger

Side 223-234: Dansk lyrik 1970-1980. Her side 231-233: Dan Turèll: Jeg har elsket dig så længe (fra 3-D digte)

2003: Inga Houkjær: At høre til  (Vangede billeder (uddrag). Livet i Istedgade)

89.69
Houkjær, Inga
At høre til / Inga Houkjær *. – 1. udgave. – Kbh. : LM, 2003. – 87 sider : ill. i farver.

Med udgangspunkt i opgaver og tekster af bl.a. Dan Turéll, Tove Ditlevsen og Naja Marie Aidt, gives et billede af danskernes kultur og religiøse tilhørsforhold.
Anvendes i 8.-10. klasse i fagene kristendom og dansk.

Side 8-13: Dan Turèll: Vangede billeder (uddrag).
Side 62-64: Dan Turèll: Livet i Istedgade.

 

2003: Linjer i landskabet (Lossen - fra Vangede Billeder)

81.64
Linjer i landskaber / [udvalgt og med arbejdsforslag af] Lisbeth Algreen, Lone Raadam, Jørgen Reeckmann. – 1. udgave. – Kbh. : Alinea, 2003. – 112 sider : ill. (nogle i farver). – (Litteraturhistorietemaer) 

Hertil findes supplerende materiale på forlagets internetadresse

Af indholdet: Benny Andersen: Langt lavere marker. ( ; Som dansker bør man af og til. ). gendigtet af Suzanne Brøgger: Den morgen verden vågned. Hans Mølbjerg: Noget bevæger sig. ( ; Noget bevæger sig nedenunder. ). Karsten Hoydal: Okkurt rørist. ( ; Okkurt rørist niðri. ). Knud Sørensen: Sådan blev molerbakkerne til. ( ; Forestil dig. ). Michael Strunge: Byen. ( ; Byens krop. ) ; Nat. ( ; I sommer lå folk. ). Peter Seeberg: E. ( ; Eltransformatoren forsvinder. ) ; Ø. ( ; Øer forsvinder ikke. ) ; Å. ( ; Å, herligt at fiske i. ). Rolf Jacobsen: Gamle ur. ( ; Gamle ur har ofte vennlige ansikter. )

Med litteraturhenvisninger

I afsnittet Erindrede landskaber side102-105: Dan Turèll: Lossen (fra Vangede Billeder , 1975)

2003: Livsstil søges ( Der er så dejligt ude på landet)

89.69
Livsstil søges : modstand og muligheder / Lisbet Kongsted, Sten Østengaard ; billedredaktør: Nina Jensen. – 1. udgave. – Albertslund : Malling Beck, 2003. – 72 sider : ill. i farver ; 30 cm. – (Scoop ; 6) 

For folkeskolens ældste klasser, ungdomsuddannelserne og voksenundervisningen

Af indholdet: Dan Turèll: Der er så dejligt ude på landet. Frank Langmack: Jeg har engang haft et misbrug. ( ; Det begyndte med, at jeg er forbrændt. ). Poul Borum: Hvad skal du være når du bliver stor?. ( ; Hva’ ska du vær’ når du bli’r stor?. ). Ørenlyd: Ind under himlen. ( ; Det lave lys som landet har. )

Med litteraturhenvisninger

Side 60-64: Dan Turèll: Der er så dejligt ude på landet (fra cd’en: Dan Turèll og Sølvstjernerne, 1993)

2003: Jacob Ludvigsen: Christiania (Christiania Dommedags Blues)

30.1757
Ludvigsen, Jacob (f. 1947)
Christiania : fristad i fare / Jacob Ludvigsen. – 1. udgave. – Kbh. : Ekstra Bladet, 2003. – 256 sider : ill. (nogle i farver) 

En mosaik om mennesker og meninger i Christiania fra grundlæggelsen i 1971 til året 2003 hvor regeringen erklærede krig mod fristaden. Med en konkret anvisning på, hvordan staten og staden kan stifte fred

Side 254-55: Dan Turèll: Christiania Dommedags Blues (trykt i Politiken 7.februar 1979)

2003: Peter Lützen: Analyse og relevans (Livet i Istedgade)

80.15
Lützen, Peter, f. 1968
Analyse og relevans : grundbog i litterær analyse og fortolkning / Peter Heller Lützen. – 1. udgave, 1. oplag. – [Kbh.] : Dansklærerforeningen, 2003. – 183 sider.

Dan Turèlls digt: Livet i Istedgade bruges sammen med Herman Bang: Irene Holm, Johannes Jørgensen: Vesterbro, Emil Bønnelycke: Vesterbrogade som eksempeltekster.

Side 176-179: Dan Turèll: Livet i Istedgade.

2003: Erik Moseholm: Radiojazzgruppen (Citat fra Dan Turèll anmeldelse i Kristeligt Dagblad)

78.9061
Radiojazzgruppen

Moseholm, Erik
Radiojazzgruppen : “den hemmelige krystal” / Erik Moseholm ; fotos Jan Persson. – [Kbh.] : Elkjaeroghansen, 2003. – 357 sider : ill. 

Om DR-ensemblet Radiojazzgruppen fra starten i 1961 til den blev sparet væk i 1988 Omslagstitel: Den hemmelige krystal Med diskografi

Med håndskrevet tak fra Erik Moseholm  til Chili Turèll “fordi jeg måtte bruge Dan’s artikler i bogen. De giver farver på paletten til skildringen af Radiojazzgruppen”

Side 230-31:Citat fra Dan Turèll anmeldelse i Kristeligt Dagblad

2003: Virkeligheden eksploderer (Til storbyens pris, Hyldest til hverdagen)

 

81.65

Virkeligheden eksploderer : litteraturhistorie med tekster 1970-2001. Bidrag:

Catharina Corvu m.fl. 109 sider, illustreret. Serie: Litteraturserien, bd.5. Alina, 2003.

 

Tekster – forskellige genrer – samt billeder, der beskriver perioden 1970-2001. Mange elevopgaver

 

Af indholdet
Mit liv som indvandrer ; Det var en mørk og kold novembermorgen ; Hyldest til hverdagen ; Jeg holder af hverdagen ; Søsterlil ; Søsterlil, når du længes ; Naxos, Sappho og Knossos ; Den ene ensformige dag ; De venter ; De venter i soveværelset, stuen, i entre, i køkken, på wc i gården ; Et samfund kan være så stenet ; Jeg civiliserer mig om morgenen ; På vinterbanen ; Disco ; Maver sig blandt maver ; Natmaskinen ; Langsomt oplades natten af byens lys ; Gittes monolog om naturen ; Naturen, ikk’ oss’ ; Frugten ; Griber kniven ; Jeg gemmer ansigtet bort ; Det er kalken på mine vægge ; Levende ; Regnvandet driver ; Vent ; I kaffebaren med cigaret og cola ; Eventyret og tingene ; Hvad sker der, hvis dyrene forlader os ; Soltoppen ; Hun købte en soltop med spaghettistropper ; Benny Andersen: . Dan Turèll: . Eva Langkow: . Henrik Nordbrandt: . Inger Christensen: . Kirsten Hammann: . Kristen Bjørnkjær: . Michael Strunge: . Per Højholt: . Pia Tafdrup: . Søren Ulrik Thomsen: . Thorkild Bjørnvig: . Vita Andersen:
Blip-båt ; Når jeg står ved min maskine ; Kim Larsen:

 

 

 

Side 36-39: Storbycowboy: Dan Turèll.  Her side 37-38: Til storbyens pris (Livets laboratorium, 1977). Side 39: Hyldest til hverdagen (Kom forbi, 1984)

2003: Øjeblikke (Pas på pengene)

Øjeblikke : tekster, tanker, kommunikation / [samlet af] Iben Svensson. – 1. udgave. – Kbh. : Alinea, 2003. – 183 sider : ill. i farver

Henvender sig til kursister i dansk og dansk som andetsprog på VUC samt til folkeskolens ældste klasser
Af indholdet: Piet Hein: Husk at elske ; Den som aldrig ; Den virkeligt vise. Benny Andersen: Svantes lykkelige dag ; Mit liv som indvandrer. Jannick Storm: Camparisommer. Cecil Bødker: Du. Murat Alpar: Rejsen. Gustav Munch-Petersen: Til mine forældre. Helle Helle: En stol for lidt. H. C. Andersen: Historien om en moder ; Den lykkelige familie. Trille: Min lille sol. Bjarne Reuter: Det forkerte barn. Khalil Gibran: Dine børn tilhører dig ikke. Karen Blixen: De blå øjne. Pia Juul: Den uudholdelige danske sang. Martha Christensen: Sønnen (uddrag). Prinsen med æselørerne. Maria Giacobbe: Om at rejse. Hanne Marie Svendsen: Min oldemor. Ulla Ryum: Konradsen. Kirsten Thorup: Påskeliljer. Anders Bodelsen: Arbejde til alle. Jan Sonnergaard: Fallit. Dan Turèll: Pas på pengene! Katrine Marie Guldager: Rødt. Jhumpa Lahiri: Det tredje og sidste kontinent. Adil Erdem: Min biografi
Med litteraturhenvisninger

Side 115-117: Dan Turèll: Pas på pengene (fra LP’en af samme navn 1993). Med forslag til gruppearbejde.

