Original manuskripter

Turèll-samlingen er i besiddelse af en række originalmanuskripter fra Dan Turèlls hånd.

Vi forsøger løbende at skanne disse og gøre dem tilgængelige på denne hjemmeside.

 

 

Dan Turèlls egen fortegnelse over forfatterskabet
Dan Turèll førte selv en fortegnelse over sin produktion frem til 1993. Fortegnelsen består af 8 maskinskrevne ark med en række håndskrevne tilføjelser. Fortegnelsen er betitlet: "40 år: Status" og omfatter over 120 udgivelser. Manuskriptet blev solgt på Dan Turèll Auktionen i 1993.

Filtype pdf 40 år: Status

 

 

Brev til Gentofte kommunen
Dan Turèll skrev i 1969 et meget morsomt brev til Kommunalbestyrelsen i Gentofte om medtagelse af hunde og parkopsynet i kommunens parker. Her er brevet og kommunens svar.

Filtype pdf brevtilkommunen.pdf

Filtype pdf svarfrakommunen.pdf

 

 

Jyllands-digt

Jyllands-digtet er fra et manuskript med en drejebog til en Dan Turèll optræden. Drejebogen som ligger i en mappe af karton - benævnt Jukebox II - erhvervede Turèll-samlingen på Dan Turèll Auktionen hos Bruun Rasmussen i december 1993.

 Filtype pdf Jyllands-digt

 

 

Anders And
Dette originale håndskrevne manuskript handler om Turèlls fascination af Disney og specielt Anders And. Manuskriptet er markeret med minuttal, hvilket vidner om, at det i første omgang har været tænkt som et foredrag, muligvis i radioen. Dan Turèll har flere gange prædiket sit Disney-evangelium i Danmarks Radio: "Jeg ville til enhver tid påtage mig at få alt det ud af Anders And, som en hvilken som helst professor ved Københavns Universitet vil påtage sig at få ud af Shakespeare" (Dan Turèll, 1976). Manuskriptet erhvervede Turèll-samlingen på Auktionen i 1993.

Filtype pdf Anders And

 

 

Verden

Maskin- og delvist håndskrevet manuskript. Flere af teksterne er fra "Onkel Danny's små sorte sitrende skinnende svirrende swingende saxsoli sæbeboble-sange". Parafraser over bl.a. "Nu falmer skoven trindt om land", "En rose så jeg skyde", "Punktum, punktum, komma, streg",  "Solen er så rød, mor"  og "Verden er så stor, så stor".

Filtype pdf Verden

 

 

Intet arbejde er spildt - Brev fra Malta

Dan Turèll sendte 18.januar 1980 et brev til Jacob Ludvigsen med udklip fra "Malta Times"

Brev fra Malta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan Turèll og Sølvstjernerne

Dan Turèll dannede i december 1975 sin egen gruppe Sølvstjernerne med Jan Kaspersen, klaver - Tømrerclaus, guitar og el-bas - Stig Møller, guitar og Flemming Quist Møller, percussion. Stig Møller var kun med i kort tid, men Sølvstjernerne turnerede i 1976-77 som kvartet.
Sølvstjernerne udsendte i november 1978 "Multi Mixed Media Monstret Sølvstjernerne med Dan Turèll". Genudgivet på cd i 1994: "Dan Turèll og Sølvstjernerne". I 2004 udkom cd'en "Dan Turèll og Sølvstjernerne vender tilbage" med nyfundne numre.

Dan Turèll udgav i 1991 bogen "Undervejs med Copenhagen All Stars" - et minde over tiden på landevejen med Sølvstjernerne.

Følgende manuskripter er fra Jan Kaspersens arkiv.

Sølvstjernerne

Programmer, tekster mm.

 

Filtype pdf Just a Gigolo

 

Filtype pdf Brev til Jan Kaspersen 8.12.1975

 

Filtype pdf Uden titel

 

Filtype pdf Aften i Huset 21.12.1975

 

Filtype pdf 9.7.1976

 

Filtype pdf Tagskægget september 1977

 

Filtype pdf Program 2 sæt

 

Filtype pdf Aftenprogram 3 sæt

 

Filtype pdf Gymnasieprogram 1 sæt

 

Filtype pdf Program 3 sæt

 

Filtype pdf Sølvstjernerne model 1900

 

Filtype pdf Den Gamle Pavillon

Sølvstjernerne med Flemming Quist Møller, Tømrerclaus, Dan

og Jan Kaspersen 

 

Filtype pdf Brev til Jan Kaspersen 19.2.1982

 

Filtype pdf Brev til Dan fra tilskuer

 

Jan Kaspersen Dan TurèllSølvstjernenyt

Sidst i 80'erne forsøgte Dan at genoplive Sølvstjernerne, dog uden resultat. Processen kan følges her i de af Dan forfattede Sølvstjernenyt:

 

Filtype pdf Sølvstjernenyt 1

 

Filtype pdf Sølvstjernenyt 2

 

Filtype pdf Sølvstjernenyt 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Kaspersen og Dan Turèll

 

 

 

 

 
 
 
 

Copyright 2003-2008 www.turellsamlingen.dk