Niels Havs mindedigt om Dan Turèll

Bogforside

 

Har du en Dan Turèll oplevelse du vil dele med os andre? Så send den til os pst@gentofte.dk


 

Forfatteren Niels Hav har udgivet en digtsamling med et mindedigt om Dan Turèll

"De gifte koner i København" er ét ud af i alt 12 hefter med digte, som netop er udkommet på forlaget Jorinde & Joringel.

Thomas Bredsdorff har i Politiken anmeldt Niels Havs bidrag og skriver bl.a.:  Digtene i bogen pendler frem og tilbage mellem  to metoder, den korte aforistiske og den lange fortællende. Sidstnævnte fører til et smukt mindedigt om Dan Turèll, som fejrer den afdødes fantasi i stedet for hans manerer.

Niels Hav

Læs mere om Niels Hav her

 

Turèll-samlingen har fået Niels Havs tilladelse til at bringe digtet om Dan Turèll, både på dansk og engelsk:

 

Digteren

 

Lidt sent måske, men nu bliver han hyldet

som en af apostlene. I levende live

gik han rundt og måtte klare sig selv.

Det var ikke kun hr. Grib, pantefogeden,

der forpestede udsigten. Hans bøger

blev udsat for flere former for foragt;

han blev mistænkt for at være folkelig -

fuldt berettiget har det vist sig.

 

Jeg traf ham kun én gang, i en døråbning.

Lammet af den generthed, der tit har spoleret

særlige øjeblikke, stirrede jeg på mine sko.

Han lo; hans hilsen var en åben gestus,

et par nysgerrige øjne undersøgte min person

uden kritik, som om vi godt kunne slå følge.

Engang havde jeg sendt ham nogle digte,

han puttede dem ind i et tidsskrift,

hvor de står endnu. Mere kontakt var der ikke.

Jeg skammede mig over min indre forvirring

og gik forbi ham med en sky hilsen.

 

Mange år tidligere, som ung entusiast,

for første gang rigtig på besøg i København,

tog jeg toget til Vangede for at gå op og ned

ad hovedgaden, på jagt efter den særlige magi

jeg fandt i hans bøger. Uden held,

alt var så almindeligt, det var en skuffelse.

 

Først årtier senere forstod jeg hvorfor: Det

Vangede, jeg var fortrolig med fra bøgerne,

findes kun dér, det er et mytologisk sted,

skabt af forfatterens fantasi. Det Vesterbro,

han skrev om, har heller aldrig eksisteret -

ikke før nu, hvor vi ikke tager til Vesterbro

eller Vangede uden samtidig at gæste hans

fantasiverden. Den er for længst smeltet sammen

med de virkelige steder, fordi hans stemme

har sat ord på noget, mange af os har med

i bagagen. Mere kan ingen udrette.

 

© Niels Hav 

 

 

 

The poet

 

A bit late perhaps but now he is lauded                 

like an apostle. When he was alive

he went about and managed on his own

it wasn't only Mr. Shark the debt collector        

who poisoned the view. His books                                 

were the brunt of all manner of scorn,       

he was suspected of being a folk poet,         

correctly as it turned out.

 

I met him only once, in an open door.                         

Paralyzed by that diffidence which so often spoiled       

my special moments I stared at my shoes.

He laughed, greeted me with an open gesture;    

a pair of curious eyes took in my person

without judgement, as if to say:

We two could get along.

 

Once I had sent him some poems,

he published them in a journal.

They are in there still. No more contact.

I was ashamed of my own dismay.

Passed him with a shy nod.

 

Many years earlier, young and enthusiastic

on my first real visit to Copenhagen

I took the local train to Vangende

Just to walk up and down the main street

searching for the special magic

found in his books. Without success.

Everything looked so disappointing and ordinary.

 

Only decades later I understood why.

The quarter I was intimate with in his books 

is found only there - it's a mythological place

created by the writer's fantasy. The Vesterbro

he wrote of hasn't existed either.

 

Not before now, when we can't go

to Vesterbro or Vangende without at the same time

entering his dream. It has long ago melted into one

with the real places, because his voice        

set words to something so many of us bear

in our personal baggage. No one could achieve more.

 

Translated by Heather Spears

© Niels Hav

 

         

 

 

 
 
 
 

Copyright 2003-2008 www.turellsamlingen.dk