 

2004: Antologi af dansk litteratur 1978-2003 (Mit København)

Antologi af dansk litteratur 1978-2003 : fra Suzanne Brøgger til Mette Moestrup / [udgivet af] Erik Skyum-Nielsen ; ekstern redaktion: Søren Peter Sørensen ; billedredaktion: Jørn Jacobsen. – 1. udgave. – Århus : Systime, 2004. – 411 sider : ill. (nogle i farver) 

Samhørende: Erik Skyum-Nielsen: Dansk litteraturhistorie 1978-2003 ; Antologi af dansk litteratur 1978-2003

For ungdomsuddannelserne og VUC

Side 60-66: Dan Turèll: For Meget, mand. 1ste fuldstændige båndudskrift (fra: Kom forbi, 1984)

Side 191: Dan Turèll: Mit København (fra Gud og Gokke, 1992)

 

2004: Billeder fra 60'erne. 2.udg. (Min skoletid)

Billeder fra 60’erne / [redigeret af] Mogens Wolstrup. – 2. udgave. – [Frederiksberg] : Branner og Korch, 2004. – 243 sider : ill. 

Tidligere: 1. udgave. Kbh. : Delta, 1980. 166 sider

Beregnet til unge på folkeskolens ældste klassetrin og tilsvarende uddannelser i fagene dansk, samfundsfag, historie og mediefag og tværfaglige tilgange

Indhold: Dan Turèll: Min skoletid. Klaus Rifbjerg: Livet i badeværelset. Henning Ipsen: Cubakrisens skæve næse. Tove Ditlevsen: Hjemkomst. Arne Herløv Petersen: Gin og Tequila. Christian Kampmann: Snefri. Jytte Lyngbirk: To timer af fremtiden. Erik Knudsen: Det flygtige. Vibeke Willumsen: Andejagten. Jess Ørnsbo: Lee Oswald. Charlotte Strandgaard: 1966. Per Højholt: Digtet Digtet digtet. Per Holm Knudsen: Krig i København. Knud Holst: Solstik. Bent Haller: Vitaminer. Halfdan Rasmussen: Kill It. Leif Esper Andersen: Kan du li’ ballet. Kristen Bjørnkjær: Rip. Bjarne Reuter: Den fjerde astronaut. Inger Christensen: Handlingen symmetrier 1-8. Anders Bodelsen: Yeah!

Om 60’erne – Generelle udviklingslinjer. Hvad skete der i 60’erne – Udvalgte begivenheder. 60’ernes film. Nye ord i 60’erne. Tværgående opgaver og projektideer. Milepæle i 60’ernes litteratur

Med litteraturhenvisninger

Side 11-16: Dan Turèll: Min skoletid

2004: Danske litterære tekster 1950-2000 (At være beat - For meget, mand - Hyldest til hverdagen)

Danske litterære tekster 1950-2000 / udgivet af Lars Handesten, Knud Bjarne Gjesing og Rolf Sindø. – [Odense] : Syddansk Universitetsforlag, 2004. – 374 sider, tavler i farver

Indhold: Thorkild Bjørnvig ; Frank Jæger ; Ole Wivel ; Tage Skou-Hansen ; Tove Ditlevsen ; Halfdan Rasmussen ; Erik Knudsen ; Ivan Malinowski ; Villy Sørensen ; Klaus Rifbjerg ; Peter Seeberg ; Jørgen Sonne ; Jørgen Gustava Brandt ; Benny Andersen ; Leif Panduro ; Sven Holm ; Svend Åge Madsen ; Albert Dam ; Anders Bodelsen ; Dorrit Willumsen ; Per Højholt ; Inger Christensen ; Hans-Jørgen Nielsen ; Henrik Nordbrandt ; Vita Andersen ; Kristen Bjørnkjær ; Dan Turèll ; Peter Laugesen ; Kirsten Thorup ; Jens Smærup Sørensen ; Marianne Larsen ; Lean Nielsen ; Peer Hultberg ; Ib Michael ; Klaus Høeck ; F.P. Jac ; Michael Strunge ; Søren Ulrik Thomsen ; Pia Tafdrup ; Bo Green Jensen ; Merete Torp ; Karen Marie Edelfeldt ; Katrine Marie Guldager ; Solvej Balle ; Christina Hesselholdt ; Naja Marie Aidt ; Kirsten Hammann ; Pia Juul ; Simon Grotrian ; Niels Frank ; Pablo Henrik Llambías ; Hans Otto Jørgensen ; Helle Helle ; Jan Sonnergaard ; Charlotte Weitze ; Peter Adolphsen

Side 206-211: Dan Turèll: At være beat – For meget, mand – Hyldest til hverdagen.

2005: Antologi af nye danske digte (Det er ikke let)

88.8461
Antologi af nye danske digte / udvalgt og oversat til arabisk af Zouhair Shlaiba. – 1. udgave. – [Roskilde] : Sharq Gharb, 2005. – 213 sider.
Parallelle tekster på dansk og arabisk.

Bidrag af: Benny Andersen, Thomas Boberg, Inger Christensen, Simon Grotrian, Kirsten Hammann, Uffe Harder, Lene Henningsen, Hanne Marie Jensen, Pia Juul, Frank Jæger, Janus Kodal, Ivan Malinowski, Henrik Nordbrandt, Helle Nyberg, Klaus Rifbjerg, Ole Sarvig, Charlotte Strandgaard, Michael Strunge, Søren Ulrik Thomsen, Dan Turell.

Side 187-91: Dan Turèll: Det er ikke let.

2005: Lars Bukdahl: Læberne sproges (Jægeren Jac)

99.4 Jac, F.P.
Bukdahl, Lars 
Læberne sproges : hokus pokus F.P. Jac. 1. udgave, 1. oplag. – Valby, Borgen, 2005. – 310 sider

Et stykke fan-robust beundringsarbejde tilegnet digteren Flemming Palle Jacobsen alias F.P. Jac (f. 1955). Beskrivelse af den digteriske metode, modtagelsen af forfatterskabet, mytologiseringen af digteren og Jacs lyrik fra 1970’erne og 80’erne samt hans dramatiske raptus i 90’erne og frem

 

Indhold: Jacismen ; Legendarisk levende ; 80’erne modelleret ; Overdøvninger & tusmørkninger : poesi ; Numse-Jeg : epik og dramatik ; Lemming alle obsen formoder jeg : biografiselv ; Kanonen Jac ; Høj søfoklaring : interview til bunds ; Jacistisk ordbog.

 

Side 307-309: Dan Turèll: Jægeren Jac (Fra Politiken 12.10.1990 – samlet op i “Dan Turèll i byen og baggårdene, 1991)

2005: Dansk prosa 1956 -2001 ( Af Sekvens af Manjana...)

Dansk prosa 1956-2001 / [udgivet af] Ole Schultz Larsen ; ekstern redaktion: Søren Peter Sørensen. – 1. udgave. – Århus : Systime, 2005. – 227 sider : ill. (nogle i farver) 

Antologi med litteraturhistoriske introduktioner, der dækker perioden fra 1956 til 2001. Undersøger blandt andet hvordan prosaen ser ud før og efter sammenbruddet i “de store fortællinger”

Beregnet til de gymnasiale uddannelser

Side 42-104: Oprør mod autoriteterne (1965-1980).

Én af teksterne til dette afsnit: Side 84-91: Dan Turèll: Af Sekvens af Manjana….(1973

2005: Fodnoter (Gennem byen sidste gang)

79.69
Fodnoter : træk af vandringens historie / red. Karsten Wind Meyhoff ; med bidrag af Michala Mentze … [et al.]. – 1. udgave, 1. oplag. – Kbh. : Information : Dansk Vandrelaug ; [Haslev], 2005. – 207 sider : ill. (nogle i farver)

En række skribenter kortlægger sider af vandringens verden og historie: Bjergvandringen, storbyvandringen, gåturen, at gå på valsen eller at være på farten med sin rygsæk. Desuden belyses vandringen som inspiration for tanken og kunsten, som livsstil og motion
Udgivet i forbindelse med Dansk Vandrelaugs 75-års jubilæum

Indhold: Michala Mentze: DVL – en forening i tiden : et portræt af Dansk Vandrelaug 1930-2005. Bente Klarlund Pedersen: “Tab for alt ikke lysten til at gå” : om vandring og sundhed. Jens Meulengracht-Madsen: Dyrehavevandringer. Nanna Simonsen: Jeg går ikke ret gerne. Karsten Schnack: Natursyn : et essay om kulturen i naturen. Henry D. Thoreau: Om at vandre. Per Lindsø Larsen: Fodturen : på farten med vandringens største filosof: Ludvig Feilberg. Martin Gylling: Fodnoter til litteraturhistorien : på farten med danske forfattere. Dan Turèll: Gennem byen sidste gang. Jens Peter Munk: Ud i verden : guldalderkunstnerne på vandring. Martin Zerlang: En vidunderlig by til vandreture : flanører og føljetonister i Buenos Aires. Thomas Boberg: Chûcura : fra en vandretur i Huayhuash, Andesbjergene, Peru, januar 2003

Side 156-59: Dan Turèll: Gennem byen sidste gang

2005: Kanon i dansk III (Karma Cowboy's Common Prayers)

Kanon i dansk / redaktion: Torben Brostrøm, Suzanne Brøgger, Jens Smærup Sørensen \Gymnasiale uddannelser\. – [Kbh.] : Gyldendal. – 3 bind

Et bredt udvalg af den bedste og mest centrale danske litteratur fra saga til nutid. Derudover er medtaget nordisk litteratur, norsk og svensk på originalsproget, samt verdenslitterære tekster med særlig betydning for dansk litteratur
Med bidrag på norsk og svensk
I kolofonen: Til de \gymnasiale uddannelser\

Kanon i dansk III *. – 1. udgave. – 2005. – 491 sider .

Side 423-428: Dan Turèll: Karma Cowboy’s Common Prayers

2005: Kultur eller nedtur (At være beat)

Kultur eller nedtur? : om generationskløft og generations-bevidsthed : Operation Dagsværk 2005 / redaktion: Sophie Kristoffersen og Signe Grejsen Nissen ; fotos: Lars Bertelsen … Carsten Bundgaard Andersen. – Kbh. : Operation Dagsværk, 2005. – 58 sider : ill. i farver.

Antologi hvor en række danske og udenlandske forfattere gennem skønlitterære bidrag og lyrik samt enkelte journalistiske artikler og essays kredser om temaerne generationskløft og generations-bevidsthed, forholdet mellem ung og voksen samt det at definere sig som en del af en generation i Danmark og i resten af en globaliseret verden.
Indhold: Generationskløft (Lars Rossen: Fra Krustjov til Mickey Mouse. Imellem ungkommunister og MTV / Signe Grejsen Nissen og Sophie Kristoffersen. Jonathan Safran Foer: Alt bliver oplyst (uddrag). Tage Skou-Hansen: Springet (uddrag). Amy Tan: Svanefjeren (uddrag). Hanif Kureishi: Min søn fanatikeren (uddrag). V.S. Naipaul: Et halvt liv (uddrag)). Generationsbevidsthed (Hans Jørgen Nielsen: Fodboldenglen (uddrag). Douglas Coupland: Generation X (uddrag). Kristoffer Flakstad: Generation Y. Camilla Mehlsen: Ungeadfærd : generationskløft. Jonas Hassen Khemiri: Et øje rødt (uddrag). Gordon Inc.: Harddisken (uddrag). Vibeke Sperling: Den uønskede generation (uddrag)). – Digte af Jess Ørnsbo, Morten Blok, Dan Turèll, Bo Green Jensen, F.P. Jac, Gustaf Munch-Petersen og Carsten René Nielsen.

Side 28: Dan Turèll: At være beat.

Dan Turèll tekster 2006 - 2009

2006: Dramatik og drømme (Danmark dejgligst)

89.69
Dramatik og drømme : Adam Oehlenschläger, St.St. Blicher, N.F.S. Grundtvig : kugler til kanonen / Lisbet Kongsted, Sten Østengaard ; billedredaktør: Nina Jensen. – 1. udgave. – Albertslund : Malling Beck, 2006. – 72 sider : ill. i farver ; 30 cm. – (Scoop ; 10) 

Hertil findes supplerende materiale på seriens internetadresse

For folkeskolens ældste klasser, ungdomsuddannelserne og voksenundervisningen

Side 62-63: Dan Turèll: Danmark dejgligst (1977)

 

2006: Hovedstaden (Byens huse)

71.956305
HovedStaden. – 1 (1974)-29 (1985) ; 1, 1986-. – \Kbh.\ : Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse, Ill. (nogle i farver)

2006, nr.1: Heri: Dan Turèll: Byens huse (fra Alhambra Blues, 1983)

2006: Kanon i dansk bd.7 (Af Vangede Billeder)

Kanon i dansk. – [Kbh.] : Gyldendal. – 0/2-9 i 8 bind 

[Bind] 7 / redaktion Lene Møller, Thomas Thurah. – 1. udgave. – 2006. – 300 sider .

For 7. klasse .

Side 271-280: Dan Turèll: Af Vangede Billeder

2006: Kanon i dansk bd.8 (Gennem byen sidste gang)

Kanon i dansk. – [Kbh.] : Gyldendal. – 0/2-9 i 8 bind 

[Bind] 8 / redaktion: Lene Møller, Thomas Thurah. – 1. udgave. – 2006. – 304 sider .

For 8. klasse

Side 279-281: Dan Turèll: Gennem byen sidste gang (fra cd’en Pas på pengene, 1993)

2007: William S. Burroughs i Danmark (Den usynlige mand samt interview med Burroughs)

99.4
Burroughs, William, f. 1914
William S. Burroughs i Danmark : 29. oktober 1983 / tekster af Dan Turèll, Sam Fleischer, Lars Movin ; fotos af Lilian Bolvinkel, Jacob Tue Larsen, Gorm Valentin ; redigeret af Lars Movin, Steen Møller Rasmussen. – 1. udgave, 1. oplag. – Lyngby : Lundtofte, 2007. – 96 sider : ill.

I tekst og billeder dokumenteres den amerikanske forfatter og ledende skikkelse i 1950’ernes beatgeneration Williams S. Burroughs (1914-1997) besøg i København i 1983.
Udgivet i forbindelse med premieren på portrætfilmem Words of advice – Williams S. Burroughs on the road.

Indhold:

Side 11-12: Dan Turèll: Den usynlige mand. (trykt 1.gang i Politiken 28.10.1983)
Side 13-16: Sam Fleischer: Eller hvad vil vi?

Side 17-29: Interview med William S. Burroughs / ved Dan Turèll & Sam Fleischer.
Side 30-68: Fotos – Burroughs i København, 29. oktober 1983 / af Lilian Bolvinkel, Jacob Tue Larsen & Gorm Valentin.
Side 69-95: Lars Movin: En røst af det hinsides (heri bl.a. Onkel Danny møder Uncle Bill).

Med litteraturhenvisninger

2007: Tanja Christensen: Industriens huse (Citat fra Hyldest til hverdagen, Citat fra For meget mand)

60.14
Christensen, Tanja (f. 1982-05-10)
Industriens huse = Industrial houses : en guide til industribygninger i København / tekst: Tanja Christensen ; under medvirken af Liza Bech og Anne Larsen ; redaktion: Tanja Christensen, Ulla Tofte og Iben Tandgaard ; oversættelse: Tanja Christensen ; fotos: Jens Lindhe. – [Kbh.] : Golden Days in Copenhagen, 2007. – 47 sider : ill. i farver

Korte beskrivelser og fotos af 20 københavnske industribygninger
Udgivet i forbindelse med Industrikulturens År 2007
Parallelle tekster på dansk og engelsk
Nederst på titelsiden: Københavns historiske festival

Side 16: Københavns Vandværk: Dan Turèll: Citat fra Hyldest til hverdagen

Side 34: Hovedbanegården: Dan Turèll: Citat fra For meget mand

2007: Dansk i syvende (Familierne - fra Vangede Billeder)

Dansk i syvende : grundbog / [udgivet af] Ib Kokborg, Poul Rosenberg ; redaktion: Kirsten Holck Rantorp. – 2. udgave. – [Kbh.] : Gyldendal, 2007. – 183 sider : ill. i farver 

Tidligere: 2. udgave. 2004. – 1. udgave. 1991

Af indholdet: Anne Dorte Michelsen: Det var en sommer aften. ( ; Han fører hendes hænder. ). Benny Andersen: Universets beskaffenhed. ( ; En urokkelig lærke i centrum. ). Cecil Bødker: Du. ( ; Jeg plukker smil i dine øjne. ). Frank Jæger: Være- digtet. ( ; O at være en høne. ). Halfdan Rasmussen: Noget om at være. ( ; Jeg er mig der er ham der er ham der er mig. ). Johannes Jørgensen: Nu lyser løv i lunde. Klaus Rifbjerg: Træet. ( ; Er et digt som et træ. ). Knud Holst: Mens vi sov forsvandt endnu en regnskov. Lone Bjelke: Forelskelse er som det sug i maven man føler. Marianne Larsen: Kun voksne. ( ; De er kun voksne. ). Märta Tikkanen: Når han er ti støvsuger han og gør rent. Niels Hav: Rævene. ( ; I de gule skygger efter midnat. ). Piet Hein: Huskat. ( ; Husk at købe. ). Tove Ditlevsen: Slangen i paradiset. ( ; En dreng gik omkring i den store by. )

Side 48-49: Dan Turèll: Familierne (fra Vangede Billeder, 1975)

2008: Dyrk dansk (Hyldest til hverdagen)

89.69
Dyrk dansk. 
Anne Weile, Susanne Maarbjerg ; billedredaktion: Signe Kock Polano. 1. udgave. – Kbh., Alfabeta, 2008. – 231 sider, illustreret i farver

Danske tekster opdelt i noveller, lyrik, eventyr, billeder, film og tv og sagprosa. Med opgaver til hvert afsnit

Med litteraturhenvisninger
Af indholdet: Noveller (Juliane Preisler: Solstrålen. Kim Fupz Aakeson: Gem et lille smil. Tove Ditlevsen: En flink dreng. Herman Bang: Den sidste balkjole. Ida Jessen: Vibeke. Jan Sonnergaard: Sidste søndag. Helle Helle: Stavgang. Thøger Jensen: Nu sad det unge par sikkert og så video. Martin Andersen Nexø: Tyvetøs) ; Lyrik (Anders Matthesen: Glimt af i går. H.C. Andersen: I Danmark er jeg født. Natasja: I Danmark er jeg født. Benny Andersen: Tryghed. Dan Turèll: Hyldest til hverdagen. Kirsten Thorup: De elskende) ; Eventyr (Det gode sværd : folkeeventyr. H.C. Andersen: Klods-Hans. Tage Danielson: Eventyret om den grimme Manfred)

Side 114-17: Dan Turèll: Hyldest til hverdagen

2008: Virkeligheden eksploderer (Til storbyens pris , Hyldest til hverdagen)

81.65
Virkeligheden eksploderer : litteraturhistorie med tekster 1970-2001 / Catharina Corvu … [et al.]. – 1. udgave. – Kbh. : Alinea, 2008. – 109 sider : ill. i farver ; 30 cm. – (Litteraturserien ; bind 5)

Tekster – forskellige genrer – samt billeder, der beskriver perioden 1970-2001. Mange elevopgaver
Tidligere: 1. udgave. 2003
Fra 13 år
Med litteraturhenvisninger

Side 6-39: 1970’erne – Det store vendepunkt.  Her side 37-38: Dan Turèll: Til storbyens pris (af Livets laboratorium) og side 39: Dan Turèll: Hyldest til hverdagen (Fra Kom forbi). Med opgaveforslag.

 

2009: Digtere om Danmark (Og præsten i Vangede)

46
Digtere om Danmark : en lystrejse i land og lyrik / forfatter: Georg Metz ; fotograf: Kirsten Stigsgaard. – 1. oplag. – [Risskov] : Klematis, 2009. – 352 sider : ill. i farver ; 28 cm 

Om en række udvalgte lokaliteter herunder om steder, personer og begivenheder i Danmarks historie. Undervejs en præsentation og uddrag af den danske lyrik med fortællinger om digternes liv og oplevelser af deres hjemegne

Side 127-129: Vangede (omtale af Dan Turèlls erindringsbøger og citat fra Vangede Billeder: Dan Turèll: Og præsten i Vangede

2009: Elsker (Jeg smelter, min elskede)

Elsker : begynderdigte / udvalgt og redigeret af Carsten Flink. – [Højbjerg] : Hovedland, 2009. – 100 sider 


70 kærlighedsdigte af danske og enkelte nordiske digtere med hovedvægt på 1900-talletIndhold: Og mit hjerte pumper honning. Eeva Kilpi: Sig straks om jeg forstyrrer. Rasmus Nikolajsen: Hvem tør tro at sommerfuglen. Edith Södergran: Rosen. Frank Jæger: Hyrdinde. Inger Christensen: Længsel. Sten Kaalø: Hvor jeg dog. Michael Dyst: At snuble. Jón úr Vör: Blomsten ved vejen. Morten Nielsen: Forårets horisont. Klavs Bondebjerg: Jeg indånder dine bevægelser ; Kærligheden skal ingenting. Jeppe Aakjær: Ung vise. Palle Petersen: Kærlighed gør blind. Jens Fink-Jensen: En mulighed. Viggo Stuckenberg: Lykken. Michael Strunge: Monarki. Hulda Lütken: Folkevise. Henrik Nordbrandt: Før du kom. Kristen Bjørnkjær: Jeg ser dig om natten. Johannes V. Jensen: Pigen der vandrer. Lola Baidel: Når jeg tænker på dig. Hans Jørgen Nielsen: Ikke blot hende. Med trolddom rører du væggene. Olav H. Hauge: Du var vinden. Edith Södergran: I de store skove. Marianne Larsen: Dobbeltsproget. Tove Ditlevsen: Alene for dig. Dan Turèll: Jeg smelter, min elskede. Lola Baidel: Døren er åben. Jens August Schade: En bevægelse ; Min længsels fugl. Anders Søgaard: Ekko af kys. Stein Mehren: Forelsket. Henrik Nordbrandt: Smil. Kate Næss: Trolddom. Nu flyver vi sammen. Lars Bukdahl: Hvem ved ikke alt. Benny Andersen: Flyvenær ; Stjerneklart ; Øm tilværelse. Marlene Nedergaard: I små forsigtigheder. Jens August Schade: Minde om et landskab. Pia Tafdrup: Du kommer nærmere ; Længere endnu. Carsten Flink: Dele. Bodil Bech: Brombær. Jakob Brønnum: Gennemsigtige, Gennemtrænger. Gustav Munch-Petersen: Med lukkede øjne. Cecil Bødker: Du. Klavs Bondebjerg: Et navn og et til. Einar Már Guðmundsson: Jeg kan ikke stoppe. Tove Ditlevsen: Så tag mit hjerte. Eeva Kilpi: Nå ja, hvis du nu absolut. Ole Sarvig: Vejene. Hvorfor netop sort?. Edith Södergran: Opdagelse. Henrik Nordbrandt: Landet Syv. Kristen Bjørnkjær: Du går på det andet fortov ; Den svegne elsker. Åbner kun ekko sin tomme mund. Kristen Bjørnkjær: Hvis du forlader mig. Emil Aarestrup: Angst. Lene Gram: Ganske langsomt forandrer du dig. Svend Grundtvig: Det var en lørdag aften. Per Aage Brandt: Ultimativ kærlighed. Otto Gelsted: Ekkosang. Charlotte Strandgaard: De siger -. Michael Strunge: Smerte. Jeg kan aldrig dø. Lars Bukdahl: Man kan kysse væk. Peter Poulsen: Når du forlader mig. Nina Malinovski: Forbi. Maria Giacobbe: Håb. Tove Ditlevsen: Mit hjerte. Grethe Risbjerg Thomsen: Min kærlighed. Viggo Madsen: Tak for mig

Side 39-40: Dan Turèll: Jeg smelter, min elskede

 

2009: Det forbudte sted (Om at glo)

89.69
Det forbudte sted : fristelsen som litterært tema og eksistentielt vilkår / [redaktion] Betinna Sidor & Lotte Holm-Petersen ; ekstern redaktion: Lena Bülow-Olsen, Susanne Kjær Harms og Vibeke Skaarup. – 1. udgave. – Kbh. : Alinea, 2009. – 144 sider : ill. i farver. – (Tid til dansk i overbygningen)

Tidligere: 1. udgave. 2007

Side 112-114: Dan Turèll: Om at glo (fra Af livets laboratorium/Mediemontager, 1977)

 

2009: Litteraturens huse (At være beat, Hyldest til hverdagen )

Litteraturens huse / [redaktion] Johannes Fibiger, Sine Dalsgaard Kristensen & Gerd von Buchwald Lütken ; ekstern redaktion: Søren Peter Sørensen. – 1. udgave. – Århus : Systime, 2009. – 587 sider : ill. i farver 

Hertil findes supplerende materiale på bogens hjemmeside

Antologi med kommenterede tekster fra dansk og udenlandsk litteratur opdelt i litteraturhistoriske perioder

Indhold: Den Norrøne digtning ; Middelalderen ; Renæssancen ; Barokken ; Oplysning og følsomhed ; Romantikken ; Romantismen ; Det moderne gennembrud ; Symbolismen ; Det folkelige gennembrud ; 1900-1919 : det store gennembrud ; Mellemkrigstiden ; 1939- 1960 : krig og efterkrigstid ; 1960-1970: modernisme og virkelighed ; 1970’erne : fra Woodstock til Vietnam ; 1980’erne : storby, modernitet og stil ; Mellem verden kroppen og skriften ; Årtusindeskiftet : netværk og verden

Med litteraturhenvisninger

Side 434-435: Dan Turèll: At være beat (fra Manuskripter til hvad som helst, 1971)

Side 436-437: Dan Turèll: Hyldest til hverdagen (fra: Cd’en Pas på pengene, 1993)

 

2009: New Letters vol. 75 (A tribute to Everyday, My old Neighborhood Haunt,Behind Every Single Window)

80.5
New letters. A Magazine of Writing & ArtKansas City, University of Missouri at Kansas City. v. 38- fall 1971-

Fortsættelse af: University review
Has supplements: New letters review of books, 1978-1992; New letters book reviewer, 1993-1994

Vol. 75, nos. 2 & 3/ 2009: 

Side 126-129: Thomas. E. Kennedy: Uncle Danny comes to America: Introduction to Poet Dan Turèll (1946-93)

Side 130-139: Dan Turèll: Three Poems. Translated from the Danish by Thomas E. Kennedy:A Tribute to Everyday (Hyldest til Hverdagen), My old Neighborhood Haunt (Mit Gamle Stamværtshus), Behind Every Single Window (Bag hvert eneste vindue)

 

2009: John Rydahl: Terningerne er kastet (Hyldest til hverdagen)

16.8
Rydahl, John
Terningerne er kastet! : det er dit liv! / John Rydahl. – 1. udgave. – Kbh. : Alinea, 2009. – 63 sider : ill. i farver. – (Religionstemaer) 

Tidligere: 1. udgave. 2005

Indhold: Den livsild som forbrænder ; Mig! Mig! Jeg? ; Fod på livet? ; Følg mig! – Fang mig! – Tag mig! ; Ondt i livet? ; På kant med livet! Er livet en sejlads? ; Godt og ondt! ; Den bedste af alle verdener! ; At ofre eller ofre sig for andre

I afsnittet Den bedste af alle verdener er Dan Turèll: Hyldest til hverdagen (fra Kom forbi, 1984) optrykt og kommenteret

Dan Turèll tekster 2010 og frem

2010: 71,4% hverdage (Hyldest til hverdagen)

89.69
71,4% hverdage : om livet, hverdagen og de valg vi træffer / [redaktion] Betinna Sidor & Susie Agerbo Lynge ; ekstern redaktion: Lena Bülow-Olsen, Susanne Kjær Harms og Vibeke Skaarup. – 1. udgave. – Kbh. : Alinea, 2010. – 120 sider : ill. (nogle i farver). – (Tid til dansk i overbygningen) 

Tidligere: 1. udgave. 2003

Af indholdet: Benny Andersen: Små mennesker, store afstande. ( ; Her går vi ved siden af hinanden. ). Dan Turèll: Hyldest til hverdagen. ( ; Jeg holder af hverdagen. ). Michael Strunge: Natmaskinen. ( ; Langsomt oplades natten af byens lys. ). Søren Ulrik Thomsen: Det værste og det bedste. ( ; Det bedste er når det akkurat lykkes. ). Tove Ditlevsen: Barndommens Gade. ( ; Jeg er din Barndoms Gade. ) ; Erindring. ( ; Min mor og far var glade. Gaden lang. )

Med litteraturhenvisninger

Side 58-59: Dan Turèll: Hyldest til hverdagen (fra Kom forbi, 1984)

2010: Gammel - aldrig i livet (Pas på pengene)

30.1668
Gammel – aldrig i livet! / forfattere: Henrik Brogaard, Henrik Tüchsen ; fotograf: Maria Fonfara ; redaktør: Dorthe Plechinger. – 1. udgave. – Kbh. : Gyldendal ; Kongens Lyngby : H&H Forlag, 2010. – 196 sider : ill. 

For personer i den tredje alder. 5 emner, som er kærlighed og erotik, hvor skal jeg/vi bo?, kroppens forfald, økonomi og forholdet til døden belyses med citater af kendte personer, baggrundsviden og historier

Side 128-133: Pas på pengene. Dan Turells digt “Pas på pengene” citeres

 

2010: Gud - trinitetsmaskinen (Venner, I må give mig en hånd)

23
Gud – trinitetsmaskinen / ide: Hein Heinsen ; skabere: Hein Heinsen, Michael Jensen ; diverse: Hein Heinsen, Bodil Hammer. – Kbh. : Gyldendal, 2010. – 240 sider : ill. i farver 

Den kristne treenighed hyldes i en blanding af teologi, filosofi og kunst som et værn mod fundamentalisme, moralisme og sværmeri. Udover citater fra Bibelen til Dan Turèll indeholder bogen tekster af Hein Heinsen, Carsten Pallesen, Niels Grønkjær, Lars Qvortrup og Johanne Stubbe Tegnbjærg samt billeder af blandt andet Leonardo da Vinci, Marcel Duchamp og Per Kirkeby

Side 56: Dan Turèll: Venner, I må give mig en hånd (fra Tja-a Cha Cha)

2010: Onkel Danny ((Min skoletid, Ung mand til budtjeneste, Postbud og pioner, Kom forbi, Benny - en dreng fra Vangede, Hyldest til hverdagen, Åh, jeg blæser altid sæbebobler, Bag hvert eneste vindue, Butiksvindue-blues, Gennem byen sidste gang, Telegram til min elskede, Scene fra et 'parforhold', Kvinder og knive, Hvad skovlysningen gemte, Til Herman Bang, Damen i sort)

Turèll, Dan
Onkel Danny : Dan Turèlls farverige forfatterskab1. udgave. – Kbh., Alinea, 2010. – 128 sider, illustreret (nogle i farver). – (Tid til dansk i overbygningen) forfatter: Dan Turèll ; udgiver: Gitte Moltzen ; udgiver: Birgitte Selsøe Sørensen ; redaktør: Lena Bülow-Olsen ; redaktør: Susanne Kjær Harms ; redaktør: Vibeke Skaarup.

 

Tekster og uddrag af tekster der kommer vidt omkring i Dan Turèlls (1946-1993) forfatterskab, der med øje for både det almindelige og det skæve sætter ord på livet, kærligheden, ungdommen og glæden. Med danskfaglige aktiviteter og spørgsmål.

Indhold: Min skoletid og andre snapshots fra ungdommen ; “Åh, jeg blæser altid sæbebobler” – Dan Turèll som person og forfatter ; En asfaltrotte – digte om storbyen ; Og jeg elsker dig alligevel – digte om kærlighed ; Kvinder og knive – en krimihistorie ; Skyld og uskyld – i samspil med andre tekster ; Barndommens gade – billeder fra opvæksten.

2010: Realismer - modernismer (Midnight Hour, Gennem byen sidste gang)

Realismer – modernismer / udgivere: Steffen Auring, Erik Svendsen ; redaktører: Peter Kennebo, Helle Paabøl Andersen. – 1. udgave. – Århus : Systime, 2010. – 208 sider : ill. (nogle i farver) 

Samling af noveller og digte der dækker centrale dele af det litterære stofområde, med tekster der strækker sig fra Edgar Allan Poe til Mette Moestrup, og med indledning om begreberne realisme og modernisme, deres historie, forankring og indbyrdes forhold

Tekster på dansk med bidrag på svensk

Side 123-125: Dan Turèll: MIDNIGHT HOUR (fra Sekvens af Manjana…..

Side 126-128: Dan Turèll: Gennem byen sidste gang (fra Storby-Blues)

Side 200: Arbejdsspørgsmål til “Midnight Hour”

2010: Birgitte Therkildsen: Essay (Regnvejrs-rhapsodi)

81.68
Therkildsen, Birgitte

Essay / Bigitte Therkildsen. – 1. udgave. – Kbh. : Gyldendal, 2010. – 31 sider : ill. i farver ; 30 cm. – (Dansk i dybden) 

Undervisningsforløb om essaygenren med udgangspunkt i genrens særlige kendetegn, samt om de beslægtede genrer f.eks. kronikken og det episke digt

Tidligere: 1. udgave. 2008

Med litteraturhenvisninger

I afsnittet At analysere essays: Side 20-23: Dan Turèll: Regnvejrs-rhapsodi (fra Politiken 23.3.1989). Med forslag til opgaver

2011: Alfabet Turèll, Alfabet Turèll (Bl.a. Pas på pengene!, Den dag kirsebærtræerne blomstrede, Gadedigt #118:Neon-Buddha, New York City, Op i røven, Engle, Efterårs-blues)

99.4 Stilling, Kenn André
Alfabet Turèll, alfabet Turèll : et værksteds familiealbum / ide: Kenn André Stilling ; redaktør: Kenn André Stilling ; fotografer: Klaus Holsting … [et al.] ; tegnere: Peder Bundgaard, Jesper Agertoft. – Gentofte : Vangede Karma v/Peter Strøm, 2011. – Ca. 160 sider : ill. ; 30 cm 

Om ideen bag og tilblivelsen af Kenn André Stillings skulptur til minde om Dan Turéll. Fotografier af arbejdet med skulpturen og fotografier af festlighederne i forbindelse med indvielsen af skulptur og plads den 15. oktober 2011.
I kolofon: Tekster udvalgt af Chili Turèll.
Af indholdet: Forord ved Borgmester Hans Toft. Chili Turèll: Dan Turèll in memoriam og i levende live i Vangede. Kenn André Stilling: Beskrivelse af skulptur. Idé 10/10-02. Mette Brich: Jeg sidder på en tankestreg. Tekster af Dan Turèll: Bl.a. Pas på pengene!, Den dag kirsebærtræerne blomstrede, Gadedigt #118:Neon-Buddha, New York City, Op i røven, Engle, Efterårs-blues

2011: At blive københavner (Café Montmartre Blues)

32.6
At blive københavner
 / redaktør: Andreas Spinner Nielsen ; bidrag: Andreas Spinner Nielsen … [et al.]. –
[Kbh.] : Skoletjenesten : Københavns Museum, 2011. – 47 sider : ill. (nogle i farver) ; 30 cm

Kildetekster der belyser indvandringens København ud fra temaerne: ankomster, ønsket/uønsket,
kosmopolen København og urbane fællesskaber. Udgivet i forbindelse med udstilling på Københavns Museum

Side 46-48: Dan Turèll: Café Montmartre Blues. Til Herluf Kamp-Larsen

2011: Dorte Østergren-Olsen: Vild med Dan Turèll (Af Vangede Billeder, Satori i Vangede, Af Og vi snakkede om børn, Hyldest til hverdagen, Af Lissom , Din krop, sovende, Gennem byen sidste gang, Af Hver tirsdag, Pølsesnak, De fremmede, Bakken og Tivoli, Aften på Aaboulevarden, Nogle fluer er federe end andre, Af Mord i mørket)

99.4 Turèll, Dan
Østergren-Olsen, Dorte
Vild med Dan Turèll
 / forfatter: Dorte Østergren-Olsen. – 1. udgave. – Kbh. : Gyldendal, 2011. – 103 sider : ill. (nogle i farver)

Om Dan Turèlls (1946-1993) forfatterskab. I bogens fire kapitler gennemgås Turèlls foretrukne genrer: lyrik, erindring, essay og krimi. Forfatterskabslæsningen blandes med biografisk stof samt opgaver, der sætter gang i elevernes indre forfatter

Med litteraturhenvisninger

 

2013: Chandler, Raymond  Det høje vindue (Forord: Chandlers blues)

 Chandler, Raymond
 Det høje vindue : roman. 
Forfatter: Raymond Chandler ; oversætter: Kurt Kreutzfeld ; forord: Dan Turèll. 4. [i.e. ny] udgave. – Kbh., People’s Press, 2013. – 261 sider

Kriminalroman om privatdetektiven Philip Marlowe, der får til opgave at opklare et tilsyneladende simpelt tyveri af en kostbar guldmønt, den såkaldte Brasher dublon, fra et californisk millionærhjem

Originaludgave: 1942
Tidligere: 5. udgave. 1998.

Side 5-13: Dan Turèll: Forord: Chandlers blues.

2013: Hanne Fabricius: Istedgade (Mit gamle stamværtshus)

46.37 Istedgade 
Fabricius, Hanne

Istedgade : porten til Vesterbro. 
Forfatter: Hanne Fabricius ; redaktør: Poul Henrik Westh. 1. udgave. – Rødovre, Sohn, 2013. – 312 sider, illustreret (nogle i farver)

Indhold: Kort rids af Vesterbros historie ; København åbner sig mod verden ; Filantropisk stiftelsesbyggeri ; Bygninger på kryds og tværs indtil 1900 ; En folkelig og blomstrende handelsgade ; Forlystelsernes avenue

Side 264-67: Dan Turèll: Mit gamle stamværtshus.

2013: Lotte Fang: Fjernvarme i 50 år i Roskilde (Jeg holder af fjernvarmen)

62.12

Fang, Lotte
Fjernvarme 50 år i Roskilde : 1963-2013.
 Roskilde, Roskilde Forsyning, 2013. – 55 sider, illustreret i farver.

Side 30-33: Dan Turèll: Jeg holder af fjernvarmen (Kilde: “Dansk fjernvarme i 50 år” 2007)

2014: Sommer i Turèll (Gennem byen sidste gang, Bøn fra en døende planet, Pas på pengene)

Sommer i Turèll. Redaktør: Kenn André Stilling ; bidrag: Marianne Larsen (f. 1951) m. fl. ; illustratorer: Peder Bundgaard, Peter Strøm, Jesper Agertoft.  Victor B. Andersens Maskinfabrik, 2016. 160 sider, illustreret.

Tekster og fotos fra litteraturfestivalen Sommer i Turèll, der blev afholdt i Dan Turèll Samlingen på Vangede Bibliotek 18.- 21. august 2014. Deltagere: Marianne Larsen, Søren Ulrik Thomsen, Pia Juul, Peter Laugesen, Ursula Andkjær Olsen, Lars Skinnebach, Olga Ravn og Benny Andersen.


Side 4-6: Dan Turèll: Gennem byen sidste gang

Side 10-14: Dan Turèll: Bøn fra en døende planet

Side 19-20: Dan Turèll: Pas på pengene

2015: North Art Magazine nr.154 (April i København)

70.95
North Art Magazine.
 1996- , Ill.

North-art Magazine er en fælles seriebetegnelse for North-debat og North-information.

 

Nr. 154 (2015): Side 26-29: Dan Turèll: April i København. Illustreret af Gay Christensen og Karsten Weirup.

2017: Hvad med litteraturen? ( Sprogets tredje øje)

81.6
Hvad med litteraturen? 
: dansk litterær kritik og poetik 1800-2016. Redaktør: Malene Breunig ; redaktør: Lars Handesten. Odense, Syddansk Universitetsforlag, 2017. – 341 sider. – (University of Southern Denmark studies in Scandinavian languages and literatures, vol. 129)

 

Præsentation af en kronologisk række af centrale danske bidrag til litteraturdebatten fra begyndelsen af 1800-tallet og frem til i dag

 

Indhold: Adam Oehlenschlæger: Af “Fortale” til Nordiske Digte ; Poul Martin Møller: “Brev til en Dame” ; N. F. S. Grundtvig: Af brev til Ingemann om digtet Nyaars-Morgen ; J. N. Madvig: Af anmeldelse af St.St. Blichers Samlede Noveller ; Johan Ludvig Heiberg: Af anmeldelse af Oehlenschlægers Dina : Tragisk Drama ; H. C. Andersen: “Poesiens Californien” ; Georg Brandes: Af “Indledning” til Hovedstrømninger i det 19de Aarhundredes Litteratur ; Af Det moderne Gjennembruds Mænd ; Pauline Worm: To indlæg om kvindelitteraturens vilkår ; Herman Bang: Af “Lidt om dansk Realisme” ; Af “Impressionisme” ; J. P. Jacobsen: Af brev til Edvard Brandes ; Diskussioner om problemdebatterende litteratur / Herman Bang og Georg Brandes ; Valdemar Vedel: Af “Moderne Digtning” ; Johannes Jørgensen: Af “En ny Digtning” ; Af “Symbolisme” ; Sophus Claussen: Af “Et Interview om den nyeste literære Retning i Danmark” ; Jeppe Aakjær: Af “Livet og Poesien” ; “Forord” til Artikler og Taler ; Martin Andersen Nexø: “Om Kunst og Menneskelighed” ; Rudolf Broby-Johansen: Forsvarstale for BLOD ; Johannes V. Jensen: Af “Det moderne Menneske” ; Tom Kristensen: Af “Den unge Lyrik og dens Krise”; Hans Kirk: “Literatur og Tendens” ; Poul Henningsen: Af “Varieterevyen” ; Af “Hjul og Stejle” ; Paul La Cour: Af Fragmenter af en Dagbog ; Martin A. Hansen: Af “Konvention og Formaand” ; Tage Skou-Hansen: Af “Forsvar for prosaen” ; Ivan Malinowski: “De tomme sokler” ; Torben Brostrøm: “Det umådelige mådehold” ; Villy Sørensen: “Digteren og virkeligheden” ; Elsa Gress: “Den kvindelige forfatters situation igår og idag” ; Anders Bodelsen: “Facts – dødvægt eller poesi?” ; Hans-Jørgen Nielsen: “Hr. Godot, formoder jeg? Mod en attituderelativisme” ; Af “Modernismens tredie fase : fra erkendelse til eksempel” ; “Litteraturens “omfunktionering” ; Per Kirkeby: “Jeg er eklektiker : manifest” ; Svend Åge Madsen: Af “Was ist ein Bild?” ; Per Højholt: “Alligevel skriver man jo en bog, af og til” ; Af Intethedens grimasser ; Dan Turèll: “Sprogets Tredie Øje” ; Om “Mentalt manifest/schizofren symfoni” ; Suzanne Brøgger: “Inderligt talt : om bekendelseslitteraturen som livseksperiment” ; “Det der er så fedt ved digte er, at de ikke kan bruges til noget …” / Søren Ulrik Thomsen et al. ; Søren Ulrik Thomsen: Af Mit lys brænder ; En dans på gloser ; “At udfylde et tomrum” / Jens Chr. Grøndahl, Jens Martin Eriksen og Michael Kvium ; Pia Tafdrup: Af Over vandet går jeg : skitse til en poetik ; Inger Christensen: “Hemmelighedstilstanden” ; Solvej Balle: “Kulturens møblement – og naturens” ; Niels Lyngsø: Af “For en verdensvendt poesi : en poetikskitse fra sidelinjen” ; Jan Sonnergaard: “Alt for lidt litteratur brokker sig i disse dage” ; Niels Frank: Af Livet i troperne ; Af Alt andet er løgn ; Kirsten Hammann: Af Bruger De ord i kaffen? ; “Subkultur og sovepude” / Lars Skinnebach og Tue Andersen Nexø ; Christina Hesselholdt: “Et kort og urimeligt udfald mod den centraleuropæiske roman” ; Mikkel Thykier: Af Over for en ny virkelighed ; Pablo Llambías: “Af en rektors bekendelser” ; “Generation etik” / Elisabeth Friis, Asta Olivia Nordenhof og Mikkel Frantzen ; Asta Olivia Nordenhof: Af bloggen jegheddermitnavnmedversaler ; “Åbent brev til Lars Bukdahl” / Kristina Nya Glaffey og Maja Lee Langvad ; Olga Ravn: “Manifest : Sorry Mallarmé”

 

Side 208-211: Dan Turèll: Sprogets tredje øje. Tidligere trykt i Bogvennen 4, februar 1972

 

2018: Jørgen Borch: Suset fra Vingården (Om slips etc.)

78.9063

Borch, Jørgen
Suset fra Vingården. Beretninger fra et liv med jazz. 296 sider, ill. (nogle i farver). Borchs, 2018.

 

Jazzpianisten Jørgen Borch (f. 1939) fortæller stort og små om de musikere han spillede med og om musiklivet på jazzspillestedet Vingården i København i 1950’erne og 1960’erne.

 

Indhold: Finn Mikkelborgs Kvintet og Sextet 1956-57 ; Birdland, Hillerød Jazzklub og andre spillesteder ; Jørgen Borchs Kvindtet 1959-61 med Palle Mikkelborg og Niels Husum ; Rågeleje Jazz 1959-60 ; Min tid i Montmarte 1958 og siden ; Bent Ronaks Orkester ; Mellemperioden 1960-65 ; Radiojazzgruppen 1962-65, Erik Moseholm ; Noget om Radio Mercur ; Kvintet med Niels Husum og Martin Dam : trio i Marseille 1965 ; Jesper Thilos Kvintet 1965-66 ; Med Stuff Smith i Vingården 1965-66 ; Yusef Lateef i Vingården 1966 ; Ray Nance i Vingården i 1966 ; Fast arbejde, Radioens Jazzklub, Jazzrevy og Dan Turèll ; Piet Larsen-Jørgen Borch Septet ; De sidste sus på Sjælland ; Musikskolelærer og meget mere ; Goddag til Fyn

 

Side 216-219: Hvem er mon Dan Turèll. Læsebrevsindlæg i Jazzrevy af Jørgen Borch, med kommentar af 21-årige Dan Turèll og Erik Moseholm.
S.218: Dan Turèll: Om slips etc.

2018: Superstrenge: Naturvidenskabelig dansk lyrik (Den gale videnskabsmand)

Superstrenge : naturvidenskabelig dansk lyrik. Redaktør, forord: Lars Green Dall. 207 sider, illustreret. Dansklærerforeningen, 2018.

 

Udvalg af dansk lyrik med naturvidenskabeligt tema, skrevet i perioden 1573-2015. Med en litteraturhistorisk introduktion der præsenterer fem kategorier hvori de naturvidenskabelige digte er rubriceret: Evolution, Klima & klode, Kosmos, Naturvidenskabsmanden og Teknologi

 

 

Af indholdet:
Evolution ; Klima & klode ; Kosmos ; Videnskabsmanden ; Teknologi ; Tycho Brahe: Om Urania ; . Carsten Hauch: Naturforskeren ; . Johan Ludvig Heiberg: Tycho Brahes Farvel ; . Jens Baggesen: Som Venus, Mercurius, Mars og vor Jord ; . Adam Oehlenschläger: Natur! du af din Fylde skienker ; . H.C. Andersen: Sang ved de skandinaviske Naturforskeres sidste Möde d. 9 Juli 1840 ; . Carsten Hauch: Ved det skandinaviske Naturforskermøde 1840 ; . Steen Steensen Blicher: Tygge Brahe ; . H.C. Andersen: Da Tanke Lynet udsprang fra Din Pande ; . Carsten Hauch: Sang ved Naturforskermødet i Kjøbenhavn, i Sommeren 1860 ; . J.P. Jacobsen: Stemninger I ; . Jens Christian Hostrup: En naturforskers stamtavle ; . H.C. Andersen: Til H.C. Ørsted ; . Karl Gjellerup: Poeten og Døden ; . Karl Gjellerup: Alle Dyre-Genierne ; . Sophus Claussen: Perspektiver ; . Thøger Larsen: H.C. Ørsted ; . Thøger Larsen: Da jeg hørte den lærde Astronom ; . Johannes V. Jensen: Charles Darwin ; . Johannes V. Jensen: Forhistoriske Dyr ; . Johannes V. Jensen: Jorden og Lyset ; . Piet Hein: Albert Einstein ; . Piet Hein: Niels Bohr ; . Piet Hein: O videnskab ; . Piet Hein: Det videnskabelige manifest ; . Piet Hein: Ørsteds hus ; . Piet Hein: Ild af vand ; . Piet Hein: Evighedsmønstret ; . Piet Hein: Prometheus’ væld ; . Piet Hein: Radiologos ; . Piet Hein: Charles Darwin ; . Piet Hein: Sapiens og Psyke ; . Per Kirkeby: De uddøde dyrs parade ; . Thorkild Bjørnvig: Kepler in memoriam ; . Per Højholt: Smerteskolen ; . Thorkild Bjørnvig: Rummet skal ikke være nogen undtagelse ; . Inger Christensen: Alfabet ; . Marianne Larsen: Udviklingslære ; . Thorkild Bjørnvig: Genetiske utopier ; . Klaus Høeck: Atomer / Be-grundelse / Udslettelse ; . Klaus Høeck: Der findes andre lag ; . Klaus Høeck: Gennem evolutionens tunler ; . Klaus Høeck: Protozoer, flagellater, polypper ; . Klaus Høeck: Sæt mikroskopet over ; . Klaus Høeck: Tag ud til Sydhavnen ; . Dan Turèll: Den Gale Videnskabsmand ; . Christian Graugaard: Fabulanternes fysik – 5 digte til Niels Bohr ; . Klaus Rifbjerg: Darwin ; . Morten Søndergaard: Personen fører ; . Klaus Høeck: Hommage à bohr ; . Jens Blendstrup: Dette er det oversvømmede digt ; . Peter Laugesen: Aria ; . Anders Vægter Nielsen: Survival of the fittest ; . Lars Skinnebach: 7. øvelse ; . Morten Søndergaard: Substantiver ; . Amalie Smith: S univers > 0 ; . Amalie Smith: Mineralsamlingen ; . Birgitte Krogsbøll: Dyr med næb, ordnet efter antal vinger ; . Birgitte Krogsbøll: Dyr med værdifulde stoffer i navnet ; . Birgitte Krogsbøll: Fem fine dyr ; . Birgitte Krogsbøll: irkelig dmærkede, ammensatte yr ; . Birgitte Krogsbøll: Røde dyr med fluffy hale ; . Birgitte Krogsbøll: To orange ting med pels, ordnet efter ordbredde ; . Birgitte Krogsbøll: To sortgule dyr med i i ; . Birgitte Krogsbøll: Tre sammensatte ord med objektbevægelse ; . Birgitte Krogsbøll: Tre stenarter med dyr i, ordnet efter antal ben ; . Birgitte Krogsbøll: Tre ting med spa i, ordnet efter ordbredde ; . Mortern Søndergaard: At se ; . Theis Ørntoft: Det er forvirrede tider, jeg skal fortælle om ; . Theis Ørntoft: Verdenshistorien fortalt for mine efterkommere ; . Liv Sejrbo Lidegaard: Jorden er en aktiv planet

 

Side 160-162: Dan Turèll: Den gale videnskabsmand ( fra ”To sider af samme sag”, Teknisk Forlag, 1986)

2019: Lyriksppor (Hyldest til hverdagen)

Lyrikspor : 30 digte og 6 fordybelsesområder i dansk. redaktion: Mette Bechmann Westergaard. 99 sider, illustreret i farver. Serie: Fordybelse i dansk.  Gyldendal, 2019

 

Antologi med 30 danske digte der er tilrettelagt for undervisning i udskolingen med forslag til hvorledes man kan arbejde med teksterne.

 

Indhold, Yahya Hassan: TVANGSFJERNET ; . Naja Marie Aidt: Bryllup ; . Maja Lee Langvad: Part B – 20 spørgsmål til min biologiske mor ; . Katinka Bjerregaard: Min far ; . Julie Sten-Knudsen: 01 neutral ; . Henrik Nordbrandt: Vuggevise ; . Klaus Rifbjerg: De ukendte soldater ; . Jesper Gaarskjær: Det har været de vådeste dage ; . Halfdan Rasmussen: Efter Bikini ; . Louise Rosengren: Et nej er altid et nej ; . Caspar Eric: Jeg går ud på badeværelset ; . Tove Ditlevsen: Erkendelse ; . Adam Oehlenschlæger: Raad til unge Ægtemænd ; . Michael Strunge: Helligt, helligt ; . Ursula Andkjær Olsen: Ægteskabet mellem vejen og udvejen ; . Pia Tafdrup: Fødselslys ; . Kasper Bjerre: Sommerdag #1 ; . Rasmus Nikolajsen: Saltstraumen, 7. december 2013 ; . Dan Turèll: Hyldest til hverdagen ; . Cecil Bødker: Jordsang ; . Tobias Larsen: Ude på gaden/inde bag facaden ; . Christel Wiinblad: Marilyn Monroe (1) ; . Benny Andersen: Sjælen ; . Klaus Lynggaard: Afventer tilladelse til at fortsætte ; . Jakob Brønnum: I kø til et bedre liv ; . Henrik Nordbrandt: Troja ; . Morten Nielsen: Ventetid ; . Søren Ulrik Thomsen: Et kort øjeblik når jeg vågner ; . Lone Hørslev: Fire år ; . Katinka My Jones: Dit navn på et brev

 

Side 45 -60: Hyldester. Her: Dan Turèll: Hyldest til hverdagen

2021: Gå : en hyldest til vandringen (Gennem byen sidste gang)

79.69

Gå : en hyldest til vandringen. bidrag: Stig Olesen (f. 1948) m. fl.; redaktør: Karsten Wind Meyhoff. 254 sider. Gad, 2021.

Tidligere: 1. udgave med titel: Fodnoter. 2005.

En bog som hylder det “at gå” og som kan læses af alle, amatører som professionelle, der gerne vil sætte denne aktivitet i perspektiv, både nutidigt, historisk og litterært


Indhold: Vandringens virkelighed (Stig Olesen: Har du nået dine 10.000 i dag?. Bente Klarlund Pedersen: “Tab for alt ikke lysten til at gå” : om vandring og sundhed. Jens Meulengracht-Madsen: Dyrehavevandringer. Nanna Simonsen: Jeg går ikke ret gerne. Rune Engelbreth Larsen: Vildere vandringer i fremtidens danske natur). Fodfolk (Henry David Thoreau: Om at vandre. Per Lindsø Larsen: Fodturen : på farten med vandringens største filosof: Ludvig Feilberg. Martin Gylling: Fodnoter til litteraturhistorien : på farten med danske forfattere. Dan Turèll: Gennem byen sidste gang. Jens Peter Munk: Ud i verden : guldalderkunstnerne på vandring. Martin Zerlang: En vidunderlig by til vandreture : flanører og føljetonister i Buenos Aires. Thomas Boberg: Chûcura : fra en vandretur i Huayhuash, Andesbjergene, Peru, januar 2003)

 

Side 179-183: Dan Turèll: Gennem byen sidste gang

2023: Kortprosa – antologi (Første gang jeg mødte hende...)

Kortprosa – antologi. Redigeret af Lars Bukdahl og Peter Adolphsen. 181 sider. Dansklærerforeningen, 2023.

Samling af “for fede – og skønne og sjove og uhyggelige og inciterende og fascinerende – eksempler på dansk kortprosa”.

Side 99-100: Dan Turèll: Første gang jeg mødte hende… (Fra Onkel Danny fortæller, 1976)

2023: Essays I, II og III (William S. Burroughs - El Hombre Invisible)
81.65
Essays I, II og III. Udvalgt af Hans Otto Jørgensen med efterskrift af Maria Hunosøe. Gladiator, 2023.  255 sider. (Gladiators Sandalserie, 46)
 
Indhold: Essays I (Leonora Christina (1869) / Georg Brandes. Uddrag fra De stummes leir (1877) / Camilla Collett. Uddrag fra Mod strømmen (1879) / Camilla Collett. Lidt om dansk realisme (1879) / Herman Bang. Goncourt’ernes “sidste” bog (1884) / Olivia Levison. Edgar Poe (1893) / Johannes Jørgensen. Forord til Et drömspel (1902) / August Strindberg. Blæk (1903) / Helga Johansen. Meningen (1900-1901) / Helga Johansen. Hanna Jöel (1903) / Helga Rode. Fru Marie Grubbe (1913) / Marie Nielsen) ; Essays II (Forsvarstale for blod (1923) / Rud Broby. Uddrag fra Kunst, økonomi, politik (1932) / Tom Kristensen. En dreng mellem dyr (1932) / Jørgen Nielsen. Kammerater! (1934) / Gustaf Munch-Petersen. Dialog om drab og ansvar (1944) / Martin A. Hansen. Skærsilden (1945) / Hulda Lütken. Møde med Rainer Maria Rilke (1951) / Edith Rode. En båltale med 14 års forsinkelse (1953) / Karen Blixen. Digteren i stålburet (1958) / Thorkild Hansen) ; Essays III (Tumult, skandale og hvide mus (1961) / Jens Jørgen Thorsen. Dorothy Wordsworth : digterens søster (1964) / Lise Sørensen. Millionbevidsthed (1967) / Svend Johansen. Det aperspektiviske rum (1968) / Hans-Jørgen Nielsen. William S. Burroughs : el hombre invisble (1975) / Dan Turèll. En sibylles bekendelser (1976) / Tove Ditlevsen. Pentagrammet (1980) / Albert Dam. Hvis man flygter ind i virkeligheden, forsvinder den (1980) / Inge Eriksen. Efter mig solen, Lautreamont (1981) / Henrik Bjelke. Kode til Sielen (1982) / Inger Christensen. Etnoæstetik (1995) / Pia Arke)

Side 324-366: Dan Turèll: William  S. Burroughs – El Hombre Invisible (1975)